Genel

İcrai Haciz Terkini Ne Demek?

İcrai haciz terkini, bir malın üzerinde bulunan icrai hacizin kaldırılmasıdır. İcrai haciz malın piyasada kullanılmasına engellemeyen bir haciz türüdür. Terkin kelime anlamı olarak üstünü çizme anlamına gelmektedir. Tapuda ve resmi defterlerde haczin geri alınması olarak kullanılmaktadır. İcrai haciz terkin, icra türlerinden yalnızca icrai haciz işlemi için geçerlidir. İcra haciz terkini sadece icra dairesi tarafından yapılabilimektedir.

İcrai Haciz Nedir?

icrai haciz nedir

İcrai haciz türü haciz işlemi kesinleştikten sonra, teminat aranmadan yapılan haciz işlemididr. İcrai kelimesinin anlamı kesin demektir. İcrai haciz kesinleşmiş haciz olarak tanımlanır. Halk arasında normal haciz olarak da bilinen icrai hacizin diğer bir haciz türü olan ihityati haciz ile arasında temel bir fark bulunmaktadır. İhtiyati haciz de haczi söz konusu olan malların satılması vb. tapu işlemleri mümkün değildir. Kötü niyetli borçlular için söz konusu olan ihtiyati hacizde malların piyasa hareketi durdurulmaktadır.

İcrai Haciz Altındaki Malın Satışı Yapılabilir Mi?

Herhangi bir malın üzerinde icrai haciz bulunması piyasadaki işlevini etkilemediğinden, icrai haciz altındaki mal satılabilmektedir. Satış durumunda malı üzerindeki haciz kalkmaz. Alıcı konumundaki kişi malı üzerindeki haciz ile birlikte almak durumundadır. Eğer icrai hacizli malın satışı yapılmak isteniyorsa, mahkeme tarafından konulmuş bir tedbir varsa kaldırılması gerekecektir. Tedbir kaldırıldığı takdirde alıcısı bulunan mal satılabilir. İcrai hacizli mal alacak olan kişi bunu belli bir risk altında yapmaktadır. Çünkü haciz kaldırılmadığı takdirde alınan mala el koyulabilme ihtimali mevcuttur. Satış durumunda alacaklı konumdaki kişi satıştan gelen parayla borcun ödenmesinin talep edebilir. İcrai haciz altında bulunan malın satış işlemi gerçekleştirilebileceği gibi, malın icrai haciz terkini gerçekleştikten sonra satılması daha sağlıklı olacaktır.

İcrai Haciz Terkini Nasıl Gerçekleşmektedir?

icrai haciz terkini nasil gerceklesir

İcrai haciz terkininin gerçekleşmesi için, 2 farklı yol bulunmaktadır. Malın üzerindeki haczin kaldırılması alacaklının talebiyle gerçekleşebileceği gibi iflas hukukunda tanımlanan sürelerin dolmasıyla da gerçekleşebilir. Alacaklının haczin kaldırılmasına yönelik talepte bulunması için borcun ödenmesi ya da borçlunun ödeyeceğine dair sözleşme imzalaması gerekmektedir. Alacaklı icrai haciz terkini için talepte bulunmak için icra dairesine başvuru yapabilir. İcrai haciz terkini için diğer bir yol iflas hukukunda haczin kaldırılmasına yönelik belirlenen sürelerin dolmasıyla gerçekleşebilir. Bahsedilen durumda icra dairesi borçluya malları paraya çevirmek için belli bir süre verir. Bu süre taşınabilir mal beyanlarında 1 yıl iken taşınamaz mal beyanı yapıldığı durumda 2 yıl olmaktadır. Bu süreler dolduğu takdirde icrai haciz terkini gerçekleşmektedir. Ancak borcun ödenmemiş olduğu durumlarda alacaklı yeniden haciz konulması için mahkemeye başvuru yapabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu