Hukuk

İcra Takibi Nedir, Aşamaları Neler?

İcra takibi, belirli bir sebeple oluşmuş borcun ödenmemesi sonucunda, alacaklının borcun tahsili için devletin gücünü kullanmak üzere mahkemeye başvurmasıdır. İcra takibi ilamlı ve ilamsız olarak iki şekilde başlatılabilir. İcra takibinin başlatılma sebebi için geniş bir aralık möevcut olmakla beraber genellikle para alacakları için takip başlatılmaktadır. İcra takibinin çeşitli aşamaları bulunmaktadır. İcra takibi aşamalarında borçlu ve alacaklı olarak tanımlanan tarafların hakları ve yükümlülükleri vardır.

İlamlı ve İlamsız İcra Takibi Nedir?

ilamli ve ilamsiz icra takibi nedir

İcra takibi ilamlı ve ilmasız olmak üzere, iki şekilde başlatılabilir. İlamsız icra takibi herhangi bir belgeye ihtiyaç olunmadan icra dairesinden başlatılabilen takip çeşididir. İlamlı icra takibi ise takip başlatmak için mahkeme kararının gerekli olduğu takip çeşididir. İlamlı icra takibinde, mahkeme kararı yerine geçebilecek çeşitli belgeler bulunmaktadır. Bu belgelerin mevcut olması durumunda mahkeme kararı olmasa dahi ilamlı icra takibi başlatılabilir. İcra takibi türleri arasında başvuru için gerekli belgeler dışında da farklılıklar bulunmaktadır.

İlamlı ve İlamsız İcra Takipleri Arasındaki Farklar Nelerdir?

İlamlı ve ilamsız icra takibi arasında, kapsadıkları konular ve icra aşamalarında taraflara verilen haklar açısından çeşitli farklar bulunmaktadır. İcra takibi başlatılmak istenen durumlarda bu farkların bilinmesi son derece önemlidir. İlamlı ve ilamsız icra takipleri arasındaki farklar şu şekilde sıralanabilir.

  • İlamlı icra takibinde mahkeme kararının belirtildiği belgenin, ilamın olması zorunludur. İlamsız icra takibi hiçbir belge olmadan başlatılabilir.
  • İlamsız icra takibinde borçluya ödeme emri gö Ancak ilamlı icra takibinde icra emri tebliğ edilmektedir.
  • İlamsız icra takibinde borçlunun ödeme emrine itiraz hakkı saklıdır. İlamlı takipte, gönderilen icra emrine itiraz edilmesi mümkün değildir.

İcra Takibinin Aşamaları Nelerdir?

icra takibi asamalari nelerdir

İcra takibi süreci, takibin başlaması için alacaklının mahkemeye başvurmasıyla başlar. Sürecin neşekilde ilerleyeceği tarafların süreç içindeki rollerine ve tavırlarına, borcun gerçekten var olup olmadığına ve tarafların süreç içindeki haklarını bilmelerine bağlı olarak değişecektir. İcra takibi başladıktan sonra gönderilen ödeme emri karşısında borç ödenirse takip kalkar. Söz konusu ilamsız takipse ödeme emri süreci durduracaktır. İlamlı takip söz konusu olduğunda ya da borçlu kişi borca itiraz etmediği takdirde haciz işlemleri başlayacaktır. Haciz işlemlerinin İcra ve İflas Kanunu’na uygun olarak yapılması gerekir. Haczedilen malların ihale yoluyla satılması ve paranın alacaklıya teslim edilmesiyle icra takibi tamamlanmış olur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu