Genel

Teminat Senedi Nedir?

Teminat senedi çeşitli alanlarda kullanılan, güvence niteliğindeki belgedir. Karşılıklı menfaatlerin korunmasına yönelik düzenlenen teminat senedi kıymetli evraklar arasında sayılmamaktadır. Türk Ticaret Kanunu’ndaki kıymetli evraklardan sayılmayan teminat senedi şartlı bedelli senet olarak geçmektedir. Herhangi bir borç senedine bağlı olarak yapılan bu senet genellikle iş hayatında kullanılmakta olup, hukuki bir belgedir. Bankalardan kredi almak gibi durumlarda da kullanılan teminat senedi temel olarak güvence vermek amacıyla yapılmaktadır.

Teminat senedi kanunen kıymetli evraklardan sayılmasa da hukuki bir belge olup bir takım şekil şartlarına tabidir. Teminat senedinin geçerliliğinin olması için bu şartlara uygun olarak düzenlenmesi gerekmektedir. Teminat senedi şartlı bedelli bir belge olmasından ve güvence niteliği taşımasından dolayı belli alanlarda kullanılabilmektedir.

Teminat Senedi Nedir, Nasıl Düzenlenirse Geçerliliği Olur?

teminat senedi nasil duzenlenir

Teminat senedi hukuki bir belge olup, belli şartlara uygun düzenlenmesi gerekmektedir. Teminat senedinin geçerliliğinin olması için belli ibareleri bulundurması gerekmektedir. Söz konusu senet bu şartlara uygun olarak düzenlenmediği takdirde yazılı olarak belirtilen tazminatın ya da benzeri bedellerin alınması hukuken mümkün değildir. Teminat senedinin geçerliliğinin olması için şu şekilde düzenlenmesi gerekmektedir.

  • Teminat senedinde “teminat senedidir” ibaresinin kesin olarak bulunması gerekmektedir. Bu ibare senedin vade belirten kısmına eklenmediği takdirde senedin hukuken geçerliliği olmayacaktır.
  • Teminat senedinin ön yüzünde hangi sözleşmeye yönelik hazırlandığı mutlaka belirtilmelidir.
  • Teminat senedinin hangi sözleşmeye yönelik olarak hazırlandığına dair önemli noktaların mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
  • Teminat senetlerinde bedel olarak para söz konusu ise paranın miktarı senet imzalanmadan yazılı olarak belirtilmelidir. İmzadan sonra miktar yazmak hukuken suç sayılmaktadır. Teminat senedi hazırlanırken miktar belirtilmeden imza atılırsa senet geçersiz olacaktır.

Teminat senetleri düzenlenirken yukarıda belirtilen bilgileri ve ibareleri içinde bulundurması geçerlilği açısından önemli olmakla beraber, senet üzerinde nereye konumlandırıldığı da kritik bir noktada durmaktadır. Teminat senetlerinin hukuken kullanılabilmesi için senet düzenlenirken tüm ayrıntılara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Teminat Senedi Hangi Durumlarda Düzenlenebilir?

Teminat senedi kıymetli bir evrak olmadığından ve güvence amaçlı olarak hazırlandığından dolayı sınırlı alanlarda düzenlenebilmektedir. Genellikle ticari sözleşmelerde güvence olarak hazırlanan teminat senedi şu durumlarda düzenlenmektedir.

  • İş başvurularında ya da iş sözleşmelerinde iş veren taraf söz konusu işin tamamlanmaması durumunda zararın karşılanacağına ya da tazminat ödeneceğine dair teminat senedi yapabilmektedir.
  • Kiralama işlemleri söz konusu olduğunda kiranın ödenmemesine yönelik teminat senedi yapılabilir.
  • Alım satım işlerinde güvence olarak teminat senedi imzalanabilir.
  • Devir işlemlerinde çıkabilecek aksiliklere yönelik olarak teminat senedi talep edilebilir.

Teminat Senedi İle Borç Senedi Arasındaki Farklılık Nedir?

teminat senedi borc senedi farklari

Teminat senedi ile borç senedi birbirinden farklı amaçlara yönelik olarak hazırlanmakta olup, teminat senedi çoğunlukla bir borç sözleşmesine bağlı olarak hazırlanmaktadır. Borç senetleri alacak verecek ilişkisine dayalı olarak, belli bir borcun vadesinde ve taksit miktarınca ödenmesine yönelik olarak hazırlanır. Teminat senetleri ise borç senedine bağlı olarak, borcun ödenmemesi durumunda ortaya çıkacak zararların karşılanmasına ya da söz konusu bedel ne ise ödeneceğine dair imzalanmaktadır. Borç senetlerinde asıl amaç borcun zamanında ödenmesidir. Teminat senetleri ise borcun ödenmemesi durumunda ortaya çıkacak bedel ile ilgili olarak hazırlanmaktadır.

Teminat Senetlerinde İcra Takibi Nasıl Uygulanır?

Teminat senetlerine yönelik olarak icra takibi hizmet ya da mal veren kişi ya da hizmetle malı alan kişi tarafından da açılabilir. Teminat senedi üzerinden başlatılan icra takiplerinde taraflar açısından ve konu açısından farklı takip süreçleri yaşanabilmektedir. Öncelikle teminat senedinin üzerinde çıkan bir anlaşmazlığa yönelik olarak icra takibi başlatılması için söz konusu senedin şartlara uygun olarak hazırlanması gerekmektedir. Şekil şartlarına uymadan hazırlanan teminat senetlerinin hukuken bir geçerliliği olmadığından, bu senetlerle icra takibi başlatılamaz. Senedin şekil şartları uyması durumunda ise, teminatı karşılamadığı iddia edilen kişi menfi tespit davası açarak teminat senedinin geçersizliğini kanıtlayabilir. Ancak teminat senedinin üzerine yapıldığı sözleşmenin mahkemeye sunulması durumunda teminat senedinin geçerliliği ispat edilebilir. Bu noktada yine de teminat senedinin şekil şartlarının sağlanması gerekmektedir.

Teminat senedinin geçerliliği ile ilgili olarak herahangi bir şüphe ya da sorun yoksa senede uyulmadığı takdirde icra takibi başlatılabilir. Davalı tarafa haciz işlemi uygulanabilir. Bu noktada haciz işlemini tamamen sonlandırmak ancak teminatın yerine getirilmesi ile mümkün olmaktadır. Ancak toplam miktarın %30’unun ödemesinin yapılması haciz işlemini bir süreliğine durdurabilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu