Genel

Emekli İkramiyesi Kıdem-İhbar Tazminatlarına Haciz Gelir Mi?

İkramiye üzerine haczin konulması ile ilgili ayrıntılı bilgilere 5510 sayılı Sosyal Sigortalar kanunu ve 5434 sayılı Emekli Sandığı kanunları incelenerek ulaşılabilmektedir. Bu kanunların ortaya koyduğu yasalar gereği ikramiye ve tazminatlara haciz gelmesini engelleyen herhangi bir yasal dayanak yoktur.

Emekli İkramiyesine Haciz Nasıl Konulur?

Emekli ikramiyesinin haczi 5510 sayılı kanun gereği emekli ikramiyelerinin alacaklı tarafından hacze konu olmasına imkan vermektedir. Bu süreç şu şekilde işlemektedir:

 • Alacaklı tarafın İcra Müdürlüğü’ne bir dilekçe ile başvurması gerekmektedir.
 • Borçlunun emekliye ayrılması durumunda işyeri muhasebe birimi İcra Müdürlüğü ile irtibata geçmelidir.
 • Bu aşamada İcra Müdürlüğü emekli ikramiyesine alacaklının isteği üzerine haciz koydurabilmektedir.

Bu durumlar dışında emeklilerin aldıkları maaşlar üzerinden herhangi bir haciz uygulanamaz.

Çifte vatandaşlığı olanlar çifte emekli olabilir mi? Bilgilerini de inceleyebilirsiniz.

Kıdem ve İhbar Tazminatlarına Haciz Konulması Nasıl Gerçekleşir?

Kıdem-ihbar tazminatlarının haczi şu esaslara dayanır:

 • İcra İflas Kanunu (2004) gereğince alacaklı kişi borcunun temini için borçlunun bütün malları için icra sürecini başlatabilir (Taşınır-Taşınmaz Mallar).
 • Bu durum beraberinde borçlunun emekli ikramiyesine ve kıdem-ihbar tazminatına haczin getirilmesini de içermektedir.

Anlaşıldığı üzere ikramiye ve tazminatlara haciz konusunda bu gelirlerin yasalar karşısında “maaş” olarak geçtiği görülmektedir.

Çiftçiye gelecek icrada hacze konu edilemeyecek eşyalara yazımızdan bakabilirsiniz.

İcra ve İflas Kanunu’nun Kapsamı Nedir?

İcra Kanunu 2004 yılında yürürlüğe girerek 2128 sayılı yasasıyla geniş bir alanı kapsamaktadır. Kanunu kapsamına giren sorumluluklar şu şekildedir:

 • Devlet kurumlarının alacaklarının temin edilmesi ile ilgili gerekli yasal işlemler
 • İlgili kurumda çalışanların yanlışları sonucu oluşan mağduriyetler
 • Alacaklı ve borçlu arasında gerçekleşen taşınır ve taşınmaz üzerinden gerçekleştirilen her türlü temin faaliyeti
 • Anne ve babanın boşanması durumunda çocukla ilgili alınan yasal kararlarda çocuk teslimi
 • Zaman aşımıyla ilgili icralık olayların düzenlenmesi ve takibi
 • İflasa konu olması durumlarında işyeri sahibiyle ilgili her türlü takip işlemleri ve borcun tahsis edilmesi
 • İpotek altındaki malların yasal durumunun takibi
 • Hükümlü durumunda olanların borçlarının takibi
 • Askerlik vazifesini yerine getirme durumunda borçların takibi

Büyük bir kesimi ilgilendiren ikramiye ve tazminatlara haciz konusunun yasal zeminini oluşturan bu kanun kanun; gerçek ve tüzel kişiliğe sahip bütün kesimi kapsayan, alacaklının borçlarını temin etmeleri için yasalar eşliğinde teminini sağlamak amacıyla ekonomik sürecin takibini yapmakla sorumludur.

Çekler hangi durumlarda geçersiz olur? Detaylar yazımızdadır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu