Genel

İcra Borcunu Taksitlendirerek Hacizden Kurtulma

İcra borcunun taksitlendirilerek kapatılması sonucu borçlu kişi, haciz işleminden kurtulabilir. İcra borcunu taksitlendirmede borcun kime olduğu önemli bir etkendir. Borcun bankaya olduğu durumlarda icra borcunun taksitlendirilmesi daha sık görülmektedir. İcra borcunun taksitlendirilmesi haciz işleminden önce olabileceği gibi fiili haciz esnasında da teklif edilebilen bir seçenektir. İcra borcunun taksitlendirildiği aşamaya göre şartları da değişecektir.

Borcun Bankaya Olması Durumunda Taksitlendirme Nasıl Yapılır?

İcra borcunun bankaya olması durumunda taksitlendirme seçeneği daha ön plandadır. Bankalar birçok zaman icra takibi başlatmadan önce borçlu müşterilerine borcu yeniden yapılandırma seçeneği sunarlar. Bankaların bu tarz  çözüm önerisi sunmaları sadece müşterileri düşündükleri için değildir. İcra takip süreçleri bankalar açısından da yorucu ve uzun bir süreç olmaktadır. Bankalar vadesi dolmuş borçların ödenmesi için borçlu müşteriye ihtarname gönderir. Bu ihtarnemede borcun belirtilen sürede ödenmesi aksi takdirde icra takibinin başlayacağı bildirilir. İhtarname gönderilmeden önce bankaların müşteri hizmetleri ve avukatları borçlu müşteri ile iletişime geçerek yeniden yapılandırma seçeneğini sunarlar. Yeniden yapılandırmanın kabul edilmesiyle beraber mevcut borcun faizli hali anapara olarak kabul edilir ve borcun miktarına göre değişen sürelerde yeniden taksitlendirilir.

Haciz İşlemi Öncesinde İcra Borcunu Taksitlendirme Nasıl Yapılır?

İcra borcunun kişi bazında herhangi bir alacaklıya olması durumunda icra takibi kesinleşmiş olsa taksitlendirme seçeneği mevcuttur. Borçlu konumundaki kişinin alacaklıya borcu taksitlendirmeyi teklif etmesi ve alacaklı tarafından onaylanması gerekir. İcra borcunun taksitlendirilmesi, özellikle borçlu kişinin hacze konu olabilecek taşınır ya da taşınmaz mallarının bulunmaması durumunda, borçlu kadar alacaklı için de avantajlı bir durum haline gelmektedir.

Haciz İşlemi Esnasında Taksitlendirme Yapmanın Şartları Nelerdir?

İcra borcunun taksitlendirilmesi, konusunda haciz öncesi aşamada alacaklı ile uzlaşamamış olan borçlu kişi fiili haciz esnasında da taksitlendirme teklif edebilir. Bu durumda  belli şartların gerçekleşmesiyle icra borcunun taksitlendirilmesi haciz memuru tarafından kabul edilir. Bu şartlar şu şekilde sıralanabilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu