Genel

Kira Sertifikası (Sukuk) Nedir?

Kira sertifikası ya da uluslararası adıyla sukuk, her türlü varlık ve hakkın finansmanı amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu tarafından izin verilmiş, Varlık Kiralama Şirketi tarafından ihraç edilen ve bu varlık veya haktan elde edilen gelirden hak sahiplerine, payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan bir menkul kıymettir. Varlık Kiralama Şirketleri sadece kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuş özel olan anonim şirketlerdir. Bahsedilen vatlık veya hakları Varlık Kiralama Şirketi’ne devreden şirketlere ise Kaynak Kuruluş adı verilir.

Satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa dayanak olarak ihraç edildiği için daha dayanıklı bir yapısı vardır. Bu yüzden özellikle Katılım Bankacılığı müşterileri için güvenli bir yatırım yöntemidir.

Sahipliğe dayalı, yönetim sözleşmesine dayalı, alım satıma dayalı, ortaklığa dayalı ve eser sözleşmesine dayalı gibi farklı türleri olan kira sertifikaları, aynı zamanda yatırımcılara vade sonunda alacakları gelir oranını yatırım öncesinde kesin olarak sunar. Bununla birlikte sabit getiri avantajı vardır.

Devlet Kira Sertifikalarının Özellikleri Nelerdir?

devlet kira sertifikalari ozellikleri

Devlet Kira Sertifikalarının nitelikleri şu şekildedir:

  • Devlet Kira Sertifikaları T.C. Hazine Müsteşarlığı’nın güvencesindedir.
  • Kira sertifikası sahiplerine, payları oranında kira gelirleri ve kira sertifikası bedelleri Hazine Müsteşarlığı Varlık Kiralama Anonim Şirketi tarafından dağıtılır.
  • Kira Sertifikaları Borsa İstanbul’da işlem gördükleri için vadeden önce kısmen veya tamamen nakde dönme imkanı vardır.
  • Kira Sertifikalarının işlem fiyatları günlük olarak Borsa İstanbul Kesin Alım Satım Pazarı’nda duyurulur.
  • Devlet Kira Sertifikaları ile ilgili tüm ayrıntılı bilgiler hazine.gov.tr adresinde yer almaktadır.

Kira Sertifikasında Haklar Nasıl Güvence Altına Alınır?

Kira Sertifikasında hakların güvence altına alınma yöntemi oldukça önemli bir konudur. Hak sahibi, ilerde bir mağduriyet yaşamamak adına, haklarının garanti altına alındığından emin olmadır. Kira sertifikaları sahipliğe, yönetim sözleşmesine, ortaklığa, alım satıma veya eser sözleşmelerine dayalı olarak ihraç edilebilir. Kira sertifikalarının bedeli ödeninceye kadar, Varlık Kiralama Şirketi’nin dosyalarında yer alan varlık ve haklar, Varlık Kiralama Şirketi’nin yönetimi veya denetimi başka bir kuruluşa devredildiğinde bile alıkonulamaz, güvence gösterilemez ve kamu alacaklarının tahsili amacıyla dahi haczedilemez. Bu varlıklar hakkında ileriye yönelik tedbir kararı verilemez. Kira sertifikası sahiplerinin hakları bu şekilde garanti altına alınır. Varlık Kiralama Şirketleri, üçüncü kişilerin ve fon sahiplerinin kendisine olan taahhütlerini yerine getirmediği durumlarda dayanak varlığı veya hakkı satmak da dahil gereken tüm önlemleri almak ve kira sertifikası sahiplerinin haklarını gözetmek zorundadır.

Kira Sertifikalarının Kullanımı Hangi Alanlarda Daha Avantajlıdır?

Kira sertifikalarının avantajlı kullanılabileceği alanlar, kaynak şirketler ve daha düşük gelirli şirketler açısından farklıdır. Kaynak şirketler açısından bakıldığında, gayrimenkul varlığı bulunan ve bilançolarında halihazırda bulunan gayrimenkullerini Varlık Kiralama Şirketleri’ne devrederek veya Varlık Kiralama Şirketlerinin lehine yönetilmesine güvenerek asıl faaliyetlerini sağlık bir şekilde ilerletebilmek için ek finansman temin etmiş olabilirler. Herhangi bir gayrimenkule sahip olmayan, buna ihtiyaç duyan anca kısa vadede ödeme imkanı bulunmayan şirketler ise alım satıma dayalı kira sertifikası ihracı aracılığıyla ihtiyaç duydukları gayrimenkulü Varlık Kiralama Şirketi’nden vadeli olarak alabilirler.

Bununla birlikte kira sertifikaları, gayrimenkul projelerinin finansında alternatif bir araç olarak görülebilir. Ortaklığa dayalı sertifika ihracı veya eser sözleşmesine dayalı sertifika ihracı yöntemiyle proje finansmanı sağlamak mümkün hale gelir.

Varlık Kiralama Şirketleri Kimler Tarafından Kurulur?

varlik kiralama sirketleri kimler tarafindan kurulur

Varlık Kiralama Şirketlerini kuranlar, bankalar, ipotek finansal destek kuruluşları, aracı kurumlar veya gayrimenkul yatırım ortaklarıdır. Varlık Kiralama Şirketlerinin ortaklarının pay devirleri, Sermaye Piyasası Kurulunun izniyle gerçekleşir. Varlık Kiralama Şirketleri hiçbir şekilde kredi çekemez, borçlanamaz, sahip olduğu varlık ve hakları esas sözleşmesiyle belirlenmiş uygulamalar haricinde kullanamazlar.

Kira Sertifikaları Nasıl Satılır?

Kira sertifikalarının satış işlemleri halka sunularak veya hakla sunulmadan gerçekleştirilebilir. Kira sertifikaları halka sunulduysa borsada işlem görmek için borsa kotuna alınmak zorundadır. Halka sunulmayan sertifikalar ise, önceden belirlenmiş yatırımcılara tahsis edilme yoluyla veya nitelikli yatırımcılarla sınırlı olmak üzere satılabilir.

Kira Sertifikalarını En Çok Kullanan Yatırımcılar Hangileridir?

Kira sertifikasını en çok hangi yatırımcılar tarafında kullanıldığı çokça merak edilmektedir. Kira sertifikaları herhangi bir faiz içermediği için ve bu işlem helal sayıldığı için özellikle Ortadoğulu yatırımcılar tarafından kullanılır. Kira sertifikaları sözleşmeye dayalı gelirleri kapsadığı için nakit akışı sağlar. Bu yüzden kira sertifikaları portföy yönetiminde sıkça tercih edilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu