Memur

Zabıt Katibi Nasıl Olunur? 2021 Şartları Nelerdir?

Adliyelerde görmeye alışık olduğumuz Zabıt Katipliği sınavlarına girmeden öncesinde ilk olarak bu mesleğin gerektirmiş olduğu özelliklerin neler olduğunu ve hangi okul mezunu olduğunu bilmek gerekiyor. Ayrıca bu mesleği tercih edeceklerin Zabıt Katibi görevlerine ilişkin detaylı bir bilgiye sahip olması gerekiyor. Zabıt katiplerinin temel görevleri Hukuk ve Ceza mahkemeleri kanunları ile yönetmeliklerde öngörülen ve yazı işleri müdürlüklerinin verdikleri görevi icra eden devlet memurlarıdır. Bu görevlerin neler olduğunu anlatmak gerekirse;

 • Mahkemelere ilişkin bütün yazışmaları vaktinde yapmak ve dava dosyalarını düzenli ve sıralı bir şekilde bulundurup saklamak
 • Duruşmalara katılıp hakim nezareti ve emri altında tahkikat ve muhakematın cereyanını tutanağa kaydetmek.
 • Mahkeme dışında hakim ya da naip huzuruyla yapılacak bütün işlemlerde hazır bulunmak
 • Cevabı vaktinde gelmeyen müzekkerelerin takibini yapmak
 • Defterlere sayfa numarası verip mahkeme mührünü basıp hakime imzalatmak
 • Açılmış olan her bir dava için ayrı bir dosya düzenlemek
 • Her çeşit tebligat işlemlerini yapmak
 • Tutuklu sanığa duruşma günü ve saatinin tebliği için ceza evi müdürlüğüne yazı yazmak
 • Duruşma günü listesi yapmak
 • Ara kararların yerine getirilmesini sağlamak
 • Keşif, otopsi, yer gösterme, ölü muayenesi ve duruşmalarda zamanında bulunmak ve tutanakları imzalamak
 • İşi biten dosyaları arşive eklemek

Yukarıda belirttiğimiz Zabıt Katiplerinin vazife ve sorumluluk alanlarına ilişkin yapması gerekenlerin hangisi olduğunu ve nasıl yapılacağı hakkında ki karar bulundukları adliyedeki yazı işleri müdürü tarafınca belirlenerek iş bölümü yaptırılmaktadır.

Kimler Başvuru Yapabilir?

Zabıt katibi memuru olmak isteyen kişilerin diğer devlet memuru olmak için gereken koşulları taşıyor olmasının yanında işin özelliğinden ötürü olması ihtiyaç duyulan özelliklerinin başlangıcında bilgisayar kullanımı geliyor. Bu meslek ile alakalı olan lise ve üniversitelerden mezun olanların fazladan bir belgeye gereksinimi bulunmamaktadır. Hangi okul mezunlarının müracaat yapabileceklerini belirtmek gerekirse;

 • Fakülte ve yüksek okulların bilgisayar bölümü mezunu
 • Adalet meslek yüksek okulu mezunu
 • Meslek yüksek okullarının adalet bölümü mezunu
 • Meslek yüksek okullarının adalet önlisans programı mezunu
 • Adalet meslek lisesi mezunu
 • Diğer lise ya da dengi okulların bilgisayar ya da ticaret bölümlerinden mezun olan kişiler
 • Bunların dışındaki herhangi bir liseden mezun olan kişilerin Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı ya da kamu kurum ya da kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilmiş olan bilgisayar yada daktilo sertifikasına sahip olmaları gerekiyor.

Sınav Nasıl Yapılır?

Zabıt katibi olmak isteyen kişilerin her sene yapılan devlet memuru alımı uygulamasında geçerli  olan son KPSS sınavına girmiş olması gerekiyor. Bu sınavdan lisans mezunları P3, ön lisans mezunları P93 ve lise mezunları P94 puan türlerinden en düşük 70 puan ve üstü almış olmak koşulu ile başvuruda bulunabilirler. Ayrıca Zabıt katipliği için uygulamalı ve sözlü olmak üzere iki değişik daha sınav yapılmaktadır. Uygulamalı sınavda iştirakçilerin hızlı yazı yazması gerekiyor. 3 dakika süresince komisyon tarafınca verilmiş olan sınav metninden eksiksiz bir şekilde en düşük 90 kelime ve üstü yazı yazmanız gerekiyor. Bu sınavda verilmiş olan metinler Daktilografya metinlerin seçilmektedir. Bu metinlerin ne olacağını sınav komisyonları belirler. Bu uygulamalı sınava katılacaklar olanların F ya da Q klavye kullanma hakları olduğu gibi isteyen kişiler kendine ait olan klavyeler ile sınava katılma hakkına sahip olmaktadır. Bu uygulamalı sınavı başarıyla bitirenler için sözlü sınav uygulaması yapılmaktadır. Sözlü sınavda sorulan sorular belirli konular içinden seçilmekte olup bu mevzular ise şu şekildedir.

 • İlgilinin atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgiler (40 puan)
 • Mustafa Kemal Atatürk ilke ve inkılapları (20 puan)
 • Genel kültür (20 Puan)
 • Bir konuyu kavrama ve ifade kabiliyeti (20 puan)

Zabıt Katipliği Başvuru İşlemleri 2020

Zabıt katipliği alımında uygulamalı ve sözlü sınav sistemi uygulanmakta olduğu için başvurularınızı belirtilen Adliye Komisyonlarına yapmanız gerekiyor. Yapılacak olan müracaatlar değerlendirilmesinde başvuru yapanların arasındaki en yüksek puandan aşağıya doğru sıralama yapılmaktadır. Yapılmış olan bu puan sıralamasında alınacak olan kadro miktarının 20 katı aday listesi oluşturularak uygulamalı sınav için çağrılmaktadır. Şu demek oluyor ki alınacak olan 10 adet Zabıt Katibi için başvuru yapanlar içinde puan sıralamasındaki 200 aday uygulamalı klavye sınavı için açıklanmaktadır. Bu sınava katılacaklar içinde yazılan metinlerdeki sayıya bakılarak sınava katılan kişilerin yarısı elenmektedir. Geriye kalanları ise yukarıda belirtmiş olduğumuz konulardan çıkacak olan sorulardan sözlü mülakata alınarak alınacak olan personeller belirleniyor. Zabıt Katipliği memuru alımındaki mülakatlara başvuru yapan kişilerin sözlü sınavı sırasında  Adalet meslek yüksek okulu, Hukuk Fakültesi, Adalet yüksek okullarının Adalet programı ve Adalet ön lisans mezunu olanlara öncelik sağlanmaktadır olduğunu belirtmek isterim. Yukarıda Zabıt Katipliği alımında uygulanmakta olan Özel koşulların neler olduğunu belirtmiştik. Bunların haricinde Devlet Memuru olmak için aranan genel koşulların neler olduğunu hatırlatmak gerekirse;

 • Türk vatandaşı olmak
 • Sınav müracaat tarihinde 35 yaşını bitirmemiş olmak
 • Askerlik ile ilgisi bulunmamak ya da askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelemiş olmak
 • 657 sayılı kanunda belirtilen suçlardan mahkum olmamak
 • Görevi devamlı olarak yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak
 • Kamu haklarından yoksun olmamak
 • Arşiv araştırma sonucunun pozitif yönde olması.

Yukarıda belirttiğimiz genel ve özel koşulları taşıyan her kişi Zabıt Katipliği için açılan sınavlara müracaat yaparak Zabit Katibi olabilir. Bu tür devlet memurluğu alımlarında dikkat edilmesi gerekenlerin başlangıcında gelmekte olan ise hızlı ve doğru yazı yazma teknikleri için açılmış olan özel kurslara katılarak daha hızlı yazı yazabilir ve sınav sırasında katılımcılar içerisinde büyük avantaj sağlayabilirsiniz.

2021 senesinde Adalet Bakanlığı tarafınca tekrardan devlet memuru alımı yapacağı söylenmektedir. Müracaat tarihleri açıklandığında sitemiz üstünden gerekli duyuruları yapacağız.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu