Tarama Kategorisi

Hukuk

Tapuda Terkin Etmek Ne Demek?

Tapuda terkin etmek, tapu kütüğünde yazılı olan şerhlerin kaldırılması olarak tanımlanan hukuki bir kavramdır. Tapu kütüğünde şerh, mal sahibinin haklarını…

Senetlerde Zamanaşımı Süresi

Senetlerde zamanaşımı süresi 3 yıl olarak belirlenmiştir. 3 yılın sonunda zamanaşımı sebeiyle senet hukuki geçerliliğini kaybeder. Senetin niteliğinin…

Sanık Müdafi Ne Demek?

Sanık müdafi, ceza mahkemelerinde bulunan ve sanık konumundaki kişinin savunmasını yapana denir. Avukat yerine  müdafi kavramının tercih edilmesi savunması…

Muacceliyet İhbarı Ne Demek?

Muacceliyet ihbarı, borçluya ödemenin vadesinin dolduğuna dair gönderilen tebligattır. Ödemenin vadesi dolduğunda ve borcun talep edilebilmesi için gerekli…