Kredi

Donuk Alacak Niteliğindeki Kredi ve Diğer Alacaklar Nedir?

Donuk kredi, 2016’da hayatımıza girmiş, yani bizim için henüz yeni bir terim olmasına ragmen bugün hala aktif bir biçimde akıllarda sorular yaratıyor. TFRS (Türkiye Finansal Raporlama Standartları)’na göre borçlunun herhangi bir sebeyle borcunu ödemeyi reddetmesi durumunda ömür boyu beklenen kredi zarar karşılığı uygulaması kapsamına dahil olan krediler donuk alacak olarak adlandırılır.

Donuk Alacak Niteliğindeki Kredinin Özellikleri

Donuk krediye ait özellikler şu şekilde sıralanabilir:

  • Borçlu hesaba ait dönem faizleri ve diğer alacak vadesinden ya da ödenmesi gereken tarihten sonra doksan gün ve daha fazla sürede ödenmeyerek anaparaya ilave edilmesi durumunda donuk alacak olarak kabul edilir.
  • Kredi borçlusuna bir başka kredi açılarak tahsili gecikmiş olan anaparanın ya da faizlerin tekrar finanse edilmesi durumunda donuk alacak olarak kabul edilir.
  • Borçlu aynı banka tarafından verilmiş birden çok krediye sahipse ve bu kredi, yapılan sınıflandırma gereği donuk alacak olarak kabul edildiyse, borçlunun bankadan kulanmış olduğu tüm krediler donuk kredi olarak aynı şekilde sınıflandırılır.

Domain alırken dikkat edilmesi gerekenleri de inceleyebilirsiniz.

Donuk Alacak Niteliğindeki Kredi Tutarı Nedir?

Donuk krediye ilişkin alacak tutarları ile ilgili değişikliğe gidildi. Yönetmelikte donuk alacaklara ilişkin maddede bir borçludan olan 100 TL ve altındaki her bir alacak tutarının donuk olarak sınıflandırılması bankalara bırakıldı. Bu değişiklik öncesinde düzenlemede gecikme gün sayısı 90 günü aşan tüm kredilerin bir tutar limiti olmadan takip hesaplarına aktarılması zorunluydu. Dolayısıyla ödeme gücü bulunduğu halde işlemlerini takip etmeyen müşterilerin kredilerinin de donuk alacak olarak sınıflandırılması zorlaştırıcı bir durum yaratıyordu.

Yeni düzenleme ile, müşterilerin küçük miktardaki borçları, kredi sicillerinin bozulmasına sebebiyet veremeyecek.

Çifte vatandaşlığı olanlar çifte emekli olabilir mi? Hakkında detaylar yazımızdadır.

Tüketici Kredileri Donuk Alacak Mı?

Tüketici kredilerinin bankalar tarafından donuk alacak olarak sınıflandırılması da yeni düzenlemeler sonrasında ortayan çıkan bir diğer sonuç.

Donuk kredinin, tüketicilerin kredi borçlarını ödemelerini kolaylaştırması beklenen faydalar arasında. Yönetmelikte “Donuk Alacaklar”a ilişkin başlığın 5. Maddesine yapılan ekleme doğrultusunda tüketici kredilerinin kredi bazında değerlendirilebileceği eklenerek, bu kredilerin de donuk alacak kredi olarak sınıflandırılmasına imkan tanındı. Maddedeki ifadeye göre, birden fazla tüketici kredisi kullandırılmış olan bir borçlunun bu kredilerinden birinin donuk kredi olarak sınıflandırılması durumunda, diğer tüketici kredileri bankaca aynı yönetmelikte belirlenen Birinci Grup haricindeki gruplarda sınıflandırılabilecek.

Çiftçiye gelen icrada hacze konu edilemeyecek eşyaları yazımızdan öğrenebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu