Genel

Hukukta Adillik Nedir?

Hukukta adillik en temel tanımıyla, anayasada yazılı olarak bulunan maddelerden alınan gücün adil olarak kullanılmasıdır. Anayasanın gerekliliklerinin uygulamak ve hukukta adillik sağlamak için hakim savcı gibi meslek grupları yetkilendirilmiştir. Hukukta adilliğin sağlanması için bu meslek gruplarının kendilerine verilen yetkileri yazılı kurallar doğrultusunda ve adaleti sağlamak için kullanmaları gerekir. Hukukta adilliğin anlaşılması için hak ve adalet kavramlarının bilinmesi gerekmektedir.

Hukuk ve Adalet Kavramlarının Hukukta Adillik için Önemi Nedir?

Hak ve adalet kavramları, hukukta adilllik için belirleyici konumdadır. Bu kavramlar adilliğin temelini oluşturur. Hukuk kavramı toplum düzeninin sağlanması ve toplumdaki bireylerin iyiliği ve hakları için düzenlenen yazılı kanunları ifade eder. Bu noktada belirtilmesi gerekir ki  yasa ve hukuk aynı şey değildir. Kamu desteğine dayanan hukuk ilkesi, hak kavramıyla aynı anlama gelmektedir. Hukuk yazılı kanunlar içinde bireyin haklarını temel alan kısımdır. Adalet ise yazılı olarak belirtilen bu kanunların uygulanması ve söz konusu hakların teslim edilmesidir. Hukuk ve adalet kavramlarının toplumsal bilincin bir parçası olduğu toplumlarda hukuki adillik sağlamak görece daha kolaydır. Hukuk ve adaletin olmadığı bir durumda hukukun adilliğinden bahsedilemez.

Hukukta Adillik Nasıl Sağlanır?

Hukukta adilliğin sağlanması için hukuk ve adaletin tutarlı olarak işlemesi önemli bir şarttır. Adilliğin sağlanması yasanın hazırlanması, düzenlenmesi ve uygulanması aşamalarının tamamının sağlıklı bir süreç ve adil bir kanaatla yapılmasıyla mümkün olmaktadır. Hukukta adillik sağlanması için yasanın hazırlanmasından uygulanmasına kadar ilerleyen süreçte hiçbir grup veya kimse ayrıcalıklı tutulmamalıdır. Böyle bir ayrıcalığın söz konusus olduğu durumlar da hukukta adilliğin sağlanması söz konusu dahi olmaz.Bununla beraber yasanın uygulayıcısı konumundaki yetkililer, herkese karşı eşit mesafe de olmalıdır.

Hukukta Adillik Sağlanmazsa Nasıl Sonuçları Olur?

Hukukta adillik ilkesinin sağlanamaması durumunda, toplum düzeninde bozulmalar meydana ve suçlar ortaya çıkacaktır. Hukukta adillik sağlanmazsa ortaya çıkabilecek sonuçlar aşağıda verildiği gibidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu