Genel

Hukukta Teşebbüs Ne Demek?

Hukukta teşebbüs kavramı, kişinin işlemek istediği suçu tamamlayamaması ya da suça yönelik girişimin sonuçsuz kalması anlamına gelmektedir. Hukukta teşebbüs kavramına göre aslında ortada suç yoktur. Teşebbüs için cezalandırma suçun hangi nedenlerden dolayı işlenemediğine göre ya da işlenmek istenen suçun niteliğine göre değişmektedir. Hukukta suça teşebbüste bulunan kişi fail olarak tanımlanır.

Hukukta Suça Teşebbüsün Türleri Nelerdir?

Hukukta suça teşebbüs, farklı şekillerde gerçekleşebilmektedir. Türk Ceza Kanunu’nda belirtildiği üzere suça teşebbüs iki şekilde gerçekleşebilir. Teşebbüs biçimlerinden biri failin suça yönelik hareketlerinin farklı sebeplerden dolayı yarım kalmış olmasıdır. Diğer bir teşebbüs biçimi ise fail suça yönelik hareketlerini tamamladığı halde, suçun gerçekleşememesidir. İkinci tür teşebbüste suçun gerçekleşememesi failin iradesinin dışında oluşur. Ceza hukukunda suça teşebbüsle yakın ilişkisi olan gönüllü vazgeçme kavramı bulunmaktadır. Suça teşebbüs ve gönüllü vazgeçme halk arasında karıştırılsa da hukuki olarak farklı kavramlardır.

Hukukta Teşebbüs ve Gönüllü Vazgeçme Arasındaki Fark Nedir?

Hukukta teşebbüs ve gönüllü vazgeçme arasında temel fark, failin iradesinin belirleyiciliğidir. Hukukta suça teşebbüste suçun gerçekleşememesi failin iradesi dışında gerçekleşirken, gönüllü vazgeçmede suç failin iradesi sebebiyle gerçekleşmez. Gönüllü vazgeçme failin suça yönelik hareketlerini belli bir noktada kendi isteğiyle durdurması anlamına gelmketedir. Gönüllü vazgeçme durumunda verilecek cezalar, teşebbüs durumundaki cezalardan çok daha olacaktır.

Hukukta Suça Teşebbüsten Bahsedebilmek İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Hukuki olarak suça teşebbüs tanımının yapılaması için ,bir takım mecburi şartlar bulunmaktadır. Tamamlanamayan her suç teşebbüs olarak ele alınmaz.

  • Failin suçu tamamlamaya yönelik hareket etmesi gerekir.
  • Teşebbüs sayılması için kullanılacak araçların ve failin hareketlerinin tutarlı olması gerekir.
  • Hukukta teşebbüs tanımlamasının yapılabilmesi için, icraat kısmının başlamış olması gerekir. Bir suçun planlama aşamasında kalmış olması teşebbüs olarak nitelendirilemez.
  • Suçun tamamlanamamasının failin iradesi dışında gerçekleşmesi gerekmektedir.

Suça Teşebbüsün Cezası Nedir?

Suça teşebbüsün cezası, suça göre değişmektedir. Hukukta teşebbüs birçok suç için söz konusu olmaktadır. Ve her biri için farklı cezalar söz konusudur. Birçok zaman suçun tamamlandığı durumda verilecek cezanın belli bir oranı kadar ceza verilmektedir. Bu oran özellikle hapis cezalarında %25 ile %75 arasında değişmektedir. Örneğin suçun tamamlanmış halinde ağırlaştırılmış müebbet verilecek cezalar, teşebbüs durumunda 15 ile 20 yılla cezalandırılır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu