Hukuk

İcra Takibi Süreci Nasıl İşler?

İcra takibi süreci, farklı aşamalardan oluşmaktadır. İcra takibi başlatıldıktan sonra borçluya bildirilme, mal beyanı talebi, haciz işlemi ve malların satışı takip sürecinde birbirini izleyen aşamalardır. Genel icra takibi ile ilamlı icra takibi süreci arasında farklılıklar olabilmekle beraber icra sürecinin temel hatları ortaktır. İcra takibi süreci temel olarak üç aşamada el alınabilir.

İcra Takibi Süreci Nasıl Başlar?

icra takibi nasil baslar

İcra takibi sürecinin başlaması, alacaklı tarafın icra takibi talebiyle mahkemeye başvurmasına dayanır. Alacaklı kişinin başvurusu sonucu, borçluya ödeme emri gönderilir. Ödeme emrinde 7 gün içerisinde borcun ödenmesi gerektiği aksi takdirde icra işlemlerinin başlayacağı borçlu kişiye bildirilir. Kişi borcu ödemeyecekse mal beyanında bulunması istenir. Ödeme emrini alan borçlunun borcu ödeme, mal beyanında bulunma ya da itiraz etme şeklinde 3 alternatifi vardır. Borçlu kişi borcu ödeyemeyecekse ya da borcun kendine ait olmadığını düşünüyorsa 7 gün içerisinde borca itiraz edebilir. Borca itiraz sadece ilamsız icra takiplerinde mümkündür ve icra takibinim durdurulmasına sebep olur. Sürecin yeniden devam etmesi için alacaklının itirazı kaldırtması ya da itiraz iptali davası açması gerekmektedir.

İcra Takibinde Haciz İşlemi Nasıl Gerçekleşir?

İcra takip sürecinde, ödeme emri alan kişi itiraz etmez ve borcu ödemezse haciz işlemi başlayacaktır. Borçlu kişi haciz işlemi için mal beyanında bulunmalıdır. Mal beyanında bulunmamanın ya da yanlış mal beyanı yapmanın çeşitli yaptırımları bulunmaktadır. Borçlu kişinin mal beyanı sonrasında haciz işlemi başlar. Haciz işleminde, icra memurları tarafından borçlu kişinin taşınır ya da taşınmaz mallarına el konulur. Haciz işleminde İcra ve İflas Kanunu tarafından açıkça belirtilen, hacze konu olamayacak mallar bulunmaktadır. Bu mallara el koyulması durumunda borçlu kişi itiraz edebilir ve dava açabilir. Haciz işleminin bitmesiyle, icra takibi süreci malların satışı aşamasına geçer.

İcra Takibi Süreci Malların Satışı ve Borcun Ödenmesi Nasıl Gerçekleşir?

icra takibi mallarin satisi nasil gerceklesir

İcra takip sürecinin son aşaması, haczedilen malların satılması ve alacaklıya olan borcun kapatılmasıdır. İcra dairesi tarafından el koyulan mallar açık arttırma ile satılır. İcra yoluyla satılacak mallar için ihale tarihinden en az 1 ay önce ilan hazırlanır. Bu ilanla satılacak malların özellikleri ve ihale tarihine dair bilgiler paylaşılır. İhalede en yüksek fiyat veren kişiye mallar satılır. İcra yoluyla yapılan satışta ödeme nakit olarak, ihaleden hemen sonra alınır. Alınan paradan ihale masrafları kesilerek alacaklılar arasında paylaştırılır. Böylece icra takibi süreci son bulur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu