Genel

İcra ile Satılan Ev Arsa Tarlaya İptal Davası Açılabilir Mi?

İcra ile satılan ev, arsa vb. taşınmazlara iptal davası, belli durumlar gerçekleştiği takdirde açılabilir. Bu durumlar İcra ve İflas Kanunu’nda maddeler halinde açıkça belirtilmiştir. İcra ve İflas Kanunu’nda bu taşınmazların satış işleminin ne şekilde yapılması gerektiğine dair belirtilen kuralların ihlal edilmesi halinde iptal davası açılabilmektedir. İcra ile satılan ev, arsa, tarlaya iptal davası borçlu tarafından açılabikeceği gibi alacaklı tarafından da açılabilmektedir.

Üzerinde Haciz Bulunan Taşınmazların Satışı Nasıl Yapılır?

Üzerinde haciz bulunan ev, arsa gibi taşınmazların satışı, İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilen şekilde yapılmak durumundadır. İcra ile satışda işlemler belli bir sırayla uygulanır. İcra ile taşınmazların satılması için alacaklı tarafın bu malların satışını mahkemeye başvurarak talep etmesi gerekmektedir. Mahkeme malların satılmasına dair bir engel öngörmezse satışı onaylar. İcra ile taşınmazların satışı onaylandıktan sonra ilk aşama satışın yapılacağına dair ilan vermektir. Satışa dair ilan eskiden resmi gazetelerde verirlirken artık internet sitelerinde de verilebilmektedir. Satış ilanında icra ile satılacak taşınmazların özellikleri, satışın nerede, hangi gün ve saat kaçta gerçekleşeceği bildirilir. Aynı zamanda ilanda taşınmazlar için biçilen fiyatta açıklanır. İlanı verilen taşınmazların satışı açık arttırmayla yapılır. Açık arttırmada taşınmazlar en yüksek teklifi veren kişiye satılır. Taşınmazlar için ödeme satıştan hemen sonra yapılmaktadır. Kimi durumlarda mahkeme taşınmazları alan kişiye ödeme için satıştan sonraki 10 gün için mühlet verebilmektedir. İcra ile satılan ev, arsa, tarlaya iptal davası süreç bu şekilde işlemediği durumlarda açılabilmektedir.

İcra İle Satışı Yapılan Taşınmazlara İptal Davası Hangi Durumlarda Açılabilir?

İcra ile satışı yapılan taşınmazlara iptal davası açmak için, satış işleminin İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilen şekilde yapılmaması, kanunu ihlal edecek şekilde uygulanması gerekir. İcra ile satılan ev, arsa, tarlaya iptal davası açılabilmesi için aşağıda belirtilen durumların yaşanması gerekmektedir. Aksi takdirde iptal davası açılamaz.

  • Satış işlemi ile ilgili borçlu ve alacaklının bilgilendirilmemesi durumunda
  • Borçlu ya da alacaklının satış işleminde itiraz ettiği noktaların göz ardı edilmesi durumunda
  • İhalede tellal bulunulmaması durumunda
  • Satış ilanının verilmesiyle satış işlemi arasında 1 aydan daha az zaman olması durumunda
  • İhalenin ilanda belirtilen gün ve saate göre yapılmaması durumunda iptal davası açılabilmektedir.

İcra İle Satılan Taşınmazlara İptal Davası Açmak İçin Belli Bir Süre Var Mıdır?

İcra ile satılan taşınmazlara iptal davası açmak için, İcra ve İflas Kanunu’nda belirtilen süre dikkate alınmalıdır. İptal davasının açılabileceği zaman hangi işleme yönelik açılacağı ile ilgilidir. Satış işlemi hakkındaki bilgilerin tarfalara tebliğ edilmemesi ya da itirazların dikkate alınmaması gibi itirazlar ihaleden önce yapılmak durumundadır. Bu itirazlar ihaleden sonra yapıldığı takdirde mahkeme tarfaından reddedilir. İhalenin başlamasından sonraki aşamalarla ilgili itirazlar ihale bitiminden sonra belirlenen zaman içinde yapılmalıdır. İcra ile satılan ev, arsa, tarlaya yönelik iptal davası kazanılırsa ihale iptal edilecektir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu