Genel

İcra ile Satılan Araca İptal Davası Açılabilir Mi?

İcra ile satılan bir araca iptal davası, belli şartlara bağlı olarak, İcra İflas Kanunu’na aykırı bir durum ortaya çıktığı takdirde  açılabilir. İcra ile satılan araca iptal davası, üzerinde icra bulunan aracın satışında bir takım usulsüzlükler olması durumunda açılan davadır. İcra altında bulunan bir aracın satışı ancak alacaklı tarafın talep etmesi üzerine yapılabilir. Satış işlemlerinde ise borçlu tarafında söz hakkı bulunmaktadır.

Aracın İcra İle Satılma Süreci Nasıl Gelişmektedir?

İcra ile aracın satılma süreci, ödenmemiş bir borcun devamında icra takip işleminin başlatılması ve aracın üzerine icra konulmasıyla başlamaktadır. Aracın üzerine icra konulmasında olduğu gibi satışında da alacaklının talebi gereklidir. Aracın icra ile satılması demek, alacaklının haciz konulan aracın satışını talep etmesi ve mahkemenin talebi onaylaması anlamına gelmektedir. Ancak söz konusu aracın satışının nasıl olacağına dair İcra İflas Kanunu’nda açıkça belirtilmiş maddelerin uygulanması gerekmektedir. İcra ile araç satışı açık arttırma şeklinde yapılır. Aracın satılacağı gün, saat ve tarih önceden resmi gazete ya da internet aracılığıyla duyurulmak zorundadır. Yapılacak açık arttırmaya tüm vatandaşlar katılabilmektedir ve en yüksek miktarı teklif eden kişi aracın yeni sahibi olacaktır.

İcra İle Satılan Araca Hangi Durumlarda Dava Açılabilir?

İcra ile satılan araca dava açılabilmesi için, aracın satış işlemlerinde usulsüzlük olması gerekmektedir. Aracın satış işlemleri kanuna aykırı olarak yapıldığı durumlarda iptal davası söz konusu olabilir. İcra ile satılan araca iptal davası açmak için aşağıda belirtilen durumlardan en az birinin gerçekleşmiş olması gerekmektedir.

  • İcra ile satışı yapılacak araca dair duyuruların yapılmaması ya da yanlış yapılması durumunda
  • Aracın fiyat açılışının değerinin altında ya da üstünde yapılması durumlarında
  • Aracın değeri belirlendikten sonra borçlu ya da alacaklının onayının alınmaması durumlarında
  • Borçlu ya da alacaklının satış işlemine dair herhangi bir itirazlarının göz ardı edilmesi durumunda
  • İhalede hile yapılması durumlarında
  • İhalede şüphe uyandıracak herhangi bir durumun gelişmesiyle icra ile satılan araca iptal davası açılabilir.

İcra İle Satılan Araca Açılan İptal Davası Hangi Mahkemede Görülür?

İptal davası açılması durumunda, gerekli incelemeleri icra mahkemesi yapacaktır. İcra mahkemesi satış işleminde herhangi bir usulsüzlük tespit etmez ve kararı olumsuz yönde verirse dava istinaf mahkemesine taşınabilir. İstinaf mahkemesinde de olumsuz sonuç çıkarda icra ile satılan araca açılan iptal davası geçerliliğini yitirir. Bu durumda satış işlemi yasal olarak bitmiş kabul edilir. Araç yeni sahibine verildikten sonraki 10 gün içinde ödemesi yapılabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu