Birikim

Yerli Üretim Etiketi Nasıl Alınır? Türk Malı Logosu Şartları Neler?

Memleketimizde dönemsel olarak boykot çalışmaları düzenlenmektedir. Bu çalışmalarda bilhassa 869 barkod numarasına özen çekilmektedir. Bildiğimiz gibi yerli şu demek oluyor ki memleketimizde üretimi yapılmış olan ürünlerin barkod numarası 869 ile başlamaktadır. Ticaret Bakanlığı tarafınca yapılmış olan düzenleme ile bundan sonra yerli ürünleri barkodlarından değil, logolarından tanıyacağız. Kod tanımlaması, barkod etikerleri, logosu, nasıl anlaşılır, bütün ayrıntılar haberimizde..

Yerli üretim logosu

Barkod Numarası Nedir?

Aslına bakılırsa barkod, birbirinden değişik kalınlıktaki dikey çizgilerden oluşmaktadır. Bu çizgiler içinde bir miktar boşluk vardır. Dikey çizgilerin ise hemen alt kısmında ise rakamlar bulunmaktadır. İşte bu rakamlardan ilk 2 veya 3 tanesi o ürünün hangi ülke tarafınca üretildiğini şu demek oluyor ki menşeini göstermektedir. Bir nevi üretilmiş olan ürünlerin kimliği olarak da adlandırabiliriz. Bu ürünler barkod okuyucu makineler yardımıyla bu ürünler veri tabanlarına kaydedilebilmektedir. Uzmanlar barkodsuz ürünlerin muhakkak tüketilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. İşte barkod numaralarına göre ülkeler;

Barkod ürünün kimlik belgesidir.

 • 69 -690 Çin
 • 30- 37 Fransa
 • 46 Rusya
 • 520 Yunanistan
 • 380 GS1 Bulgaristan
 • 387 GS1 Bosna Hersek
 • 470 GS1 Kırgızistan
 • 729 İsrail
 • 80- 83 İtalya
 • 594 GS1 Romanya
 • 626 GS1 İran
 • 476 GS1 Azerbaycan
 • 00- 13 ABD
 • 45- 49 Japonya
 • 487 GS1 Kazakistan
 • 621 GS1 Suriye
 • 622 GS1 Mısır
 • 481 GS1 Ermenistan
 • 87 Hollanda
 • 400-440 Almanya
 • 890 Hindistan
 • 869 Türkiye gibi ülkelerin numaraları bulunmaktadır.

GS1 Barkod Sistemi

Bu sistem global seviyede kullanılan bir sistemdir. Ülkeler, ticari faaliyet gösterecekleri her ürün için bu sistem dahilinde barkod numarası vermek zorundadır. Türkiye’ de bu barkod sisteme dahildir. Ama ülke değil şirket bazında GS1 kuralları uygulanmaktadır. Sisteme müracaat sonrası dahil olan ülkeye ilk olarak bir ön ek numarası verilmektedir. Daha sonrasında üretimi yapılmış olan ürünlere çeşitliliğe bakılarak ürün kodu verilmektedir. Bu numaralar verildikten sonra, şirket ürettiği ürünlere bu numaraları koymak zorundadır. Kısaca sistem, firmalara bir mesuliyet yüklemektedir. Barkod master seçeneği ile firmalar bu kod basma işlemini uygun fiyata mal edebilmektedir. Sisteme dahil olan şirketlerin her sene üyelik aidatı ödemeleri gerekmektedir. Sistem, yerli firmalara yurt haricinde pazarında rekabet şansı tanımaktadır.

GS1 sistemi ile ürünün barkodu altta yazılı olan haline kavuşmaktadır.

GS1 Sistemine bakılarak barkod oluşturulması

Barkod numaraları şu ölçütlere göre oluşturulmaktadır; İlk 2 veya 3 karakter ülke ve ya simge kodu, sonraki 4 karakter şirket kodu, 5 karakter ürün kodu ve son 1 karakter denetim kodudur. Ülkemiz barkodları 13 rakamdan oluşmaktadır. Ama yeni düzenleme ile beraber ürünlerimizin barkod numarasını unutmamız dahilinde, tanımakta güçlük çekmeyeceğiz. Barkod sistemi artık tarihe karışıyor. Bundan sonra Türk malı ürünlere bakanlık tarafınca tespit edilecek olan semboller konulacak. Bu uygulama ile tanınırlılığın artırılması hedefleniyor.

Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde Yapılmış Olan Değişiklik

18 Eylül 2018 tarihindeki ve 30539 sayılı Resmi Gazete’ de Fiyat Etiketi yönetmeliğinde farklılık yapılmıştır. Ticaret Bakanlığı tarafınca verilen karar sonucunda 2014 senesinde yayınlanan yönetmeliğin bir takım maddelerine ekleme yapılmak sureti ile altta yazılı olan şekillerde değiştirilmiştir.

 • Bundan sonra fiyat etiketlerinde altta yazılı olan ibarelerin bulunması gerekmektedir;
 • Ürünün satış ücreti
 • Ürün için belirlenmiş olan birim fiyatının kararlaştırıldığı tarih
 • Türk menşeili ürünlere Ticaret Bakanlığı tarafınca belirlenmiş olan bir logo, işaret veya şekil olması gerekmektedir.

Hatta 2014 senesinde yayınlanan 29044 sayılı Resmi Gazete’deki mükerrer kararın 9. maddesinin 1. fıkrasında da farklılık yapılmıştır.

 1. maddede etiketlerin üzerinde yer edinen ifadelerin okunabilmesi şeklinde idi. Yeni düzenleme ile beraber bundan sonra yalnızca etiketlerin değil, fiyat listelerinin ve tarifelerinde okunabilir seviyede yazılması gerekmektedir.

Yönetmelik 15 güne kadar uygulanmaya başlanacak ve gerekli çalışmalar tamamlanıp bitirilecektir. Bu süreçte şirketlere de görevler düşmektedir.

Yerli Ürün Etiketi Nasıl Alınır?

Yerli malı ürünlerin etiketlenmesi mevzusunda iki muhatap bulunmaktadır. Bunlarda bir tanesi kayıtlı olunan oda, diğeri ise firmadır. Ama bu durumda dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan husus şudur. Söz bahsi odalar, satılmış olan ürünlerin Türk Malı olduğunu onaylamak için yetkilidir. Ürünü üreten şirket, bu odanın üyesi değilse ve başka bir üyeliği var ise, üye olduğu odadan sicil sureti istenecektir. Gümrük Yönetmeliğine göre ürünün Türk Malı standartlarına uygun bulunduğunun kanıtlanması gerekmektedir. Bahsi geçen şirket, ürünü üreten firmadan bu belgeleri tedarik etmek mecburiyetindedir.

Şirket tarafınca sicil belgesi alınarak, odaya teslim edilir. Ürünün Türk Malı olduğunu gösteren belge, her ürün için farklı biçimde düzenlenecektir. Ama, ürünlerin çeşitli lakin üretici firmanın tek olması durumunda tek bir belge de düzenlenebilmektedir. Belge resmi dilimize makul olarak hazırlanmalıdır. Belgedeki boş kısımların doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Bu belgenin onaylanmış olduğu tarih, ürün detayları, sözleşmeyi onaylamış olan kurum, ürünün ağırlık ölçüleri cinsinden hesaplaması, oda tarafınca ürünün Türk Malı standartlarına bakılarak üretildiğinin kanıtını sağlayan imza ya da kaşe, malı üreten şirket detayları ve bu şirketin kaşesinin olması gerekmektedir. Bu belgenin onaylanması üzerine, şirket evrakı görevli olan makama iletmek durumundadır.

 

Yerli Malı Belgesine Sahip Olabilmek İçin;

 • Yukarıda bahsettiğimiz sicil belgesinin, bakanlık tarafınca belirlenmiş olan mevzularda üretim yapıldığını ifade etmesi,
 • Malın üretiminde kullanılan ham madde veya katkı maddelerinin yerlilik miktarlarının %51′ den daha fazla olması
 • Üretimde kullanılan ürünlerin bir bölümünün yabancı menşeili olması halinde dikkat edilecek kriter ise, üretim faaliyetlerinin vatanımız sınırları içerisinde yapılmış olması gerekmektedir.

Yerli malı belgesi olan ürünlere devlet tarafınca farklı destekler verilmektedir. Bu desteklerden biri de kamu ihalelerine katılmış olan üreticilere %15′ e varan fiyat indirimlerinin uygulanmasıdır. Bu nedenle üreticilerin yerli malı belgesine sahip olmaları ve belirlenmiş olan oranlarda ürünlerinin standartları makul olması gerekmektedir. Koşullara sahip olan üretici firmalar, kayıtlı oldukları odaların incelemeleri neticesinde basit bir şekilde bu belgeyi elde edebilirler.

Yerlilik oranına karar verilmesi ise hesap cetveli ile gerçekleşiyor. Burada alakalı alanların doldurulması gerekiyor. Doldurulan belge, muhasebe yetkilileri tarafınca incelenmektedir. İnceleme yapılmasında birçok kriter dikkate alınmaktadır. Bu kriterler;

 1. Üretimde kullanılmış olan ürünlerin menşeileri
 2. Yerli ürünler kullanılmış ise bu ürünlerin verileri
 3. Tutulan faturalar
 4. SGK’ nca düzenlenen belgeler
 5. İthal edilen ürünlerin gümrük aşamasındaki kayıtlarıdır.

Üretici şirket muhasebecisini yönlendirir. Ürünün %51 yerlilik oranına sahip olduğunun gözlemi bu ölçütler dikkate alınarak eksper sonucu ile yapılmaktadır. Üretici şirket, bağlı olduğu odadan eksper talep edebilmektedir. Eksper teknik incelemeleri yaparak sonuca karar verir. Eğer ürünün yerlilik oranı %51′ in altında ise ürün Türk Malı belgesi alamayacaktır.

 

Firmalara Düşen Görevler

Firmaların yerli malı belgesi almak için hazırlaması gereken belgeler vardır. Bu belgeler;

 •  Müracaat formunu dolduran üretici şirket, formu bağlı bulunduğu odaya teslim etmelidir.
 • Şahıslar T.C. kimlik belgelerinin bir sureti ile,
 • Tüzel kimseler ise şirket temsilcisi olduklarını kanıtlayan bir belge veya imza sirküleri ile müracaatta bulunur.
 • Ürünün Türk Malı olduğunu belirten hesap cetveli de eklenir.
 • Yapılmış olan inceleme sonrası ekpser raporu da dosyaya konulmalıdır.
 • Çalışılan muhasebe personelinin teknik bilgiye sahip bulunduğunu gösteren belgenin de fotokopisi gerekmektedir.
 • Malı üreten şirket yetkililerinin bilgilerinin de dosyaya konulması gerekiyor.

Yapılmış olan incelemeden sonra ürünleri için Yerli Malı belgesi almaya hak kazanmış şirketler, yeni düzenlemeye dahil olabilmek için Ticaret Bakanlığı’ na müracaat yapmalıdır. Bakanlık tarafınca tespit edilecek olan şartlara sahip olan firmaların etiketlerine basılacak logo Bakanlık tarafınca açıklanarak basının ilgisine sunuldu. İşte o logo..

Yerli mallarında kullanılacak olan logo

Bundan sonra yerli mallarında bu logo kullanılacak. Barkod numarasından yerli malı olduğunu anlayamadığımız çoğu ürüne bu logo sayesinde daha rahat bir şekilde ulaşabileceğiz.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu