Genel

Taşınmazların İcra Yoluyla Satışı ile Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

Taşınmazların icra yoluyla satışı işlemi icra dairesi tarafından gerçekleştirilmekte olup, bu süreç içinde borçlu ve alacaklı tarafların bir takım hak ve sorumlulukları bulunmaktadır. İcra yoluyla satışta tarafların hak  ve yükümlülükleri, satış işleminin talebinden, sonuçlanmasına kadar geçen aşamalara göre farklılık göstermektedir.

Taşınmazların İcrayla Satışındaki Amaç ve Tarafların Rolü Nedir?

tasinmazlarin icra ile satisi

Taşınmazların icra yoluyla satışındaki amaç, alacaklıya olan borcun taşınmazların satışından gelecek nakit parayla ödenmesidir. Taşınmazların icra yoluyla satışını talep etmek alacaklının hakkıdır ve borçlu kişi bu sürece gelindikten sonra satışa itiraz edemez. Mahkemenin taşınmazların icra yoluyla satışını onaylamasıyla açık arttırmaya hazırlanılmaya başlanır. Taşınmazların icra yoluyla satışı icra dairesinin sorumluluğudur. İcra dairesi açık arttırmaya yönelik hazırlıkları ve kanun tarafından hükmedilen kuralları yerine getirmekle yükümlüdür. Bununla beraber borçlu ve alacaklının süreçten haberdar olma ve süreç içinde icra dairesi tarafından yapılan bir takım işlemlere itiraz etme hakları vardır.

Taşınmazların İcra Yoluyla Satışında Açık Arttırmaya Yönelik İşlemler ve Tarafların Hakları Nedir?

Taşınmazların icra yoluyla satışı, açık arttırmayla yapılmaktadır. Açık arttırmanın tarihi, günü, saati ve yeri icra dairesi tarafından belirlenir. Açık arttırma tarihinden en az 1 ay önce açık arttıma hakkında belirlenen bu bilgiler bir ilanla halka duyurulmak durumundadır. Halkı açık arttırmaya çekmeye yönelik gazetede ve internette yayınlanan bu ilanda söz konusu taşınmazın özellikleri, taşınmaza biçilen değer vb. durumlar belirtilmek durumundadır. Bu aşamada sürecin takipçisi olmak ve kanuna aykırı bir işlem söz konusu ise itiraz etmek icra yoluyla satışta tarafların hak ve yükümlülükleri arasındadır.

Taşınmazların Açık Arttırmayla Satılmasında Tarafların Rolü Nedir?

tasinmazlarin acik arttirma ile satilmasi

Açık arttırma sürecinde icra dairesi, taşınmaza biçilen değer konusunda tarfların onayını almak durumundadır. İcra dairesi tarfından yapılan açık arttırma işleminde taşınmaz değerinin çok altında ya da çok üstünde satılıyorsa taraflar bunu kabul etmeyebilir. Bu durumunda taşınmazın değeri için yeniden değerlendirme yapılması gerekir. İcra dairesi bu konuda tarafları saf dışı bırakırsa taraflar mahkemeye başvurabilir. Ancak başvurunun incelenmesi için somut olarak delillerinin olması gerekmektedir. İcra yoluyla satışta tarafların hak ve yükümlülükleri, birçok durum için örtüşmektedir. İcra yoluyla satış sürecinin takipçisi olmaları hem haklarını korumak hem de kanuna aykırı işlem yapılmasının engellenmesi açısından sorumluluk olmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu