Hukuk

Muacceliyet İhbarı Ne Demek?

Muacceliyet ihbarı, borçluya ödemenin vadesinin dolduğuna dair gönderilen tebligattır. Ödemenin vadesi dolduğunda ve borcun talep edilebilmesi için gerekli yükümlülüklerin yerine getirildiği takdirde muacceliyet ihbarı gönderilebilir. Muacceliyet ihbar genellikle alacaklı konumunda olan bankalar tarafından kredi borcu olan kişilere gönderilmektedir. Muacceliyet ihbarı genellikle  ödeme emri ile karıştırılmaktadır. Ödeme emri icra işlemlerinin başlayacağına yöneliktir. Ancak muacceliyet ihbarında icra henüz söz konusu değildir.

Muacceliyet İhbarı ile Ödeme Emri Arasındaki Farklar Nelerdir?

muacceliyet ihbari ile odeme emri farklari

Muacceliyet ihbarı ve ödeme emri, vadesi dolmuş borçlar için borçluya tebliğ edilen belgelerdir. Ancak bu belgeler birbirlerinden farklı niteliktedir. Muacceliyet ihbar ile ödeme emri arasındaki temel farklar aşağıda verildiği gibidir.

  • Muacceliyet ihbarı, borcun ödenmesi konusunda son bir ikaz niteliğindedir. Ödeme emri ise icra takibi başlatılacağına dair bilgi niteliğindedir.
  • Muacceliyet ihbar gönderildikten sonra ödeme yapmak için borçluya belli bir süre verilir. Ödeme emrinde borçluya yeniden süre verilmesi söz konusu değildir.
  • Muacceliyet ihbar ile ödeme emri farklı zaman dilimlerinde ve sıralı olarak gönderilir. Muacceliyet ihbar gönderilmeden ödeme emri gönderilemez.
  • Muacceliyet ihbar bankalar ya da çeşitli alacaklılar tarafından gönderilir. Ödeme emri ise icra dairesi tarafından gönderilebilmektedir.

Borç Nasıl ve Ne Zaman Muaccel Olur?

Borcun muaccel olması, talep edilebilecek duruma geldiğini belirtir. Borcun ne zaman muaccel olarak tanımlanabileceği taraflar arasındaki anlaşmaya göre değişmektedir. Tarafların borcun ne zaman ödeneceğine dair bir anlaşmaya varmadığı durumlarda borç alındığı andan itibaren muaccel durumdadır. Ödeme tarihine dair belirlenen açık bir anlaşma olmadığı takdirde borç verildiği andan itibaren geri talep de edilebilir. Taraflar arasında bahsedildiği gibi bir anlaşma söz konusu ise borcun vadesi dolmadan talep edilmesi mümkün değildir. Ortada borca dair anlaşmanın olduğu durumlarda zamanından önce istenen bir borç varsa borçlu taraf hukuki yollara başvurabilir. Borcun muaccel olması, borçlunun aleyhine işleyen bir süreç olduğundan borçla ilgili anlaşmalarda hazırlanan belgenin açıklığı ve niteliği belirleyici konumdadır.

Banka Kredilerinde Borcun Muaccel Olması Nedir?

banka kredilerinde borcun muaccel olmasi

Banka kredilerinde borcun muaccel olması, çok sık görülen durumlardan biri olmaktadır. Banka faizlerinin yüksek olmasından kaynaklı vatandaşlar borçlarını ödemekte çeşitli zorluklar çekmektedir. Tüm alacak ilişkilerinde olduğu gibi banka kredilerinin geri ödemesinde de vade süresinin dolması durumunda kredi borçlusu kişiye muacceliyet ihbar gönderilir. Bankalardan muacceliyet ihbarı olmanın sıkıntılı olan tarafı temerrüd faizidir. Banka sözleşmelerinin birçoğunda bulunan temerrüd faizi borcun muacel duruma düşmesiyle işlemeye başlar. Temerrüd faizinin yıllık oranı %21.25’tir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu