Genel

Menfi Tespit Davası İle Borçtan Kurtulma

Menfi tespit davası özellikle icra takibinin söz konusu olduğu durumlarda, borçlu konumundaki kişinin borcu olmadığını kanıtlmasına yönelik açtığı davadır. Menfi tespit davası borcu olmadığını belgelemek isteyen her vatandaş tarafından açılabilir. Bu dava icra takibinin kesinleşmesi sürecinde açılabileceği gibi icra takibi öncesinde de açılabilmektedir. Borçlu konumundaki kişiye icra takibi durumunda birden fazla savunma hakkı verilse de içlerinde en etkili olanı menfi tespit davasıdır. Menfi tespit davasını borçlunun kazanması durumunda, alacaklı konumdaki kişi icra takibi başlatmak için yeniden başvuru yapamaz.

Menfi Tespit Davası Hangi Durumda İcra Takibi Başlamadan Açılır?

menfi tespit davasi icra takibi

Menfi tespit davasının icra takibinden önce açılması için, davayı açacak kişinin, aleyhine icra takibi başlatılacağını düşündüğü bir durumun söz konusu olması gerekir. İcra davası açabileceği düşünülen alacaklının elindeki belgeler, itiraz durumunda icra takibini durdurmaya yetemeyecek nitelikteyse icra takibi başlamadan menfi tespit davası açılması mantıklı olacaktır. Menfi tespit davasını açan kişinin borcu olmadığı mahkeme tarafından tespit edilirse icra takibi başlatılamaz. İcra takibinden önce menfi tespit davasının açıldığı durumlarda borçlu konumundaki kişinin mahkemeye borcun belli bir kısmını teminat olarak yatırması gerekir. Bu temizat yatırılmadığı takdirde menfi tespit davasını açmak mümkün değildir.

İcra Takibinin Kesinleştiği Durumda Menfi Tespit Dava İle Borçtan Kurtulmak Mümkün Müdür?

İcra takibinin kesinleşmesinden sonra da menfi tespit davasını açılabilir. Ancak icra takibini kesinleşme aşamasında öncelikle borçlunun kendisine tebliğ edilen ödeme emrine itiraz etmesi gerekir. Borçlunun ödeme emrine yönelik itirazı kabul edilmezse bu durumda menfi tespit davasını açılabilmektedir. Ancak alacaklının elinde ödeme emrine itiraz edilmesini engelleyen belgeler bulunuyorsa bu durumda, ödeme emrine itiraz edilmeden direk menfi tespit davasını açılabilmektedir. Bununla beraber menfi tespit davasının haciz işlemi için engelleyici konumda değildir, dava açılmasına rağmen haciz işlemi yapılabilir. Dava sonuçlanana kadar haciz işlemini durdurmak isteyen borçlunun mahkemeye borç miktarından daha fazla olan teminat yatırılması gerekir. Teminat yatırılmadığı takdirde haciz işlemi sürecektir.

Menfi Tespit Davasının Kazanılması Ya Da Kaybedilmesi Durumlarında Ne Olur?

menfi tespit davasi kazanilmasi veya kaybedilmesi

Menfi tespit davası borçlunun lehine sonuçlanır ve alacaklıya bir borcu olmadığı mahkeme tarafından tespit edilirse borçlu hakkında başlatılan icra takibi durdurulur. Mahkemenin karara bağlanması, haciz işlemlerinden sonra gerçekleşse de borçludan alınan miktar iade edilmek durumundadır.

Davayı alacaklı tarafın kazanması durumunda, süreç normal ilerler. Bununla beraber alacaklı haklı olduğu halde davaya katılmak durumunda kaldığı için borçludan alınan teminat alacaklıya verilir. Menfi tespit davası, zararlı çıkma ihtimali göz önüne alınarak dikkatli şekilde açılmalıdır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu