Sgk - Ssk - Bağkur

Özel Hastanelerin Verdiği Heyet Raporu Geçerli mi?

Bilhassa engelli yurttaşlarımız tarafınca kendilerine sosyal haklardan yararlanabilmeleri için sağlık kurulu raporları verilmektedir. Bu raporlar engelliler tarafınca şahsen veya engelli evlatların vasileri tarafınca müracaat yolu ile alınmaktadır. Heyet raporu genel anlamda özel hastanelerden alınabilse de devlet hastanelerinden de alınması da olanaklı olmaktadır. Acıbadem Hastanesi gibi hastaneler tarafınca belli bir tutar karşılığında heyet rapor alınması olanaklı olmaktadır. Ama yurttaşlarımız tarafınca dört gözle beklenen konulardan bir tanesi verilen bu raporların geçerli olup olmadığıdır. Ayrıntılı bilgi içeriğimiz de mevcuttur.

Heyet Raporu Alabilmek

Engelli, kaza veya yaralanmalardan ötürü kısmi olarak engelli olan yurttaşlarımız, hastanelere giderek sağlık raporu alabilirler. Alınan bu raporların kendilerine oldukça fazla faydası olacağı şüphesizdir. Bu raporların alınabilmesi için yüzde 40 ve üstünde ağır engelli olmak gerekmektedir. Yapılmış olunan muayene ve tetkikler neticesinde görevlendirilen sağlık kuruluşlara tarafınca rapor verilecektir. Ağır özür, bütün vücut fonksiyonlarında yitik manasına gelir. Yüzde 50‘ den daha çok engeli olanların tespit edilmesi halinde şahıslar ağır engelli olarak tabir edilir. Beslenme, yıkanma, giyinme, tuvalet gibi temel gereksinimlerini şahıs tek başına yerine getiremez. Tek başına harekette zorluk çekebilir.

 

Heyet Raporu Alabilmek

Kendilerine rapor verilebilmesi için bu kayıpların saptama yapılması gerekmektedir. Heyet raporlarını, bir takım doktorlar tarafınca oluşturulmuş olan heyetler vermektedir. Mevzunun yasal dayanağı 30692 sayılı ve 20 Şubat 2019 tarihindeki Resmi Gazete olmaktadır. Kararname ile çocuk ve erişkinlere sağlık raporu verilebilmesi hususunda düzenlemeler yapılmıştır.

Rapor Vermeye Yetkili Heyet

Erişkinlere sağlık raporu verilmesi için kurulmuş olan heyet 7 üyeden müteşekkildir. Heyet raporunda altta yazılı olan doktorların görüşlerinin bulunması gerekmektedir.

 • İç hastalıkları uzmanı (dahiliye)
 • Genel cerrahi
 • Göz hastalıkları
 • Kulak, burun, boğaz
 • Nöroloji
 • Ruh sağlığı hastalıkları

Rapor alınmak istenen mevzunun bu hekimler haricinde herhangi bir doktor tarafınca incelenmesi gerekmektedir. Bu nedenle bu doktorlar kurula dahil edilecektir.

Heyet Raporu Veren Özel Hastaneler

Heyet raporunun müracaatların hastanelerden alınması gerekmektedir. Ama farklı bir netice umuyorsanız, başka bir hastaneye de müracaat etmeniz olanaklı olacaktır. Heyet raporu alınmak istendiğinde hastanelere bir tek T.C. kimlik belgesi ve 2 tane fotoğraf ile gidebilirsiniz. Devlet hastaneleri, özel hastaneler, eğitim ve araştırma hastaneleri ile üniversite hastaneleri tarafınca verilen sağlık raporları geçerli olmaktadır. Bu anlamda rapor verecek olan hastanenin tam teşekküllü olması istenmektedir.

Ama aile hekimlikleri, özel muayenehaneler gibi yerlerden heyet raporu alabilmek olanaklı olmamaktadır. Özel hastanenin heyet raporu mevzusunda yetkisinin olup olmadığı ile alakalı bilgi alabilmek için hastanelere başvurabilirsiniz. Bir takım hastanelerin internet sayfaları üstünde hangi raporları vermeye yetkili olup olmadıkları ile alakalı bilgiler yer almıştır. Bir takım hastaneler aynı gün veya eğitim, işe giriş süreleri ile alakalı raporları vermeye yetkili olurken bir takım hastaneler ile engelliler için heyet raporu vermeye yetkili olmaktadır.

Heyet raporu veren hastaneler ile alakalı bilgi alabilmek için ilk önce hastane yönetimine bir dilekçe yazabilirsiniz. Dilekçe sonunda size geri dönüş sağlanabilecektir.

Engellilik Oranı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Engellilik oranının hesaplanması amacıyla geliştirilen bir formül bulunmaktadır. Bu formül Balthazard adını almaktadır. Formülün kullanılabilmesi için birden çok engellilik durumunun bulunması gerekmektedir. Birden çok hastalığı bulunmakta olan veya özür durumu olanların vücut fonksiyonlarındaki kayıplar dikkate alınmaktadır. Formülü hesaplayabilmek adına baz alınacak olan oran, en yüksek engel oranı olacaktır. Daha sonrasında ise diğer oranı bulmak gerekiyor. Formül altta yazılı olan biçimde kullanılmaktadır.

 

Engellilik Oranı Hesaplaması Nasıl Yapılır?

 • Tek tek engel oranı tespiti yapılır.
 • En yüksekten en az orana bakılırsa bir sıralama yapılır.
 • Birinci sırada yer edinen en yüksek oran yüzde 100‘ den çıkarılır.
 • Çıkan netice ile ikinci oran çarpılır.
 • Çarpım neticesi 100′ e bölünür.
 • Bölümden çıkan neticeyle en yüksek orana eklenmiş olur.

 

3 ve daha çok kayıp olması halinde işlem tekrarlanacaktır. Sağlık raporu alınacak olan olan şahsın 60 yaş üstü olması halinde sonuca yüzde 10 oranı eklenecektir.

Misal : 

 1. oran : yüzde 50  
 2. oran : yüzde 20

 

Engellilik oranı hesaplama

 • En yüksek oran yüzde 50 olduğu için bu oranı baz alacağız daha sonrasında yüzde 100′ den çıkaracağız. 100 – 50 = %50
 • Netice ikinci oran ile çarpılır. 50 * 20 = 1000
 • Daha sonrasında çıkan netice 100′ e bölünecek. 1000/100 = 10
 • Netice, en yüksek oran ile toplanır = 10 + 50 = 60
 • Bireyin engellilik oranı yüzde 60 demektedir. Bireyin yaşlarının 60 ve üstünde olması halinde ise engellilik oranı 60 + 10 = 70 olacaktır.
 • Heyet Raporu Nasıl Alınır?
 • Heyet raporu alım süresi bütün hastanelerde benzer olmaktadır. Devlet hastanesi, özel hastane, eğitim ve araştırma hastanesi ile üniversite hastaneleri içinde ufak tefek farklılıklar olsa da müracaat sistemi benzer aşamalardan oluşmaktadır. Yapılması ihtiyaç duyulan tek şey raporun alınacağı sağlık kurumu veya kuruluşuna bir dilekçe yardımı ile başvurmak olacaktır. Danışma bölümünden mevzu ile alakalı ayrıntılı bilgi alabilirsiniz. Dilekçe rapor alacak olan bireyin kendi el yazısı ile yazılmış olacaktır. Fakat hastane bünyesinde bulunmakta olan hazır formlar da kullanılabilir.
 • Form alınması halinde eksiksiz ve doğru bilgilerle bu formun doldurulması gerekmektedir. Form veya müracaat dilekçesinin sağlık kuruluna verilmesi gerekmektedir. Sağlık kurulu tarafınca size bir cetvel verilecektir. Burada yazan doktorlara tek tek muayene olmalısınız. Yapılmış olan tetkikler sonrası doktorlar tarafınca çizelgede yer edinen boş alanlar doldurulacaktır. Oranları yazdıktan sonrasında doktorların imzaladığı çizelge alınacaktır. Hastanelerde heyetler belli günlerde toplanmaktadır. Bu günlerde hastaneye gitmeli ve bilhassa devlet hastanelerinde sıraya girmelisiniz.
 • Heyet Raporu Nasıl Alınır?
 • Heyet tarafınca size bir takım sorular sorulacak ve doktorların verdikleri oranlar incelenecektir. Birden fazla engel olması halinde ise Balthazard formülünden yararlanılarak yapılacak hesaplama sonrası tarafınıza sağlık raporu verilecektir. Verilen bu rapor süreli olduğu gibi sınırsız de olabilmektedir.Rapor birkaç gün içinde hazırlanabileceği şeklinde, işlemlerin uzaması dahilinde bir kaç haftayı da bulmaktadır.
 • Özel Hastanelerden Alınan Heyet Raporları Geçerli mi?
 • Özel hastanelerden alınan heyet raporlarının geçerli bulunduğunu açıklayalım. Ama devlet tarafınca bu mevzuda önemli yaptırımlar yapılmaktadır. Yurttaşlarımız tarafınca bir takım haklardan yararlanmak amacı ile alınan sağlık raporlarının geçerli olmaması halinde hapis cezasına varan cezalaruygulanmaktadır. Özel hastanelerde heyet raporu verebilmesi için de oluşturulan heyet bulunmaktadır. Bu heyette en düşük 3 ayrı dalın uzmanı olmak durumundadır. Uzman hekim yoksa sorumlu müdür tarafınca kurul temsil edilir.
 • Verilen raporlar, kurulda bulunmakta olan doktorların görev alınana giren mevzular ile alakalı olmaktadır. Eğer bireyin engel durumunu ilgilendiren bir mevzuda heyette hekim olmaması halinde rapor verilmesi olanaklı olmayacak ve rapor gerçeklik arz etmeyecektir. Özel hastanelerde sağlık kurulu raporları verilirken fazlaca titiz davranılması gerekiyor. Yoksa cezai yaptırımların yapılması kaçınılmazdır.
 • Özel Hastane İstirahat Raporu Parası
 • İş görememezlik raporu veya istirahat raporu adı ile adlandırdığımız raporlar ise basitçe alınabilmekte. Özel hastanelerden, devlet hastanelerinden veya aile hekimliklerinden bile bu raporların alınması olanaklı olmaktadır. Devlet hastanelerinde bu raporlar muayene sonrasında verilmekte olup herhangi bir tutar ihtiyaç edilmemektedir. Ama yapılmış olan düzenlemeler ile beraber bu raporlardan özel hastanelerde 50 ila 100 Türk lirası içinde ücret talep edilmektedir. Bunların bununla beraber ehliyet alırken veya işe girişlerde alınması ihtiyaç duyulan sağlık raporları özel hastanelerden alınabildiği şeklinde aile hekimlerinden de alınmaktadır.
 • Özel Hastane İstirahat Raporu Tutarı
 • Sağlık rapor alınması için yetkili olan hastanelere giderek gişe parasının yatırılması gerekiyor. Aile hekimlerinden alınacak olan olan sağlık raporları ise ücretsiz olmaktadır. Fakat aile hekimi, başka hekimlerin tetkik yapmasını isteyerek sizi alakalı branş doktorlarına yönlendirebilir. Tutar mukabili dahilinde özel hastanelerden bu raporları alabilirsiniz. Sigortalılık durumuna bakılırsa hastanelerde sizden farklı tutar talep edilebilir.
 • Özel hastaneler tarafınca verilen raporlar, heyette bulunmakta olan doktorların engel vaziyeti için karar vermeye yetkili olması halinde geçerli olabilir. Ama bu raporları devlet hastanelerinden alabilmek normal olarak daha garantidir. Bunların bununla beraber alınan istirahat raporları veya işe girişlerde alınan sağlık raporları geçerli olmaktadır.

 

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu