Genel

Kambiyo Senedi Nedir?

Kambiyo senedi Türk Ticari Kanunu tarafından özel olarak düzenlenmiş, borçlu alacaklı ilişkisine yönelik senetlerdir. Kambiyo senedi Türk Ticaret Kanunu’ndaki kıymetli evraklar içerisinde bulunmakta olup, kimi özellikleri ile diğer kıymatli evraklardan farklıdır. Kmabiyo senedi bu özellikleri ile alacaklı hakkını daha güvenilir bir şekilde korumaktadır. Kıymetli evraklar içerisinde tanımlanan kambiyo senedinin 3 farklı türü bulunmaktadır. Ticari hayat içerisinde aktif olarak kullanılan kambiyo senedi, hukuken tanımlanmış olup belli özelliklere ve şekil şartlarına sahiptir.

Ticari anlaşmalarda bir çeşit teminat olarak kullanılan kambiyo senedi borçlu alacaklı ilişkisinin sağlanmasında en güvenilir yollarından biri olarak sık sık kullanılmaktadır. Kambiyo senedi çeşitli özellikleri ile diğer senetlerden daha güvenilir olup, alacaklı haklarını daha iyi korumaktakdır. Ticari anlaşmalarda kambiyo senedi kullanan alacaklılar genellikle tahsilat konusunda sıkıntı yaşamamaktadır. Bununla birlikte sıkıntı yaşanması durumunda kambiyo senedi söz konusu ise alacaklı içim çözüm daha kolay olabilmektedir.

Kambiyo Senedinin Özellikleri Nelerdir?

kombiyo senedi ozellikleri nelerdir

Kambiyo senedi borçlu alacaklı ilişkisine dayanmakla beraber, bu ilişkiyi korumaya yönelik diğer senetlerden daha farklı özellikler taşımaktadır. Kambiyo senedini alacaklı için daha avantajlı hale getiren özellikler şu şekilde sıralanabilir.

 • Kambiyo senedi borç alacak ilişkisi temelinde kurulmaktadır. Bu sebeple senet sahibi söz konusu alacak üzerinde hak sahibidir.
 • Kambiyo senedinin illiyetten soyut olma özelliği vardır. Yani senet karşılığında verilen mal alınmadığı ya da hizmet sağlanmadığı durumlarda da geçerliliğini korumaktadır. Yani senet karşılığı alınmasa dahi tahsil edilebilmektedir.
 • Kambiyo senetleri emre yazılı senetlerdir. Kambiyo senedi nama, hamiline ve emre yazılı olabilmekle beraber senette nama ya da hamiline ibaresi bulunmadığı sürece kanunen emre yazılı senet olarak kabul edilmektedir.
 • Kambiyo senetlerinin emre yazılı olarak tanımlanması senedin devredilmesine yö Emre yazılı olan kambiyo senetleri tek bir şekilde devredilebilir.
 • Kambiyo borcu senet ibraz edilerek ö Senetin ortada olmaması durumunda yapılan ödemenin geçerliliği yoktur. İbrazı olmadan ödeme yapılaması durumu hukuken kötü ödeme olarak tanınlanır. Kötü ödeme yapan kişiler ibraz durumunda tekrar ödeme yapmak durumunda kalabilmektedir.
 • Kambiyo senetleri için senet borcu doğurur ilkesi bulunmaktadır. Senet imzalandığı andan itibaren asıl borç sahipleri ve kefiller hukuki olarak borçlu sayılmaktadır.
 • Kambiyo senedi için bir takım şekil şartları bulunmaktadır. Şekil şartlarının sağlanmadığı senetler geçerli değildir.
 • Kambiyo senedini imzalamış borçlu kişiler senedin özelliklerine bağlı olarak birbirlerinden bağımsızdır. Ödeme ya da itiraz ayrı ayrı gerçekleştirilebilir.

Kambiyo Senedinin Türleri Nelerdir?

Türk Ticaret Kanunu’nda belirtildiği üzere, üç çeşit kambiyo senedi bulunmaktadır. Bu kambiyo senedi türleri bono, çek ve poliçedir. Bu kambiyo senetleri şu şekilde açıklanabilir.

 • Bono; ticari anlaşmalarda en çok kullanılan kambiyo senedi türü olmakla beraber senet üzerinde yazılı olarak belirtilen miktar vadesi dolduğu takdirde ödenmek durumundadır. Kambiyo senetlerinden biri olan bono ticari hayat içinde bir malın ya da hizmetin karşılığında verilmektedir. Bono genellikle vadeli işlemlerde kullanılmaktadır.
 • Çek; sadece tacirler tarafından düzenlenen bankaların muhattap konumunda olduğu kambiyo senedi türüdür. Kıymetli evraklardan biri olan çeklerde vade süresine yönelik olarak tarih belirtilmez.
 • Poliçe; ticari yaşam içinde en az görülen kambiyo senedidir. Poliçelerde 3 kişilik bir anlaşma söz konusu olmaktadır. Borçlu ve alacaklının dışında poliçeyi düzenleyen kişi de bu senetteki taraflardan biri olmaktadır.

Kambiyo Senetlerinde Taraflar Nasıl Tanımlanmaktadır?

kombiyo senedi taraflar arasi tanimi

Kambiyo senetleri borçlu alacaklı ilişkisi temelinde kurulsa da tüm kambiyo senedi çeşitleri iki kişi tarafından düzenlenip imzalanmamaktadır. Kambiyo senetlerinden bonoda iki kişilik bir anlaşma söz konusudur. Bonoda sadece alacaklı ve borçlu bulunurken çek ve poliçe de 3 kişilik anlaşma söz konusu olmaktadır. Çek kullanılan işlemlerde 3 taraf bulunmaktadır. Çek sahibi olan kişi yani çekin alacaklısı hamil olarak tanımlanır. Çeki ödeyecek olan banka muhattap konumundayken, çeki düzenleyen kişi ise keşideci olarak tanımlanmaktadır. Poliçelerde de benzer şekilde 3 taraf bulunmaktadır. Poliçede ödemenin yapılması için karar veren taraf keşideci, ödemeyi yapan taraf muhattap ve ödemeyi alacak taraf da lehtar olarak tanımlanmaktadır. Kambiyo senedi imzalanırken senet türünün ne olduğu ve tarafların ilişkileri borcun tahsili için önemli bir nokta olmaktadır.

Kambiyo Senedinde Tahsil Yapılmazsa İcra Takibi Başlatılabilir Mi?

Kambiyo senetlerinde tahsilatın yapılamadığı durumlarda, icra takibi başlatılması mümkündür. Kambiyo senedine dayalı olarak başlatılan takipler kambiyo takibi olarak tanımlanmaktadır. Kambiyo takipleri sahip olduğu özellikler sebebiyle diğer takip türlerinden daha avantajlı bir noktada durmaktadır.

Kambiyo Senediyla Başlatılan İcranın Takibinin Diğer İcra Takiplerinden Farkı Nedir?

Kambiyo senedine bağlı olarak başlatılan icra takibi işlemleri, icra takip sürecinin daha kısa olması ve alacaklı tarafın haklarının daha iyi korunmasına yönelik olarak diğer icra türlerinden daha avantajlı olduğunu söylemek mümkündür. Kambiyo senedinin tahsil edilememesi durumunda başlatılan icra takipkerinde borçlu kişinin ödeme emrine itiraz etme hakkı bulunmamaktadır. Bunun yanında icra takibine itiraz edilse bile icra takip süreci durdurulmaz. Ödeme emrinden sonraki 10 gün içerisinde alacağın tahsil edilememesi durumunda alacaklı kişi haciz işlemi talep edebilmektedir. Kambiyo senedi üzerinden yapılan icra takipleri genellikle alacaklı lehine ve kısa sürede sonuçlanmaktadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu