Hukuk

Kefalet Sözleşmesi Ne Demek, Şartları Nelerdir?

Kefalet sözleşmesi, borçlar kanunu tarafından maddeler halinde düzenlenmiştir. Borçlunun, alacaklıya olan borcunu ödememesi durumunda ortaya çıkacak tüm yükümlülükleri üstlenmek olarak tanımlanabilir. Kefil alacaklının borcunu kapatmadığı takdirde, alacaklı kefile yönelik icra takibi başlatabilir ve alacaklarını kefilin kişisel malvarlığı üzerinden karşılayabilir. Kefalet sözleşmesi imzalamak için borçlar kanunu yönetmeliği tarafından belirlenmiş şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Kefalet Sözleşmesi İmzalamak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

kefalet sozlesmesi imzalamak icin sartlar

Kefalet sözleşmesinde taraf olmak için öncelikle akli sağlığı yerinde, 18 yaşını doldurmuş bir birey olmak gerekir. Bunun dışında kefalet sözleşmesi imzalamak için kanun tarafından belirlenen bir takım şekil şartları vardir. Bu şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • Kefilin sorumluluğunu aldığı borç miktarı, sözleşmede belirtilmelidir.
 • Sözleşmeyi kefil el yazısı ile yazmalıdır.
 • Sözleşmede kefalet türünün ne olduğu belirtilmelidir. Kefalet türü müteselsil ya da adli kefalet olabilir. Sürecin işleyişine etki gösterebileceği için kefalet sözleşmesinde türünün belirtilmesi zorunludur.
 • Kefalet sözleşmesinin tarihi, açıkça yazılmalıdır.
 • Kefil olacak kişi evliyse, eşin yazılı rızasını alması zorunludur. Eşten alınacak rıza kefalet sözleşmesi tarihinde sonra olması durumunda geçersiz sayılacaktır. Önce rıza alınıp, sonra kefil olunabilmektedir.

Kefalet Sözleşmesi Türleri Nelerdir?

Kefalet sözleşmesi türleri, borcun tahsil edilme şekli, öneclikli tahsilin kimden yapılacağı vb. gibi durumlara göre değişmektedir. Kefalet sözleşmesinin 5 tane türü vardir. Bunlar;

 • Müteselsil Kefalet
 • Adli Kefalet
 • Kefile yönelik kefalet
 • Birlikte kefalet
 • Zarara yönelik kefalet

Müteselsil ve Adli Kefalet Farkı Nedir?

Müteselsil ve adli olmak üzere iki tür kefalet sözleşmesi yapılabilmektedir. Müteselsil kefil olunması durumunda, borcun ödeme tarihi geldiğinde alacaklı tahsil etmek için borçlu ve kefilden birine yönelik ya da ikisine birden icra takibi başlatabilir.

Adli kefalette ise alacaklı icra takibini önce borçluya yönelik başlatmak zorundadır. Borcu tahsil edememesi durumunda kefile icra takibi başlatabilir. Müteselsil ve adli kefalet icranın kime yönelik başlatılacağıyla ilgili koyulan sınırla birbirlerinden ayrılmaktadır.

Kefalet Sözleşmesi Nasıl Sona Erer?

kefalet sozlesmesi turleri nelerdir

Kefalet sözleşmesinin sona ermesi, hukuki süreçlerle ilgili olabileceği gibi tarafların taleplerine yönelik de olabilir. Kefalet sözleşmesi genellikle aşağıdaki sebeplerle sona ermektedir.

 • Asıl borcun kapanması durumunda
 • Kefaletten dönülmesi, vazgeçilmesi durumunda
 • Kanunen sözleşme taraflarından biri için kefaletin bitmesiyle

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu