Genel

Nafaka Hacze Konu Edilir mi?

Nafakanın hacze konu edilmesi kanunen yasaklanmış, belli şartlarda ise sınırlanmıştır. Nafaka evliliğin mahkeme kararı ile bitmesi durumunda yoksullaşacak eşe, diğer eş tarafından ödenen paradır. Evlilik içinde dünyaya gelmiş çocuk ya da çocuklar varsa onlar için de nafaka hakkı söz konusudur. Nafaka uygulamasındaki amaç evliliğin bitmesinden kaynaklı yoksulluğun önüne geçmek, en kötü ihtimalle yoksulluğun an alt düzeye düşmesine engel olmaktır.

Nafaka hukuk yoluyla koruma altına alınan bir hak olduğundan dolayı, nafakanın düzenli olarak ödenip ödenmediği kontrol edilmektedir. Nafaka ödemelerinin yapılmaması durumunda devlet tarafından cebir yoluyla alınması mümkündür. Nafaka ödemesini yapmayan taraf hakkında, cebir kullanma yetkisi icra dairelerinindir. Nafakanın yatması için kullanılan bu yöntem, nafakanın alıcısı taraf için kullanılamaz. Nafakanın hacze konu olması belirli şartlarda ve sınırlı olarak gerçekleşebilir.

Nafakaya Haciz Hangi Durumda Gelebilir?

nafakaya haciz hangi durumlarda gelir

Nafaka üzerinde haciz işlemi uygulanamayacağı kanunen belirtilmiş bir durumdur. Bunun yanında nafaka alan tarafın ödenmeyen borçlarının olması durumunda, nafakaya haciz gelmesi belli şartlar oluştuğunda  gerçekleşebilmektedir. Nafakaya haciz gelmesinde en önemli nokta nafakanın miktarıdır. Nafaka miktarının asgari ücretin altında olması durumunda haciz söz konusu olamaz. Ancak nafaka asgari ücretten daha yüksekse bu durumda nafakaya kısmi haciz uygulanabilir. Bu haciz işlemi her ay yatan nafakanın çeyreğinden fazla olmamak kaydıyla uygulanabilir. Nafakanın hacze konu olması durumunda borcun miktarı önemli değildir. Borcun miktarı ne kadar yüksek olursa olsun aylık nafakanın 1/4’ünden fazlasının haciz edilmesi mümkün değildir.

Banka Borçlarının Tahsili İçin Nafaya El Koyulabilir Mi?

Banka borçları söz konusu olduğu durumlarda, borcun nafakaya el koyularak tahsil edilmesi mümkün değildir. Ancak bu durumda yatan paranın nafaka olduğu bankaya bildirilmelidir. Aksi takdirde banka nafaka parası olduğunu bilmediği paraya el koyabilir. Bu durumda paranın nafaka olduğunun belgelerle bankaya kanıtlanması durumunda el koyulan paranın iadesi mümkündür. Bankanın el koyamayacağı para sadece nafakadır. Boşanma durumunda nafaka dışında tazminat parası yatacaksa bankanın borç karşılığında tazminata el koyma hakkı vardır.

Nafaka Alan Kişinin Evine Haciz Gelebilir Mi?

nafaka alan kisinin evine haciz gelir mi

Nafaka alacaklısının hakkında icra takibi başlatılması durumunda, nafakaya el koyulamasa da evine haciz gelmesi mümkündür. Nafaka alacalısı için haciz resmi olarak ikametgah adresi nerede görünüyorsa oraya gelecektir. Nafaka alacaklısı boşanma sonrası aile evinde yaşıyorsa ve resmi ikametgah adresini taşımışsa haciz aile evine gelir. Ancak bu noktada hacze konu malların nafaka alacaklısına ait olmadığı ispatlanırsa haciz işlemi gerçekleştirilemez. Nafakanın hacze konu olması birçok zaman mümkün olmasa da nafaka alacaklısının diğer gelirlerine ve mallarına haciz gelebilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu