Sgk - Ssk - Bağkur

SGK Hizmet Birleştirme Nasıl Yapılır, Başvurusu Şartları Nelerdir ?

Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet birleştirme işlemi titizlikle hazırlanan ve Sosyal Güvenlik Kurumuna iletilen bir dilekçeyle yapılabilmektedir. Bu birleştirme işlemi için yerine sağlanması gereken şartlar şu şekilde sıralanır:

 

 • Emekli olmadan en az altı ay evvel hizmet birleştirme müracaatı yapılmalıdır. Emekli aylığı alan kimseler bu başvuruyu yapmaz.
 • Sağlık koşulları yada teknik şartlar bireylerin şahsen müracaat yapmasına engel oluyorsa yasal varisler de müracaat işlemini gerçekleştirebilir.
 • Hizmetleri birleştirilecek bireylerin sigorta prim borçları olmamalıdır.

Hizmet Birleştirme Nedir?

Hizmet birleştirme işlemi farklı sigorta kollarında çalışmış bireylerin toplam çalışma sürelerinin birleştirilmesidir. Altta yazılı olan kurumlardan herhangi birine bağlı olarak çalışan bireylerin hizmetleri birleştirilebilir:

 • Sosyal Güvenlik Kurumu
 • Emekli sandığı
 • Bağ-kur

Bireyler emekli olmadan evvel üstte yer alan kurumlara bağlı alanlardaki çalışma zamanlarını birleştirerek prim günü sayılarını arttırabilirler. Sonuç kontrol etme işlemi e-Devlet üstünden yürütülür. Kimlik numarası ve e-Devlet şifresiyle sisteme giriş meydana getiren biri SGK portalı aracılığı ile başvurularının akıbetini öğrenebilirler.

 

Hizmet Birleştirme İşlemi Yapılırken Nelere Dikkat Edilmelidir?

Sigorta primlerini daha iyi değerlendirmek için uygulanmakta olan hizmet birleştirme işlemi için akılda tutulması gerekenler şöyledir:

 • Bu işlem için günler hesaplanırken her sene 360 gün, her ay ise 30 gün olarak varsayılır.
 • Yalnızca primi ödenmiş günler sayılır.
 • Birleştirme işlemi her ihtimale karşı erken zamanda yapılmalıdır. Emekliliğe bir seneden fazla bir süre kala bu işlem müracaat yapılması tavsiye edilir.
 • Birleştirme esnasında çeşitli borçlar ortaya çıkabilir. Bu borçların kapatılması gerekiyor.

Hizmet Birleştirme Müracaatı Nasıl Yapılır?

Çalışılan kuruma verilen hizmet birleştirme dilekçesi ile müracaat işlemleri başlatılır. Bu dilekçede yer alması ihtiyaç duyulan bilgiler şunlardır:

 • Çalışan bireyin hizmet numarası
 • Birleştirme talebinin hangi kurum üstünden yapılacağı ve önceki hizmetlerin hangi kurumlara bağlı olduğu (Sosyal Güvenlik Kurumu, Emekli Sandığı, Bağ-kur)

Kurumlar arası yürütülen yazışmalar neticesinde hizmetler kapsamında geçen prim günleri tek çatı altında birleştirilir. Gerçekleşen bu yazışmalar neticesinde birleştirme işleminin nihayete ermesi birkaç hafta sürer.

Hangi Kurumlara Bağlı Kimseler Hizmet Birleştirme Başvurusu Yapabilir?

Hizmet birleştirme yalnızca belli kurumlara bağlı ve yine belli koşullara uyan kimselere tanınan bir haktır. Bu haktan faydalanabilen kimseler şu şekilde sıralanabilir:

 • Çalışırken Sosyal Sigortalar Kurumuna prim ödeyen kişiler
 • T.C. Emekli Sandığına bağlı olan kişiler
 • Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu 506. numaralı maddeye göre kurulan emekli sandıklarına bağlı olan kişiler
 • Sosyal Sigorta Kurumuna bağlı esnaflar, sanatçılar ve bağımsız çalışan diğer kimseler

Müracaat işlemi yalnızca dilekçeyle yapılır. Fazladan bir belgeye gerek yoktur.

Hizmet Birleştirme İşlemi Ne Zaman Yapılmalıdır?

Hizmet birleştirme işlemi bireylerin ödedikleri prim günlerini birleştirme için yapıldığı için emeklilik öncesinde yapılmalıdır. Bireylerin emekli aylıklarını belirleyen faktörlerden bir tanesi toplamda ödedikleri sigorta primidir. Gün üzerinden hesaplanan sigorta primlerinin yeterli olması gerekmektedir. Bu yeterli sayıya ulaşmak veya emekli aylığını artırmak adına hizmetler birleştirilir. Özel sektörde çalışan kişiler başvurularını bağlı bulundukları sigorta kurumlarına yapar. Ancak memurlar bu işlemi doğrudan doğruya çalışmış oldukları yerde gerçekleştirir. İşyeri ve Sosyal Güvenlik Kurumu arasında ilerleyen süreçle beraber hizmetler birleştirilir.

Hizmet Birleştirme Hesabı Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme için hesap işlemi altta yazılı olan faktörler göz önüne alınarak yapılır:

 • Hesap işlemi için kritik tarih 01.10.2008 tarihi olmaktadır. Bu tarihten öncesinde sigorta kaydı yapılmış bireylerin farklı kurumlara bağlı prim günleri arasından sayısı 1261’i bulan esas kabul edilir. İki kuruma bağlı prim günleri eşitse son çalışılan yer üstünden hesap yapılır.
 • 10.2008 tarihinden sonrasında sigortaya kayıt olmuş kimseler için sigorta kurumları arasından en fazla gün ödeme yapılmış olan kurum seçilir.

Hizmet Birleştirme Konusunda Neler Bilinmelidir?

Birçok bireyin faydalanmış olduğu hizmet birleştirme için şu hususlar bilinmelidir:

 • Otomatik olarak gerçekleşmez, müracaat usulü geçerli olmaktadır.
 • Mecburi bir uygulama değildir.
 • Prim günleri sayılırken askerlik ve doğum borçlanması da hesaba katılmaktadır.
 • Hizmetlerin birleştirmenin işlevi emekli maaşını arttırmaktır.
 • Özellikle kamu personelleri hizmet birleştirme işlemini ertelememelidir. Bu bireylerin emekli aylıkları gecikmelerden olumsuz etkilenebilir.

Hizmet Birleştirmede Yedi Sene Kuralı Nedir?

Yedi sene kuralı 01.10.2008 tarihinden öncesinde sigorta girişi yapılmış bireylerin hizmet birleştirme sırasında sayılan primlerin hangi çatı altında toplanacağını belirlemekte olan bir kuraldır. Üstteki tarihten evvel çalışma hayatına girmiş bireylerin son yedi senede yer aldıkları sigorta kurumu esas alınmaktadır. Örnek vermek gerekirse kırk senelik kariyerinde otuz üç yıl işçi olarak ve son yedi yıl devlet memuru olarak çalışan birinin sigorta primleri en nihayetinde memurluğuna göre yapılır.

Hizmet Birleştirme İle Erken Emekli Olunabilir Mi?

Hizmet birleştirme işlemi her ne kadar emekliliği erkene çekmek için geliştirilmiş olan bir uygulama olmasa da istisnai bir sebeple emekliliği erkene alabilir. Bağ-kur’a bağlı olan bayanlar emekli olmak için 7200 gün, erkeklerse 9000 gün prim ödemek mecburiyetindedir. Sosyal Güvenlik Kurumunda prim birikimi bayanlar için 5000, erkekler için ise 5975 gündür. 2008 senesinde gerçekleştirilen yenilikle beraber yedi sene kuralı kaldırılmıştır.Bireyler primlerini şayet Bağ-kur’dan Sosyal Güvenlik Kurumuna aktarabilecek şartları sağlarlarsa gün farkından faydalanıp erken emekliliğe ayrılabilirler.

Askerlik Borçlanması Hizmet Birleştirmeyi Nasıl Etkiler?

Vatani vazife olarak addedilen askerlik hizmeti esnasında geçirilen günlerin primi dışarıdan ödenerek hizmet birleştirme işlemine katılabilir. Bu işlem için bireylerin askerliğini er yada yedek subay olarak yapmış olması gerekmektedir. Askerlik yapılan dönemdeki brüt asgari ücret üstünden hesaplanan prim tutarı tespit edilir. Sonrasında bu ücret askerde geçirilen günle çarpılır. Elde edilen meblağı ödeyen bireylerin sigorta prim günleri artar ve bu günler hizmet birleştirirken kullanılır.

Hizmet Birleştirme Sonucu Alınan Ölüm Aylığı Hangi Durumlarda Kesilir?

Hizmet birleştirme yapsın veya yapmasın, vefat eden emeklilerin eşleri devlet tarafınca ölüm aylığına bağlanır. Bu aylığın kesilmesi için eşlerin ya evlenmesi yada vefat etmesi gerekmektedir. Vakti gelince emekli olan ya da bir işe girip çalışan eşlerin maaşları kesilmez lakin alınan ücretin miktarı azalır. Çocuğu olmayan eşler vefat eden bireylerin maaşının %75’i kadar ölüm maaşı alır. Bir işe girildiğinde bu oran %50’ye düşmektedir. Çocuk olduğu durumlarda ölüm aylığı zaten %50’dir ve iş vaziyeti bu oranı değiştirmez.

Hizmet Birleştirme Senelik İzin Süresini Artırır Mı?

Hizmet birleştirme işlemi çeşitli sektör değişikliklerinde senelik izin süresini artırabilir. Özel sektörden kamuya geçiş meydana getiren bireylerin izin süreleri 657 sayılı kanun kapsamında senelik izin kapsamında değerlendirilebilir. özel sektör içerisinde geçiş yapan bireylerin zaman içerisinde senelik izin süreleri değişse dahi son görevlerindeki izin günü sayısı sabittir.

Hizmet Birleştirme Sorgulaması Nasıl Yapılır?

Hizmet birleştirme işleminin sorgusu e-Devlet yada Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesi üstünden yapılır. Bu iki yöntem söyle kullanılır:

 • Gerekli bilgilerle e-Devlet hesabına girilir. Sosyal Güvenlik Kurumu portalına erişilir ve hizmet birleştirme sorgulama ekranına gelinir.
 • uyg.sgk.gov.tr/EvrakArama adresinden Sosyal Güvenlik Kurumunun belge arama sistemine girilir. Kimlik numarası ve işleme konulmuş olan evrakın senesi ile arama yapılır.

Önceki dönemlerde aylarla anlatılan bir sürece yayılmış olan hizmet birleştirmeleri artık birkaç hafta içinde sonuçlanabilir. Sosyal Güvenlik Kurumuna yada işyerlerine ibraz edilen hizmet birleşim dilekçelerinin akıbeti saniyeler içinde kontrol edilebilir.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu