Genel

İşyerine Gelen Hacizde Hacze Konu Edilmeyecek Mallar

İşyerine gelen hacizde, her türlü malın haczedilmesi ilgili kanunlar tarafından yasaklanmıştır. Borçlu kişinin belirtilen süre içerisinde borcunu ödememesi durumunda ikametgah adresi olan evine ya da iş yerine fiili haciz uygulanır. İşyerine gelen hacizde hacze konu edilmeyecek mallar, kişinin gerçek ya da tüzel kişilik olması durumuna göre farklılaşmaktadır.

İşyerine Gelen Hacizde Hangi Mallar Haczedilemez?

isyerine gelen haciz hangi mallar alinmaz

İşyerine haciz gelmesi durumunda hangi malların hacze konu edilemeyeceği, İcra ve İflas Kanunu’nda açıkça tanımlanmıştır. İşyeri hacizlerinde, haczedilen mal kişinin ekonomik faaliyetlerini engelleyecekse bu haciz caiz değildir. Borçlu kişinin mesleki etkinliğini gerçekleştirmesine engel olacak mallar haczedilemez. İlgili yasada belirtilen bu durumda işyerine gelen hacizde hacze konu edilmeyecek mallar, haczin geldiği meslek dalına göre farklılık göstermektedir. İşyeri haczine sınırlama getirilmesinin nedeni, borçlu kişinin ekonomik faaliyetine devam edebilmesi ve hayatını idame ettirebilmesidir.

İşyerine Haciz Gelmesin Durumunda Gerçek Kişi Ve Tüzel Kişi Ayrımı Nedir?

İşyerine gelen hacizde haczedilecek malların sınırlandırılması, ekonomik faaliyetleri açısından tüzel kişilik kapsamındaki kişiler için geçerli değildir. İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilen sınırlamalardan tüzel kişilikler faydalanamaz. Tüzel kişiliğe yapılan haciz uygulamasında alacaklıya olan borca denk gelecek şekilde her türlü malın haczi cazidir. Ancak bu durumda borçlu kişi hacze konu edilen mallardan ekonomik faaliyetine engel bir malın alınmasını istemiyorsa yerine alınmak istenen malla denk başka bir mal önerebilir. Bu noktada icra işlemini gerçekleştiren memurlar bu talebi göz önünde bulundurmak zorundadır. İşyerine yapılan haciz işlemi sırasında alacaklı ya da vekili haczedilecek mallara karışamaz. Haciz işlemi sonrası haczedilen malları onaylayabilir ya da farklı mal talebinde bulunabilirler. Mal talebinin iyi niyetli olarak yapılması gerekmektedir.

İşyerinde Haczi Caiz Olmayan Malların Haczedilmesi Durumunda Ne Olur?

isyeri haciz caiz olmayan mallar

İşyerine yapılan fiili hacizde haczi caiz olmayan malların haczedilmesi durumunda, borçlu kişi haczi gerçekleştiren memuru şikayet edebilir. Yapılan haciz işlemine itiraz edebilir. Borçlu kişinin haciz işlemine itiraz etmesi için ekonomik faaliyetini sürdürmesine engel olacak bir malın haczinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Tüzel kişiliğe sahip kişinin haciz işlemine itiraz edebilmesi içinse haczin kötü niyetli ve borçlunun teklif ya da talepleri değerlendirilmeden yapılmış olması gerekir. İşyerine gelen hacizde hacze konu edilmeyecek mallar, kanunlarla güvence altına alınmış ve böyle bir durum gerçekleştirdiği takdirde borçluya itiraz ve şikayet hakkı verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu