Genel

İcra Hukuk Mahkemesi Ne Demek?

İcra hukuk mahkemesi, özel kanunlarla icra hukuku altında değerlendirilen olay ve durumların yargısının yapıldığı mahkemedir. İcra hukuk mahkemesi yargılamanın yanı sıra icra dairelerini de denetlemektedir. İcra hukuk mahkemesi yargılama süreci ceza mahkemeleriyle aynı biçimde işlemez. İcra hukuku özel kanunlara dayalı olmasından dolayı yargılama süreci de özel kanunlarla bağlantı olarak farklılık göstermektedir.

İcra Hukuk Mahkemesinin Yetkileri ve Görevleri Nelerdir?

İcra hukuk mahkemesi, özel yetkilendirme ile görev yapan mahkemelerdendir. İcra hukuk mahkemeleri, icra ve iflas alanlarında gelen dava dosyalarını inceleme ve sonuçlandırmak gibi birçok göreve tabidirler. İcra hukuk mahkemesinin başlıca görevleri aşağıdaki gibi sıralanabilir.

 • İcra konusunda gelen şikayetlerin incelenmesi vedeğerlendirilmesi
 • İcra takibine yönelik yapılan itirazların kabul veya reddinin yapılması
 • İcra takibinin gerçekleşmesine ya da takibin kaldırılmasına yöbnelik karar vermek
 • Hukukta konkordato olarak tanımlanan borçlu ve alacaklı arasındaki sözleşmenin yenilenmesi, borcun yeniden yapılandırılmasına dair yetkili kişileri görevlendirmek
 • Konkordato sürecinde çıkabilecek anlaşmazlıklara müdahale etmek
 • İcra davalarında gerekli cezalandırmayı yapmak
 • İflas ve icra dairelerinin kontrolünü sağlamak

İcra Hukuk Mahkemesi Hangi Suçlara Ceza Vermektedir?

İcra hukuk mahkemesi alacak verecek sonucu ortaya çıkan anlaşmazlıklar ve suçlarla ilgili davaların incelemesini ve cezalandırmasını yapar. İcra hukuk mahkemesi borçlu ya da  alacaklı konumundaki kişilerin adil yargılanması amacıyla bulunmaktadır. Bu temelde aşağıda sıralanan suçların tümü icra hukuk mahkmesinde ceza alabilecek suçlardır. .

 • Borçlu konumundaki kişinin hakkında uygulanacak haciz işlemine karşı, üzerindeki malları satması, başkasının üzerine aktarması vb. sebeplerle alacaklının ödemesinin yapılamaması,
 • Ticari işletmelerin alacaklıya zarara sokmak amacıyla, kasıtlı olarak söz konusu borçlarını ödememeleri,
 • Kiranın ödenmemesi ya da taahhütü dolduğu halde evin boşaltılmaması gibi kiracı tarafından işlenen suçlar,
 • Özellikle haciz işlemi söz konusu olduğunda karlılaşılan bir suç olan yanlış mal beyanında bulunma ,

İcra Hukuk Mahkemelerinde İtiraz Hakkı Var Mıdır?

İcra hukuk mahkemelerinde çıkan karara, 7 gün içinde itiraz edilebilmektedir. İcra hukuk mahkemesi tarafından verilen karara itiraz edilmesi durumunda dava yeniden incelemeye girer. Davanın görüldüğü icra mahkemesinde birden fazla icra dairesi varsa bir başka daireye gönderilir. Ancak tek bir icra dairesi olması durumunda dava asliye ceza mahkemesine gönderilmektedir. İcra davalarında itiraz hakkı olmasının yanında temyiz hakkı olmamaktadır. İtirazdan sonra dava sonucunun tekrarlanması durumunda ceza alan kişi cezasını çekmek durumundadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu