Hukuk

İcra Takibinde İtirazın İptali

İcra takibinde itirazın iptali için dava açmak, alacaklı tarafın haklarından biridir. Borçlu kişinin ödeme emrine itiraz etmesi durumunda icra takip süreci duracaktır. Süreci devam ettirmek isteyen alacaklının icra takibine itirazın iptali için dava açması gerekmektedir. İcra takibinde alacaklı tarafın itirazın kaldırılmasına yönelik hakkı da vardır. Ancak bunun için İcra ve İflas Kanunu’nda belirtildiği üzere alacaklının elinde bu nitelikte belgelerin olması gerekmektedir. İcra takibinde itirazın iptali davası genellikle alacaklının elinde itirazı kaldırmaya yetecek nitelikte belge bulunmadığı durumlarda açılmaktadır.

İcra Takibinde İtirazın İptali Davası Hangi Şartlarda Açılır?

icra takibinde itirazin iptali davasi nasil acilir

İcra takibinde itirazın iptali davasının açılabilmesi için, tarafların ehliyetlerinin bulunması gibi genel şartların dışında, icra takibinde açılacak davaya özel şartlar da bulunmaktadır. İcra takibinde ititraz davsı açabilmek için gerekli özel şartlar şu şekildedir.

  • Borca dayalı olarak başlatılmış bir icra takibinin olması gerekir.
  • Borçlu kişi tarafından itiraz edilmiş olması gerekir. Ancak borçlu ödeme emrinden sonra borca, imzaya ve mahkemenin yetkisine itiraz edebilmektedir. Borçlu sadece mahkemenin yetkisine itiraz etmişse itirazın iptali davası açılamaz. Bu durumda borçlu kişi mevcut borcu ve imzayı kabul ettiğği için süreç durmayacaktır.
  • İcra takibinde itirazın iptali davası, itirazdan sonraki 1 yıl içerisinde açılabilmektedir. İtirazın üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçtiği takdirde dava açılamaz.
  • Hukuki yararın olması gerekir. Yani itirazın iptali davası açılmadan durum çözülebiliyorsa dava açılmayacaktır.

İtirazın İptali Davasında Hangi Mahkeme Yetkilidir?

İtirazın iptali davası için, sürekli olarak yetkilendirilmiş bir mahkeme bulunmamaktadır. İcra ve İflas Kanunu’ndaki hükümlere göre davaya bakacak mahkeme belirlenir. Yetkili mahkemenin belirlenmesi için söz konusu borcun miktarı da etkilidir. Genellikle miktarın yüksek olduğu davalarda asliye mahkemeleri görevlendirilirken, miktarı düşük olduğu davalara sulh mahkemeleri bakmaktadır.

İtirazın İptali Davası Ne Şekillerde Sonuçlanabilir?

itirazin iptali davasi nasil sonuclanir

İtirazın iptali davası, davanın reddedilmesi ya da kabul edilmesi dışında, tarafların eylemlerine bağlı olarak da sonuçlanabilir. Davanın reddedilmesi durumunda icra takip süreci sonlanır ve alacaklı yeni bir dava açamaz. Davanın kabulü durumunda ise icra takip süreci devam edecektir. Alacaklı davanın reddedilmesi durumunda borçlu kişiye tazminat davası açabilir. Bunun dışında, icra takibinde itirazın iptali davası, dava sürecinde borcun ödenmesi ya da alacaklının borçtan vazgeçmesi gibi durumlarda mahkemenin sonlanmasına neden olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu