Genel

İcra Dosyası Nasıl Kapatılır? Mevcut Hacizler Nasıl Fek Edilir?

İcra dosyasının kapatılması, borcun kapatılmasına bağlı olarak gerçekleşmektedir. Ancak borcun hangi yolla kapatıldığı bu konuda önemli bir noktada durmaktadır. İcra dosyasının kapatılması ve mevcut hacizlerin fek edilmesi belli şartlarda gerçekleşebilmektedir. İcra dosyasının kapatılması için ödemenin icra dairesine ya da alacaklıya yapılması durumunda gerçekleşir. Bunun dışında dosyanın zaman aşımına uğraması da söz konusu olabilmektedir. Borcun bitmiş olması mevcut hacizlerin kalktığı anlamına gelmez. Borcun ödenmesi durumunda da dosyanın ve mevcut hacizlerin takipçisi olunması gerekmektedir.

İcra Dosyasının İcra Dairesi Aracılığıyla Kapatılması

Borçlu, borcun ödemesini icra dairesi hesabına yatırarak yapabilmektedir. İcra dairesine ödeme yapacak kişi, daireden borca dair her türlü ayrıntıyı öğrenebilir. Borcun icra dairesi hesabına yatırılması durumunda borçlu kişi, icra dairesinden borcun kapandığına ve mevcut haciz işlemlerinin sonlanacağına dair belge almak için talepte bulunabilir.

İcra Dosyasının Alacaklının Talebiyle Kapatılması

İcra dosyasının kapatılma yollarından biri de alacaklı kişinin ya da alacaklı vekilinin icra dairesine dosyanın kapatılmasına dair talepte bulunması gerekmektedir. Borçlu kişi ödemeyi alacaklıya yaptığı takdirde dosya alacaklının talebiyle kapatılır. Ödemenin alacaklı ya da vekiline yapıldığı durumlarda borçlu kişi borcun kapandığına dair ibrabame almalıdır.

Alacaklı talebiyle dosyanın kapanması borcun gerçekten bitmesiyle olabileceği gibi alacaklı takipten feragat da edebilir. Yani borç ödenmediği takdirde de dosyanın alacaklı talebi ile kapanması mümkündür.

İcra Dosyasının Takipsizlik Kararı İle Kapatılması

İcra dosyası mahkemenin vereceği takipsizlik kararı ile de kapatılabilir. Mahkeme takibin başlamasından sonra 1 yıl boyunca dosya üzerinde bir işlem yapılmadığı durumlarda takipsizlik kararı verebilir. Ancak bu borcun kesin olarak kapandığı anlamına gelmez. Alacaklı harç ödemek kaydıyla işlemi yenileyebilir. İcra dosyasının kapatılması, ancak borcun tamamının ödendiği durumda kesindir.

Mevcut Hacizlerin Fek Edilmesi

Borçlu kişi borcunu ödediği takdirde, söz konusu dosyanın kapandığı ve mevcut hacizlerin kaldırıldığından emin olmalıdır. Üzerinde haciz bulunan malların taşınır mallar olması durumunda dosyanın kapanmasıyla beraber UYAP sisteminden otomatik olarak haczin kaldırılma işlemi yapılacaktır. Taşınmaz mallar üzerindeki hacizlerin kaldırılması içinse alacaklının icra dairesinden icra dosyasının kapatılması ile ilgili belgeyi alması gerekmektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu