Kosgeb

KOSGEB Eğitim Desteği Nedir?

KOSGEB eğitim yardımı, işletmelerin alacakları eğitimlere yapılan desteklerdir. İşletme sahibi, ortağı veya çalışanının katılabileceği bu eğitimlerde bir işletmeden katılacak personel sayısında sınırlama yoktur. Yüksek lisans, doktora, yabanı dil, belgelendirme, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği gibi eğitimler, KOSGEB Desteği kapsamına girmez. Üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim vermek için kurulmuş birimleri, kuruluş yasalarının izin verdiği takdirde kamu kurum ve kuruluşları ve eğitim vermek için kurulmuş birimleri, Özel Eğitim Kurumları açma izin olan ve alanında program onayı olan kurum ve kuruluşlar bu eğitim hizmetinin alınabileceği kuruluşlardır.

KOSGEB Eğitim Desteği Konuları Nelerdir?

kosgeb egitim destegi konulari nedir

KOSGEB eğitiminden yararlanılabilecek alanlar şunlardır:

 • Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat
 • Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri
 • Enerji Teknolojileri
 • Dijital Dönüşüm
 • Yeni Teknik ve Teknolojiler
 • Mesleki ve Teknik Eğitim

Bu alanlardan herhangi birine başvuran KOBİ gerekli şartları yerine getirdiği takdirde eğitime katılabilir. Sözü geçen kuruluşlarda bu eğitim desteğini almak mümkündür.

Eğitim desteği dahilinde yalnızca eğitim bedeli KOSGEB tarafından karşılanır. Bunun dışında konaklama, ulaşım, beslenme ve bakım giderleri KOBİ tarafından karşılanmalıdır.

KOSGEB Eğitim Desteği Koşulları Nelerdir?

KOSGEB eğitimine katılım şartları aşağıdaki gibidir:

 • Eğitime katılacak kişi KOBİ olmalıdır.
 • KOSGEB’in desteklediği sektörlerin iş kollarından birinde çalışma zorunluluğu vardır.
 • Kişinin KOSGEB veri tabanında kayıtlı olması gerekir.
 • KOSGEB İşletme Geliştirme Destek Programı’na başvuru yapılmalı ve sistemden alınacak taahhütname bağlı bulunulan KOSGEB İl Müdürlüğü’ne teslim edilmelidir.
 • KOSGEB Eğitim Desteği Başvuru Formu e devlet üzerinden doldurulur.

Bu koşulları yerine getiren katılımcılar KOSGEB Eğitim Desteği’nden yararlanabilirler.

KOSGEB Eğitim Desteği Limitleri Nelerdir?

KOSGEB eğitiminden yararlananlar için üst limit her bir konu ve her bir eğitim için 2.500 TL’dir. Bu tutarın geçilme ihtimali yoktur. Program süresince bir konu başlığı toplam en fazla 7.500 TL olabilir. Bu tutar, üst limit olarak belirlenmiştir ve kesinlikle aşılamaz. Program süresince desteğin üst limiti ise 20 bin TL’dir. KOSGEB’den 2 yıl boyunca en fazla 20 bin TL eğitim desteği alınabilir.

KOSGEB Eğitim Desteğinde Ödeme İçin Hangi Belgeler Gereklidir?

KOSGEB eğitimi için gerekli olan evraklar şu şekilde listelenebilir:

 • Hizmet veren kişiden alınan katılım belgesi, başarı belgesi veya sertifikası
 • Hizmet veren kişi tarafından eğitim hizmet bedeli karşılığında işletme adına kesilmiş fatura veya fatura yerine geçen belge
 • Faturadaki tutarın hizmet veren kişiye ödendiğini gösteren banka dekontu
 • Programa işletme çalışanının katılması durumunda, işletmenin SGK Sigortalı Hizmet Listesi
 • Hizmet verenin Özel Eğitim Kuruluşu olması halinde 5580 Sayılı Kanun Kapsamında Özel Eğitim Kuruluşu Açma İzin Belgesi
 • İşletmenin SGK borcunun olmadığını gösteren belge

Bu evrakların eksiksiz bir şekilde teslim edilmesi gerekir. Herhangi bir evrakın eksik teslim edilmesi durumunda KOSBEB Eğitim Desteği KOBİ’ye sağlanamamaktadır.

KOSGEB Tarafından Desteklenen Sektörler Hangileridir?

KOSGEB’in desteklediği iş alanları oldukça fazladır. Bu sektörler aşağıda verilmiştir:

 • Madencilik ve Taş Ocakçılığı sektörü
 • İmalat sektörü
 • İnşaat sektörü
 • Bilgi ve İletişim sektörü
 • Konaklama ve Yiyecek Hizmetleri sektörü
 • Ulaştırma ve Depolama sektörü
 • Finans ve Sigorta sektörü
 • Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler sektörü
 • İdari ve Destek Hizmet sektörü
 • Kültür, Sanat, Eğlence ve Dinlence sektörü
 • Su temini, Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri Sektörü
 • Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme sektörü
 • Toptan ve Perakende Ticaret sektörü (Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin Onarımı)

Yukarıda sözü geçen sektörler KOSGEB tarafından desteklenen ana sektör isimleridir. Bu sektörlerin altında bulunan işletmeler ve başka sektörler de KOSGEB tarafından desteklenir.  Bu konuda büyük bir kafa karışıklığı vardır. KOSGEB Desteği alabilecek işletmeler veya alt sektörlerden şu şekilde bahsedilebilir:

 • Cafeler ve restoranlar
 • Her türlü imalat alanı
 • Halı yıkama işletmeleri
 • Marketler
 • Berber ve kuaför dükkanları
 • Terziler
 • Oto yıkama işletmeleri
 • Toptan ve perakende satış yapan her türlü ticaret işletmesi
 • Eczaneler
 • Kırtasiye dükkanları
 • Matbaalar
 • Oteller
 • Kantinler
 • Otomotiv sektörü
 • Araç kiralama işletmeleri
 • Sigorta şirketleri
 • Danışmanlık hizmetleri
 • Nakliyat ve lojistik sektörü

KOSGEB Eğitim Programları Elektronik Ortamda Nasıl Gerçekleşir?

kosgeb egitim programlari nasil gerceklesir

KOSGEB Eğitim Programının elektronik ortamda gerçekleşmesi, KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmeler için mümkündür. Başkanlık tarafından belirlenen konular e-eğitim  ortamında da sunulabilir.

E-eğitim hizmetinin alınmasına yönelik işlemler; Uygulama Birimi veya Başkanlığın kurumsal yazılım ihtiyacını gidermeye yönelik süreçleri yürütmekten sorumlu birimi tarafından gerçekleştirilir.

E-eğitim programları, programdan önce uygun iletişim araçları ve yöntemleriyle işletmelere duyurulur.

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmeler, e-eğitim hizmetinden program sürecinde ücretsiz olarak yararlanabilir.

KOSGEB tarafından düzenlenen eğitimlerin başka kurum, kuruş ve firmalarca; kapsam, içerik ve finansman gibi konular açısından belirlendiği durumlarda iş ve işlemler, taraflar arasında yapılacak işbirliği protokolü hükümlerine göre yürütülür.

Diğer KOSGEB Destekleri Nelerdir?

KOSGEB’in KOBİ’lere sağladığı diğer destekler birçok alandadır. Alana göre başvurulabilecek diğer KOSGEB hizmetleri şunlardır:

 • Girişimcilik Destek Programları
 • Genel Destek Programı
 • İş Birliği Güç Birliği Desteği
 • KOBİ Proje Destek Programı
 • KOBİGEL (KOBİ Gelişim Destek Programı)
 • AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
 • TEKNOPAZAR (Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı)
 • Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı
 • Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı
 • Tematik Proje Destek Programı
 • Kredi Faiz Desteği
 • Laboratuvar Hizmetleri

KOSGEB Girişimcilik Destek Programları Nelerdir?

KOSGEB’in vermiş olduğu girişimcilik destek programı hizmeti, kendi içinde 4’e ayrılır:

 • Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
 • Yeni Girişimci Desteği
 • İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği
 • İş Planı Ödülü

KOSGEB desteği bu alanlardan birinde verilir.

Girişimcilik Destek Programının temel amacı; girişimciliğin desteklenmesi, girişimciliğin yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasına yöneliktir.

Programdan küçük ve orta ölçekli işletmeler, girişimciler ve işletici kuruluşlar yararlanabilir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi; kendi işini kurmak isteyen girişimcilerin kuracakları işletmelerin başarı düzeyini artırmak amacıyla düzenlenir. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri; KOSGEB Birimleri tarafından düzenlenen, uluslararası veya ulusal projeler kapsamında KOSGEB tarafından yürütülen, KOSGEB ile işbirliği olan kurum ve kuruluşlar tarafından düzenlenen eğitimler ve üniversiteler tarafında örgün eğitim kapsamında verilen girişimcilik dersleridir. Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışması olan toplam 70 saatlik derslerdir ve genel katılıma açık olup ücretsizdir.

Yeni Girişimci Desteği; Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini, KOSGEB Genç Girişimci Programını veya Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği Programını tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler ve İŞGEM’de yer alan işletmelerin yararlanabileceği eğitimlerdir.

İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği; KOBİ’lere işletme geliştirme koçluğu, destek ağlarına erişim, finans kaynaklarına ulaşım olanağı, uygun koşullarda işyeri imkanı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunmak amacıyla kurulacak bir İŞGEM’in, kuruluş ve işletme giderlerine destek sağlamaktadır. Belediyeler, üniversiteler, özel idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kooperatifler bu destekten yararlanabilir.

İş Planı Ödülü; üniversiteler tarafından verilen girişimcilik dersi alan öğrenciler arasında düzenlenen İş Planı Yarışması sonucu verilen ödüldür. İş Planı Ödülü’nden faydalanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur. Dereceye giren öğrencilere 24 ay içinde işini kurmuş olmaları şartıyla para ödülü verilir. Birinciye 15 bin TL, ikinciye 10 bin TL ve üçüncüye 5 bin TL İş Planı Ödülü verilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu