Hukuk

Kefalette Rücu Davası Nedir?

Kefalette rücu davası alacaklı tarafın borçlu tarafının kefili üzerinden alacaklarını temin etmesi ve bunun üzerine borcu ödeyen kefilin ödediği bedeli borçludan alması için başvurduğu hukuksal bir süreçtir. Bu süreci anlayabilmek için bazı tanımlamaları yapmak gereklidir. Bu tanımlama şu şekildedir:

  • Kefalet sözleşmesi: Bu sözleşme ile alacaklı tarafa borcunun ödenmemesi durumunda borçlunun temsili olarak kefil kişiden bu bedelin alınacağının sözünün resmi anlamda verildiği bir belgedir. Alacaklı taraf borcunun ödenmemesi halinde borçlunun kefili olan kişi ile irtibata geçerek borç bedelinin ödenmesi konusunda bir talepte bulunarak borç bedelini temin etmeye çalışmaktadır.

Bu tanımlamanın yapılması ile kefilin rücu davası daha anlaşılır bir hale gelmesi sağlanmış olmaktadır. Kefil olan kişinin bu davayı açabilmesi için öncelikle yukarıdaki sözleşmeyi yapmış olması gerekmektedir. Daha sonra borç bedelini kefilin ödeyerek alacaklı tarafın isteklerini sağlamış olması gerekmektedir.

Kefalette Rücu Davası Nasıl Açılır?

kefalette rucu davasi nasil acilir

Kefilin ödediği parayı borçludan alabilmesi için yapması gereken hukuki işlemler şu şekildedir:

  • Yapmış olduğu kefalet sözleşmesi ve alacaklıya ödeme yaptığına dair belgeler ile İcra Müdürlükleri aracılığı ile takip başlatılması (Haciz işlemleri)
  • Kefilin haciz işlemleri ile uğraşmayarak ilgili mahkemeler aracılığı ile kefalette rücu davası açtırması (Asliye Hukuk Mahkemesi)

Kefil, bu hukuki süreç ile ödediği borç bedelini temin edebilecek yasal zemini sağlamış olmaktadır.

Kefalette Rücu Davası İçin Zamanaşımı Süresi Ne Kadar?

Rücu davasının zamanaşımı süresi uygulamaya konulduğunda genel süre esas alınarak bir tarih söylenebilmektedir. Bunun nedeni bu davaya özel bir zamanaşımı süresi yasalar gereği belirlenmemiştir. Genel süre olarak düşünüldüğünde borcu ödeyen kefil kişi bu durumu belgelendirerek 10 yıl içinde

Rücu davası için kanunda özel olarak bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir, bu nedenle genel zamanaşımı süresi uygulama alanı bulmaktadır. Bu kapsamda bir başkasının yerine ödeme yapan kefil, ödeme yaptığı tarihten itibaren en geç 10 sene içerisinde rücu davası açmalıdır, aksi halde rücu davası açma hakkı düşecektir.

Kefalette Rücu Davasında Faiz İstenebilir Mi?

kefalette rucu davasinda faiz istenebilir mi

Rücu davasında faiz hesaplaması kefilin mağduriyeti göz önünde bulundurulduğunda yasalar gereği (TBK 496) temerrüt faizi uygulanmasında herhangi bir engel bulunmamaktadır. Kefilin rücu davası gereği borçlu üzerine borcun ödendiği günden itibaren bu faiz işletilebilmektedir.

Kefilin Rücu Davasında Hakları Nelerdir?

Kefilin hukuki hakları yasalar gereği kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Kefil alacaklıların borç bedelini kendisi verdiği için alacaklıların borçlu üzerinde hakları ne kadarsa kefilinde borçlu kişi üzerinde o kadar hakkı vardır. Bu nedenle gerekli bütün hukuki işlemler (Haciz ve icra takibi) uygulanabilmektedir.

Kefalette Rücu Davası İptal Edilebilir Mi?

Rücu hakkından kefilin vazgeçmesi birtakım işlem aşamalarının yerine getirilmesinden sonra mümkündür. Bu feragat kefalet sözleşmesi imzalandıktan sonra borçluya açılan hukuksal takiplerin geri çekilmesi ile kefilin rücu davası borçlu taraftan düşürülmüş olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu