Memur

2021 Tıbbi Sekreter Maaşları Ne Kadar? (Özel Hastanede, Devlette)

Tıbbi sekreterlik mesleği 2021 senesi maaşları çalışılan sektörün devlet kurumu veya özel kurum olma durumuna bakılarak değişkenlik göstermektedir. Devlet kurumlarında da özel kurumlarda da genel olarak özel bir meslek sınıfıdır ve aylık maaşları kesinlikle kötü değildir.

 

Özel kurumlarda asgari ücretin biraz üzerinde seyreden tıbbi sekreterlik aylık maaşları, devlet kurumlarında 4,100 Türk lirası’den başlamaktadır.

Özel Hastaneler ve Tıbbi Sekreterlik Maaşları

 

Özel hastanelerdeki tıbbi sekreterlik mesleği mensupları asgari ücretle işe başlayıp tecrübe kazansalar dahi ancak %10-15 civarı zam alabilmektedir. Bu bağlamda aylık maaş anlamında tatminkar rakamlarla muhatap değillerdir.

Özel hastanelerde tıbbi belge işlemini ve zaruri hallerde hastaneler arasında nakil yazışmalarını düzenlemekle görevli olan, kan ve doku nakillerinde protokol içerisinde bulunarak resmi nakil belgelerini hazırlama işlemlerini yapan, bu sebeple yapacak olduğu olası bir yanlışta oldukça büyük sonuçlara sebep olabilecek olan bir meslek grubudur. Bunun yanında hastanelerde görev alan tıbbi sekreterler tahlil neticelerini sisteme işleme şeklinde görevleri de yerine getirmektedir. Bu bilgiler ekseninde meslek mensuplarının yapacak oldukları olası hataların büyük sonuçlar doğuracağı unutulmamalıdır. Yaptıkları işlerin ciddiyetine ve aldıkları görevlere bakılarak özel hastanelerde görev alan tıbbi sekreterlerin aylık maaşları oldukça düşüktür.

 

Tüm bunların yanında özel hastane ve kuruluşlarda görev alan tıbbi sekreterler kıdem zammı mevzusunda da oldukça düşük miktarlara razı edilmektedir. Özel hastanelerde genellikle hizmet yıllarının dolmasından sonrasında aldıkları kıdem zamları %10 civarındadır. Ama zam yapma mevzusunda yasal bir yükümlülük altında olmayan özel hastanelerden bazıları birkaç yılda bir zam yapmaktadır.

Tıbbi Sekreterlik Maaşlarını Etkileyen Etmenler

 

Tıbbi sekreterlik aylık maaşlarını neler etkiler, sorusunun yanıtı şu şekilde verilebilmektedir:

 • Hizmet senesi
 • Mezuniyet senesi
 • Derece ve kıdemi
 • Evli olup olmadığı
 • Çocuk sahibi olup olmadığı

 

 

Tıbbi sekreterlik aylık maaşlarını etkilemektedir. Özel kurumlardaki maaşlarda çoğunlukla hizmet senesi ve eğitim durumu etkenleri üzerine yoğunlaşmakta olup, devlet kurumlarında görev alan tıbbi sekreterlerin aylık maaşları bütün etmenlere bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bununla beraber hizmet yıllarına bakılarak devlet kurumlarının tıbbi sekreterlere verdikleri aylık maaş şu şekilde değişkenlik göstermektedir:

 • ¼ derecesinde ve kıdeminde 25 ve üstünde hizmet senesi bulunmakta olan tıbbi sekreterler 4,850 Türk lirası aylık maaş almaktadır.
 • 1/1 derecesinde ve 21 sene hizmet süresi bulunmakta olan tıbbi sekreterler 4,750 Türk lirası aylık maaş almaktadır.
 • 3/1 derecesinde ve 15 sene hizmet vermiş olan personeller 4,500 Türk lirası aylık maaş almaktadır.
 • 5/1 derecesinde ve 9 sene hizmette bulunmuş personeller 4,300 Türk lirası aylık maaş almaktadır.
 • 9/1 derecesinde ve mesleğe yeni başlamış tıbbi sekreterler 4,100 Türk lirası aylık maaş almaktadır.
》》  2021 Askerde Uzman Çavuş Olarak Kalmak

Bu doğrultuda görev alınan il ya da ilçe, görev esnasında içinde bulunulan karara bağlanmamış soruşturma durumu gibi etkenler aylık maaş miktarını etkilemez.

Tıbbi Sekreterlik İş Tanımı

Tıbbi sekreterlik nedir sorusunun cevabı şu şekilde verilebilir: Tıbbi sekreterlik, görev almış olduğu sağlık biriminde bulunmakta olan dosya işleri, tahlil raporları, hasta giriş çıkışı gibi sistemsel işleri yürüten meslek tanımıdır. Bu bilgiler ekseninde tıbbi sekreterlerin görevleri şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalıştığı hastanede yatak ve tedavi imkanları hakkında yazılı ve sözlü bilgilendirme yapar.
 • Giriş yapmış olan hastaların birimlere dağılımı, tedavi türü, süresi şeklinde bilgilerin yazılı kaydını tutarak dosyalar. Bu bilgiler ekseninde istatistik yorumlarını ve hastane hakkında bilgilendirmeleri yapar.
 • Şifa ile taburcu olan kişilerin ve ölenlerin kaydını tutar. İstatistik değerlendirmelerini yapar.
 • Hastane içerisinde meydana gelen ölüm veya şifa bulma durumu ile alakalı istatistikleri düzenli olarak denetleme görevlilerine ve hastane üslerine gönderir. Sorumlular için bu bilgilere sistem üstünde erişim sağlar.
 • Görev almış olduğu sağlık kuruluşunun yatak sayısı, verimlilik detayları, doğum hızı, ölüm oranı şeklinde konulardaki periyodik istatistik cetvellerini derler ve araştırmacılar ile yetkililerin hizmetine sunar.
 • Doğum olaylarında doğum saati, doğum şekli, doğan bebeğin cinsiyeti gibi detayları sisteme işler.
 • Sistematik olarak dosya ve detayları düzenler, istifleyerek araştırmacıların ve yetkililerin ilgisine sunar.
 • Tıp fakültesi hastanelerinde, hastanede yapılmış olan tıbbi çalışmaları raporlar, araştırmacılar ve yetkililere iletir. Bilimsel araştırmalarda ayrıntılı incelemelerin belgelerini istifleme ve gizleme görevi de tıbbi sekretere aittir.
 • Hastanede hasta kaydı ve taburcu bilgilerini düzenler, kayıtları tutmaktadır. İlgili hekim ve bölümlere gönderir.
 • Tıbbi raporları yazmaktadır.
 • Hastane arşivini baştan kurup düzenleme yetkisin sahip çalışandır.
 • Doktorlar arasında röntgen, tahlil neticesi gibi belgelerin trafiğini düzenler.
》》  2021 Güncel Zabıt Katibi Maaşları Ne Kadar ?

Tıbbi Sekreterlik Mesleği İçin Gerekli Koşullar

Tıbbi sekreterlik için gerekli şartlar ilk olarak ilgili üniversitelerin puanlarını ve puan türlerini yakalamaktan geçmektedir. Uygun puanı alan adaylar herhangi bir ek sınav ya da mülakata tabii tutulmadan bölümü okumaya hak kazanırlar. Ancak bireylerin bu bölümü bitirmiş olsalar da iş hayatında başarı göstermiş olmaları ve tıbbi sekreterlik mesleğini gereklerine uygun biçimde yerine getirmeleri için bir takım şartları sağlamaları gerekmektedir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir:

 • T.C. vatandaşı olmak
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Söz konusu kadro için istenen koşulları karşılıyor olmak
 • Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamalıdır
 • Kamu görevi yerine getirmeye engel bir akıl hastalığı veya yetersizliği bulunmamak,
 • Kasten işlenen suçtan ötürü 1 yıldan fazla ceza almamak
 • Affa uğramış bile olsa, devleti tehlikeye atacak herhangi bir suçta bulunmamış olmak
 • Affa uğramış veya paraya çevrilmiş bile olsa rüşvet, zimmet, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, hırsızlık, güveni kötüye kullanma şeklinde suçları işlemem,iş olması gerekmektedir.
 • Yapılacak güvenlik soruşturmasının pozitif yönde yönde neticelenmesi gerekmektedir.
 • Özel kanun ve mevzuatta uygun kriterlere sahip olması gerekmektedir.
》》  2021 Ücretli Öğretmen Maaşları Ne Kadar ?

 

 

Tıbbi Sekreter Çalışma Alanları

Tıbbi sekreterlik iş ortamları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 • Özel muayene hekimlikleri çalışma imkanı
 • Devlet hastaneleri çalışma imkanı
 • Özel hastane ve klinikler çalışma imkanı
 • Sağlık ocakları çalışma imkanı
 • Adli tıp kurumları çalışma imkanı
 • Medikal araç-gereç satış ve tanım işleri tıbbi yazılım şirketleri çalışma imkanı
 • Ambulans şirketleri çalışma imkanı
 • Acil çağrı merkezleri çalışma imkanı

Tıbbi Sekreterlik Çalışma Saatleri

Tıbbi sekreterler günde kaç saat çalışır, sorusunun cevabı, öğle arası dahil 9’dur. Öğle arası bir saatlik molaya çıkmakta olan tıbbi sekreterler, aktif olarak sabah 08.00’dan akşam 17.00’a kadar görev yapmaktadır. Devlet kurumlarında vaziyet bu şekilde iken özel kurumlarda çalışma saatleri sabah 8.00, akşam 18.00 yada sabah 9.00 akşam 18.00 gibi farklılıklar gösterebilir. Bunun yanında tıbbi sekreterler bir takım kamu kurumlarında nöbet sistemine dahil edilmektedir.

Tıbbi Sekreterlik Kamuya Atanma Durumu

Tıbbi sekreterlik atanma puanları orta seviyede seyretmektedir. Kontenjanlar her sene değişse de devlet kurumlarına atama puanları ortalama olarak 80 civarında seyreder.

Ön Lisans Mezunu Tıbbi Sekreter Maaşları ve Çalışma Şartları

Önlisans mezunu tıbbi sekreterler lisans mezunları ile aynı adı taşısalar da aynı aylık maaş tarifesine dahil edilememektedirler. Bu kapsamda iş yükleri lisans mezunları ile aynı olsa da, ön lisans mezunu tıbbi sekreterler asgari ücretle çalışmakta ve devlet kurumlarındaki atamalarında çok daha az kontenjanlara başvurmak mecburiyetinde kalmaktadır. Nöbet sistemine dahil edilmemekle beraber, şayet kurumda lisans mezunu bir tıbbi sekreter var ise, bu sekreter tarafınca kendisine verilecek olan görevleri yerine getirmek mecburiyetindedir. Aynı zamanda çalışma saatleri ve görev tanımı tıbbi sekreterlik lisans mezunları ile aynı olmaktadır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu