Hukuk

Haciz İşlemi Nedir, Nasıl Uygulanır?

Haciz işlemi, icra takibinin kesinleşmesi itibariyle borçlu kişinin taşınır ya da taşınmaz mallarına devlet tarafından el konulmasıdır. Haciz işlemi alacaklının talebi doğrultusunda gerçekleştirilir. Haciz işlemi cebir yoluyla gerçekleştiği için sadece devlet tarafından gerçekleştirilebilir. Haciz işleminin uygulanmasında devletin farklı kurumları görev almaktadır.

Haciz İşleminin Gerçekleşmesi İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

haciz islemi gerceklesmesi icin gerekli sartlar

Haciz işleminin gerçekleşmesi için, bir takım şartların oluşması gerekmektedir. Borç ödenmediği takdirde derhal haciz işlemi uygulanamaz. Borcun belli bir süreç içindeki durumuna göre haciz kararı verilebilir. Haciz işleminin gerçekleşmesi için gerekli şartlar en temel haliyle aşağıdaki gibidir.

  • Vadesi dolduğu halde ödenmemiş borç olması gerekir.
  • Haciz işlemi icra takibi kesinleşmeden yapılamaz.
  • Haciz işleminin gerçekleşmesi için borçlu tarafın önceden bilgilendirilmesi gerekir.
  • Haciz işleminin başlayacağına dair tebliğ edilen ödeme emrine itiraz edilmesi durumunda haciz işlemi yapılamaz.

Haciz İşlemi Nasıl Uygulanmaktadır?

Haciz işleminin uygulanması belirli aşamalara dayanmaktadır. Haciz işleminin ilk aşaması alacaklının mahkemeye haciz talebinde bulunmasıdır. Alacaklının talebi üzerine borçlu kişiye mahkeme tarafından ödeme emri gönderilir. Ödeme emrine karşı borçlu kişi herhangi bir eylemde bulunmazsa haciz işlemi kesinleşir ve borçlu kişinin mallarına icra dairesi memurları tarafından el konulur.

Ödeme Emrinin İçeriği Nedir?

odeme emri icerigi

Ödeme emrinin tebliğ edilmesi, haciz işlemi için önemli bir noktada durmaktadır. Alacaklının icra talebi üzerine borçluya mahkeme tarafından gönderilen ödeme emri aşağıda sıralanan tüm bilgileri içermek durumundadır.

  • Ödeme emrinde borcun kime ve ne kadar olduğu belirtilmelidir.
  • Borcun ödenmesi için biçilen süre belirtilmelidir.
  • Ödeme emrine itiraz hakkının olduğu açıklanmalıdır.
  • Ödeme yapılmayacaksa mal beyanı talep edilir ve borçlu kişiden mal beyanı için başvuru yapması istenir.
  • Borçlu kişiye ödeme emrinde belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda yaptırım uygulanacağı bildirilmelidir.

Haciz İşlemi Durdurulabilir Mi?

Haciz işleminin durdurulması belli şartlar altında mümkün olabilmektedir. Haciz işlemi ödeme emrinde belirtilen süre içinde ödenmesi durumunda başlamayacaktır. Bu sürede borcun ödenmemesi durumunda haciz işlemi ancak alacaklının talebi üzerine durdurulabilir. Haciz işlemi başka şekilde durdurulamaz ancak haczin düşmesi mümkündür. Haciz işlemi gerçekleştikten sonra belirlenmiş olan sürede malların satışı istenmezse haciz kendiliğinden düşecektir. Haciz işleminin düşmesi taşınır mallarda 1 yıl iken taşınmaz mallarda 2 yıl olarak belirlenmiştir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu