Genel

Hukukta Zaman Aşımı Ne Demektir?

Hukukta zamanaşımı kavramı tartışmalı bir kavram olup , davanın zaman aşımı ve cezanın zaman aşımı olarak iki yönde ele alınır. Davanın zaman aşımı, suç işlendikten sonra uzun zaman dava açılmadıysa ya da dava açıldığı halde uzun zaman sonra hala karar bağlanmadıysa gerçekleşmektedir. Cezanın zaman aşımı ise, mahkeme tarafından karar bağlandığı halde cezanın uygulanması uzun zaman gerçekleşmediğinde yaşanan ,cezalandırmadan vazgeçme hali olarak tanımlanır. Hukukta zaman aşımı gerçekleştiyse, davaya devam edilemez ya da yeniden dava açılamaz.

Dava Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

Davanın zaman aşımı süresi, yargılnan suçun niteliğine göre değişmektedir. Yargılanan suçun ceza üst limitine göre zaman aşımı süresi belli olur.  Zaman aşımı belirlenirken meşru müdafa , yaşın küçük olması gibi cezayı azaltacak etmenler göz önüne alınmaz. Suçu ağırlaştıran etmenlere bakılarak, zaman aşımının süresine karar verilir. Dava zaman aşımı süresi suçun işlendiği günden başlar. Eğer teşebbüs edilmiş ya da sürekli devam eden bir suç söz konusu ise mağdura son hamlenin yapıldığı günden itibaren zaman aşımı süresi başlamış olur. Eğer suçun işlendiği kişi çocuksa zaman aşımı çocuk 18 yaşını doldurduğunda işlemeye başlar.

Ceza Zaman Aşımı Süresi Ne Kadardır?

Ceza zaman aşım süresi, işlenilen suçun niteliği ve alınan cezaya göre belirlenir. Ceza zaman aşımının yaşanması durumunda, ceza uygulanamasa da hukuki sonuçları devam eder. Hukukta zaman aşımı süresi , alınan cezaya göre genellikle aşağıda verildiği gibidir.

  • Ağırlaştırılmış müebbet hapsinde 40 yıl
  • Müebbet hapsinde 30 yıl
  • 20 yılı aşan hapis cezalarında 24 yıl
  • 5 yılı geçen hapis cezalarında 20 yıl

Belirtilen cezalarda daha kısa süreli hapis cezası alan ya da para cezalarında ceza zaman aşımı süresi azalmaktadır. Ceza zaman aşımı süreleri 18 yaşın altında olup da  suç işlemiş kişilerde yukarda belirtilen sürelerden daha az olmaktadır.

Dava Zaman Aşımı Süresi Neden Durur?

Davanın zaman aşımı süresi, kanun tarafından sürenin işlemesine dair bir engel bulunduğu durumlarda durdurulabilir. Zanam aşım süresi, aşağıda listelenen sebeplerden kaynaklı olarak durdurulabilir.

  • Hakkında zaman aşımı olacak kişinin kaçak durumunda olması durumunda zaman aşım süresi duracaktır.
  • Soruşturmanın sonucunu etkileyebilecek, beklenen bir gelişme olduğu durumlarda zaman aşımı durdurulur.
  • Tüm davalarda geçerli olmasa da bazı kamu davalarının açılması için izne gerek olmaktadır. İzin şartının olduğu durumlarda zaman aşımı durdurulacaktır.

Hukukta zaman aşımı, bu tür etmenlere bağlı olarak durdurabilir, uzayabilir ya da kesilebilir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu