Genel

Maaştan İcra Nasıl Kesilir Diğer İcralar Ne Olur?

Maaştan icra kesintisi bireylerin borçlanma ve borçlarını geri ödeyememesi sonucu ortaya çıkan ve alacaklı tarafın borçlunun maaşı üzerinden alacaklarının temin edilmesine dayanan bir icra sürecidir.

Maaş üzerinden haczin işlenmesinde borçlu tarafın hangi meslek grubunda olup olmadığının bir önemi yoktur (Kamu ve özel sektör vb.). Alacaklı kişi 90 gün içinde karşı taraftan borçlarını alamaz ise İcra Müdürlüğü haciz için yasal işlemleri başlatmaktadır.

Borçlu tarafın icralık bir durumla karşılaşması durumunda izlenen yol şu şekildedir:

  • Borçlu kişiye İcra Müdürlüğü tarafından bilgi gönderilir.
  • İcra Müdürlüğü kararın hatalı olma durumunu göz önünde bulundurarak borçluya belli bir süre verir ve itiraz hakkı tanır (7 gün).
  • Borçlu kişi kamu sektöründe çalışan biri ise kurumundaki yetkili birime icra bedelini resmi yazı ile bildirir.
  • Bu aşamadan sonra borçlunun yatacak olan maaşını kapsayacak şekilde icra bedeli alınana kadar maaşın 4’te 1’i kadarının kesintiye uğraması gerçekleşmiş olur.
  • Kamu sektörü dışında faaliyet gösteren işlerde çalışan borçlular için ise İcra Müdürlüğü kişinin çalıştığı yerdeki muhasebe birime bu durumu bildirir.
  • Ardından maaş kesintisi için aynı işlem uygulanır.

İcra Müdürlüğü’nün maaşın haczi ile ilgili prosedür gereği uyguladığı yasal adımlar, yaşanan Kovid-19 salgını dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Kararı gereği bir takım değişikliğe uğramıştır.

İcra Bedeli İçin Maaşın 4’te 1 Oranı Nasıl Hesaplanır?

icra bedeli hesaplama

İcranın temini için, devlet, öncelikle vatandaşlarının hayatta kalmasını sağlama görevini üstlendiğinden bir yandan alacaklıların borçlarını temin etmelerini yasalarla güvence altına alırken bir yandan da borçluyu koruma altına almaktadır.

Maaşın 4’te 1’i üzerinden icra kesintisi yapılırken bu oran hesaplaması borçlunun eline geçen toplam para üzerinden yapılmamakta ve bazı ücretler hesaplamadan çıkarılarak kesinti  gerçekleştirilir.

Devlet tarafından çalışanlara verilen ve brüt kârdan çıkarılanlar şu şekilde sıralanır:

  • Aile yardımı desteği
  • Çocuk parası desteği
  • Süt parası desteği

Bu sınırlamalar ile yasalar gereği borçlunun yaşam hakkı da güvence altına alınmış olmaktadır. Maaşın haczi konusunda yasal dayanak olan İcra Kanunu ve İş Kanunu incelendiğinde ayrıntılı bilgilere ulaşılabilir.

Nafaka Kesintilerinin Haciz İşlemlerinde Önceliği Nedir?

Nafakanın hacze etkisi, haczin temininde öncelik sıralamasını değiştirmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nda borçlu tarafın maaşından 4’te 1 oranında kesinti sağlanmaktadır. Bununla birlikte borçlu kişinin nafaka ödemesi gereken bir durumda devam ediyorsa öncelik nafaka kesintisindedir.

Borçlunun bakmakla sorumlu olduğu kişilere yaptığı nafaka bedeli maaşından kesildikten sonra haciz işlemleri başlar. Borçlunun geri kalan maaşının 4’te 1’i üzerinden süreç işleme konulur ve borç tahsil edilir. Yani bu durum şöyle açıklanabilir:

  • Devletin vermiş olduğu yardımlar maaştan düşülür (Aile desteği, çocuk parası, süt parası vb.). Ardından işlem aşağıdaki gibi formüle edilmektedir.

İcra Bedeli= (Maaş-Nafaka Bedeli) /4 + Ek Ödemeler

Birden Çok İcranın Temini Nasıl Gerçekleşir?

birden cok icra temini

Birçok icranın kesintisi maaş üzerinden aynı anda gerçekleşememektedir. Bu durum ile karşılaşan kişiler İcra Müdürlüğü tarafından borç sıralamasına göre işleme konulmaktadır.

Maaşı Kesintiye Uğrayan Çalışanların İşten Ayrılması Durumunda Ne Olur?

Borçlunun işten ayrılması durumunda çalışanın iş yerindeki ilgili birimi bu durumu İcra Müdürlüğü’ne bildirmesi gerekmektedir. Bu işlem gerçekleştikten sonra işten ayrılma tarihi baz alınarak icra durdurulmaktadır. İşe başlaması haliyle süreç tekrar işlemektedir.

2020’nin Mart ayında duyurulan Cumhurbaşkanı Kararı ile icra süreci ile ilgili yeni gelişmeler gündeme gelmiştir. Alınan kararda, maaş haczi ile ilgili bir durumla karşı karşıya kalan çalışanlardan yaşanan salgın döneminde kişiyi olumsuz etkilememesi için icraların ertelendiği açıklanmıştır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu