Sgk - Ssk - Bağkur

2021 Doğum İzni Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Doğum izni hesaplama işlemi, 40 haftalık gebelik süresine bakılarak hesaplanır. Sigortalı bir işte çalışılması durumunda 8 hafta doğumdan öncesinde, 8 hafta doğum sonrasında olmak üzere toplamda 16 haftalık izin süresi bulunuyor. Bayanlar, doğum izninin bittiği günden itibaren işlerine dönmekle yükümlüdür.

 

Doğum izni, devletin özellikle hamile olan bayanlara sağlamış olduğu dinlenme mahiyetinde ki izindir. Aynı zamanda yeni doğan bebeğin anne sütünden yararlanması için sağlamış olduğu bir ek ayrıcalıktır. Özellikle devlet memuru bayanlar, süt izni kapsamında 2 sene süresince çeşitli ayrıcalıklardan da faydalanabilirler.

Doğum İzni Süresi Hesaplama

 

Doğum izninin miktarı 2016 tarihindeki kanunun Doğum Nedeniyle Verilecek İzinler bölümünde açıklanmaktadır. Bayan memura verilecek olan izin, doğumdan öncesinde 8, doğumdan sonrasında 8 hafta olarak düzenlenmiştir. Toplamda 16 hafta şeklinde verilecek izin, çoğul gebelik halinde değişkenlik göstermektedir. Çoğul gebelik halinde izin süresine ilave olarak 2 hafta daha verilmektedir. Bu izin, doğumdan önceki 8 haftaya ekleniyor. Şu demek oluyor ki çoğul gebeliklerde doğum öncesinde sekiz haftalık değil, on haftalık bir izin kullanma olanağı sağlanmış olunurken, fazladan verilmiş olan 2 haftayı doğum sonrasında kullanabilme seçeneği olmamaktadır. Beklenmekte olan doğum tarihinden sekiz hafta öncesine kadar sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu hekim raporu ile bildiren bayan, doğumdan önceki 3 haftalık süreye kadar çalıştığı işin başında olabilir. Doğum öncesinde bu şekilde bir karar alan kadının kullanmadığı izinler, doğum sonrasına eklenmiş olur. Bu kanun sayesinde 16 haftalık doğum izninin 10+6 ya da 3+13 şeklinde kullanılabilmesi olanaklı kılınmıştır.

Doğum öncesi analık izninin başlaması öncesinde gerçekleşen, planlanmayan doğumlarda, doğum tarihi ile annelik izninin başlaması gereken tarih arasındaki fark, analık izni süresine eklenir. Doğumda veya doğum sonrası annenin vefat etmesi durumunda babaya, anneye kullandırılacak izni kullanma hakkı verilir.

 

Doğum Sonrası Doğum İznine Eklenen Süreler

Doğum sonrası izin alınabilecek haller annenin veya bebeğin sağlık durumunun iyi olmaması gibi durumlar olabilmektedir. Devlet memuru, sağlık durumunun görevinin başına geçmek için uygun olmadığını beyan ederse, hekim raporu talep edilir. Hekim raporunun da bu şekilde alınması durumunda anneye 5 haftaya kadar uzatma izin verilebilir. Bunun yanında annenin doğum sonrası depresyon şeklinde fizyolojik olmayan sağlık sorunları ile başa çıkmaya çalışması durumunda, yine hekim raporu talep edilmektedir. Ancak hekim raporunda doğum sonrası depresyon tanısı yer alması gerekli ve bu tür psikolojik sebeplerle verilebilecek izin en fazla 3 hafta olabilir.

 

 

 

Doğumdan sonraki izni uzatmanın bir sebebi de bebeğe ilişkin sağlık sorunlarıdır. Özellikle bebeğin hastanede kalmasını gerektiren sağlık sorunlarının varlığı durumunda hekim, anneye de refakatçi adı altında rapor yazabilir. Bu rapor da 5 haftaya kadar izni uzaması talep edebilmektedir. Ayrıca raporun varlığı durumunda bebeğin veya annenin halinde iyileşme gözlenmesi durumunda, raporun iptali söz bahsi olabilmektedir. 5 haftalık ilave izin raporu alan bir annenin 3. Haftadan başlayarak iyileşmesi durumunda raporunun iptalini istemesi gerekmektedir.

Doğum sonrası iznine eklenen bir başka izin, doğum öncesi izin yapılmamış olmasıdır. Doğum öncesinde anne işine devam edebilecek durumda olduğunu hissediyorsa, bunu hekim raporu ile kanıtladıysa, doğumdan önceki 3 haftaya kadar işinin başında kalabilir. Bu sebeple izninden eksik kalan 5 haftalık süreyi doğumdan sonraki kısma ekleterek doğum sonrası iznini uzatmış olmaktadır.

Geç yada Erken Doğumda Analık İzni

Geç yada erken doğum yapma durumunda izin kullanımı zamanlama açısından değişkenlik göstermektedir. Bebeğin beklenen süreden geç gelmesi durumunda fazladan geçen süre, doğum sonrası annelik izni süresinden düşülmez. Bunu şu şekilde açıklayabiliriz: Bir annenin 16 haftalık  doğum iznini 8+8 şeklinde kullandığını düşünelim. Anne, tahmini doğum tarihinden 8 hafta öncesinde izin alıyor, ancak bebek tahmini doğum tarihinden 20 gün sonrasında doğuyor. Bu sebeple arada kalan, gecikme süresi olan 20 gün, annenin doğum izni gününden düşülmez ve anne 16 hafta 20 gün; 18 hafta 6 gün izin kullanmış olur.

Bebeğin erken gelmesi halinde ise total izin süresinde herhangi bir farklılık olmaz. Bebek erken doğduğu için izin süresinin doğum öncesi kısmından bir kesilme düşülmez. Bunun yanında şayet doğum izni hiç başlamadan bir doğum gerçekleşmişse, 16 haftalık doğum izninin tümünü anneye doğum sonrası izin olarak verilir.

 

Ölü Doğum Durumunda Doğum İzni

 

Bebeğin ölü doğması halinde doğum izni kullanımı, devlet memurunun düşük veya ölü doğum yapmış olma durumuna bakılarak farklılık göstermektedir. Bu bilgiler ekseninde şayet devlet memuru düşük yaptıysa, doğum izni kullanımı ortadan kalkar ve doktorun vermiş olduğu rapor dahilinde belirtilen sürede izin kullanımı olanaklı olur. Bunun yanında doktorun verecek olduğu raporun süresi mevzusunda herhangi bir kısıtlama olmamaktadır ve hekim, psikolojik nedenlerle de raporun süresini artırma kararı alabilmektedir.

Bayan devlet memurunun ölü doğum yapması halinde ise doğum izninin tamamı kullanılabilir. Doğum iznine çıktıktan sonra yapılmış olan ölü doğumda, 16 haftalık doğum izninin ne kadarının kullanılmış olduğuna bakılarak, kalan kısmının da kullanımına izin verilmektedir. Şayet doğum olayı izne hiç çıkmadan gerçekleşmişse, iznin tamamı olan 16 hafta, bayan memura verilir.

Annenin Ölümü Durumunda Babaya Doğum İzni

Kadın devlet memurunun vefatı durumunda eşine doğum izni verilmesi durumu da söz konusu olmaktadır. Doğumda yada doğum sonrası bir komplikasyon sebebiyle vefat eden bayan devlet memuru, doğum izninin kalanını eşine devretmektedir. Bu olayın hesaplanması için şu şekilde bir örnek verilebilir: 4 haftalık doğum öncesi izni kullanmış olan bir bayan devlet memurunun doğum sırasında 12 haftalık bir izin süresi kalır. Annenin doğum esnasında vefat etmesi halinde kalan 12 hafta, kadının devlet memuru olan eşine devredilir. Ancak bunun gerçekleşmesi için devlet memuru olan babanın bu isteğini üstlerine yazılı ve sözlü olarak bildirmesi gerekiyor.

Öğretmenlerde Analık İzni Hesaplaması

Öğretmenlerin doğum izni doğumun gerçekleştiği zamana bakılarak farklılık göstermektedir. Yaz tatili içerisinde beklenmekte olan ve doğum tarihi öncesinde doğmuş olan bebeklerde, annenin kullanmamış olduğu doğum izinler, doğum sonrası ve okulların açıldığı dönemlerde kullanılmak üzere rafa kaldırılmış olmaktadır. Memur öğretmenlerin yaz dönemi tatil günlerine denk gelmekte olan doğumlarında, doğumun seminer dönemleri gibi fiilen çalışılması gerekli olduğu zamana denk gelmesi halinde doğum öncesi ve sonrası süre 8+8 olarak kullanılmaktadır. Doğumun çalışıldığı, doğum sonrası izninin ise çalışılmadığı döneme denk gelmesi durumunda, doğum öncesi artan izin dönemi, doğum sonrası izinlerine eklenmez. Bunu böyle özetleyebiliriz. Öğretmen, doğum öncesi son 3 haftaya kadar çalışma kararı almaktadır. Son 3 hafta izne çıkıyor. Geriye 15 hafta kalmaktadır. Doğum, temmuz ayının ortasında gerçekleştiğinden doğum sonrası dönem, tatil dönemine denk gelmektedir. Bu sebeple öğretmen, en fazla 6 hafta doğum sonrasında izin kullanabilmektedir. 15 haftalık iznin tamamını tatil dönemini uzatmak için yararlanmak söz konusu değildir.

 

Doğum İzninde Aylık Maaş Kesintisi

Doğum izni alınması durumunda aylık maaş değişikliği olanaklı değildir. Doğum izni, ücretli bir izindir. Maaşta herhangi bir farklılık söz  konusu değildir. Ancak doğum sonrasında alınmış olan raporların, resmi rapor süresini geçmesi durumunda maaştan kesinti söz konusu olabilir.

Doğum İzninin Kullandırılmaması

Müdürler tarafınca yapılan doğum izni baskısı gibi bir vaziyet söz konusu ise, görev almış olduğunuz kurumun üst mercilerine şikayetlerinizi bildirebilirsiniz. Öğretmenseniz, şikayetinizi ilçe milli eğitim müdürlüklerine, hemşire ya da sağlık personeli iseniz sağlık müdürlüklerine şikayetlerinizi ileten bir dilekçe yazabilir, aynı zamanda doğum izni konusunda size uygulanmakta olan mobbing konulu telefonla şikayette bulunabilirsiniz.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu