Genel

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Nedir?

Müşterek borçlu ve müteselsil kefil kavramları, birbirleriyle bağlantılı olup, aynı sözleşmede bulunabilecek tarafları tanımlar. Borçlar hukukunun adelet anlayışına göre tanımlanan müşterek borçlu ve müteselsil kefil, ortada borcun olduğu sözleşmelerde tarafları ve konumlarını tanımlamaktadır.

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Kavramlarının Tanımı

muteselsil anlami

Müşterek borçlu kavramı hukukta daha çok müşterek sorumluluk olarak ifade edilir. Müşterek borçlu  , birden çok borçlunun olduğu durumlarda borçluların hepsinin borcun belli bir kısmından sorumlu olmasını tarifler. Müşterek borçlu olunması durumunda kişi borcun sadece kendi payına düşen kısmından sorumludur ve diğer borçlulara düşen kısımdan muaf tutulur.

Müteselsil kefil kavramı, kişinin kefil olduğu borçtan borçlu kadar sorumlu olduğunu gösterir. Kişi borç için kefalet verirken sadece kefil olarak tanımlandıysa alacaklı borcu önce asıl borçludan almaya çalışmak ve hukuken asıl borçlunun üstüne gitmek durumundadır. Ancak müselsil kefil olunması durumunda alacaklı kefilden de asıl borçlu kadar alacak talebinde bulunabilir. Normal kefil durumunda olduğu gibi, kefilden borcu talep etmek için asıl borçlunun ödememesini beklemek zorunda değildir. Müşterek borçlu ve müteselsil kefil kavramlarının ayrı ayrı tanımları olsa da beraber kullanıldıkları sözleşmeler bulunmaktadır.

Müşterek Borçlu Müteselsil Kefil İbaresinin Anlamı

Müşterek borçlu müteselsil kefil ibaresinin bulunduğu kefalet sözleşmeleri, borcun tamamından borçlu kadar kefilin de sorumlu olduğunu gösterir. Bu ibarenin bulunduğu sözleşmelerde borcun tahsili için iki kişi de eşit sorumluluktadır. Tahsil için öncelik sırası yoktur. Borcun ödeme zamanı geldiğinde alacaklı iki sorumludan da aynı anda talep edebilir.

Müşterek Borçlu ve Müteselsil Kefil Kavramlarının Farkı

musterek borclu kefil

Müşterek borçlu ve müteselsil kefil kavramlarının ikisi de, borçlu olarak konumlandırılan kişiler için kullanılsa da aralarında belirgin farklar vardır.

  • Müşterek borçlu bir borcun belirli paydasından sorumlu iken, müteselsil kefil borcun tamamı için yükümlü konumundadır.
  • Müşterek borçlu, asıl borçlu taraflardan birini belirtir fakat müteselsil kefil asıl borçlu değil kefil konumundadır.
  • Müşterek borçlu kendi payını ödediği takdirde, borca ortak olduğu diğer kişilerin borçları için herhangi bir yaptırım görmez. Diğer ortakların borçlarından muaf tutulur. Ancak müteselsil kefil , asıl borçlu kadar sorumlu olduğundan borcun ödenmemesi durumunda icra takibine alınabilir.

Müşterek borçlu ve müteseisil kefil tanımlamaları arasındaki farklar borçlar hukuku açısından önemli etkenlerdir. Borç hukukunda adaletin sağlanması açısından aktif olarak kullanılan kavramlardır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu