Genel

İcra Müdürlüğüne Verilen Ödeme Taahhüdü İhlali ve Sonuçları

İcra müdürlüğü tarafında başlatılan takip süreçlerinde, taahhüd borcu ödenmenin yollarından biridir. İcra dosyasına taahhüd verilmesi, borcun belli taksitlerle ve belli miktarlara bölünerek ödenmesi anlamına gelmektedir. Taahhüd verilmesi taraflardan herhangi birinin talebiyle gerçekleşebilmektedir. Ödeme taahhüdü ihlali, borçlu taraf için çeşitli yaptırımlar doğurmaktadır.

İcra Müdürlüğüne Taahhüd Vermenin Şartları Nelerdir?

İcra müdürlüğüne verilen her taahhüd, geçerli sayılmayacaktır. Taahhüdün geçerli sayılabilmesi için bir takım şartlara uygun olarak yapılması gerekektedir. Taahhüdün geçersiz olması durumunda, ödeme taahhüdü ihlali söz konusu olamaz. Taahhüdün geçerli olması için aşağıda verilen şartlara uyulması gerekmektedir.

  • İcra müdürlüğüne verilen taahhüdde borcun toplam miktarı belirtilmelidir.
  • Taahhüdde borcun kaç takside bölündüğü ve her taksidin ödeme tarihi açıkça belirtilmelidir. Aksi takdirde borçluya herhangi bir yaptırım uygulanamaz.
  • Alacak miktarının asgari ücretten az olması durumunda taahhüd yapılamaz.
  • İcra müdürlüğüne taahhüd verilmesi için, söz konusu taahhüdün borçlu ve alacaklı tarafından onaylanması gerekmektedir.

İcra Müdürlüğüne Taahhüd Verilmesinde Tarafların Rolü Nedir?

İcra müdürlüğüne taahhüd verilebilmesi için, öncelikle taraflar arasında anlaşmaya varılmış olması gerekmektedir. Alacaklı taraf kabul etmediği takdirde, borçlunun talebiyle taahhüd yapılamaz. Borcun taksitleri ve taksitlerin ne kadar olacağı konusunda tarafların uzlaşması gerekmektedir. Taraflar borca dair tüm konularda anlaşma sağladığı takdirde icra müdürlüğüne taahhüd verilebilir. Borçlunun taahhüdde kabul ettiği aralıklarla söz konusu miktarları ödememesi, ödeme taahhüdünün ihlali olarak tanımlanır.

İcra Müdürlüğüne Taahhüd İcra Takibinin Hangi Aşamasında Yapılır?

İcra müdürlüğüne taahhüd verilebilmesi için, icra takibinin kesinleşmiş olması gerekir. İcra takibi kesinleştikten sonra iki aşamada taahhüd verilebilir. Taahhüd haciz işlemi uygulanmadan önce ya da sonra yapılabilir. Taahüdün haciz işleminden önce yapılması durumunda haciz işlemi başlamaz ve icra takibi durdurulur. Haciz işleminden sonra taahhüd verilmesi durumunda haciz işlemi durmaz ve dosya masrafı artacaktır.

İcra Müdürlüğüne Verilen Ödeme Taahhüdüne Uyulmazsa Ne Tür Sonuçlar Doğacaktır?

İcra müdürlüğüne verilen taahhüde uyulmaması sonucunda borçlu taraf için söz konusu haciz işleminin yanı sıra tazyik hapisi cezası verilebilir. Ödeme taahhüdünün ihlali durumunda alacaklı tarafın şikayet davası açması mümkündür. Tazyik hapisi şikayet davasını alacaklının kazanması durumunda verilir. Borçlu tazyik hapisinden kurtulmak istiyorsa, ödeme taahhüdü ihlali için geçerli bir sebep bildirmek durumundadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu