Hukuk

Def’i Ne Demek, Türleri Nelerdir?

Def’i, özellikle davalı tarafından kendisine sunulan suçlamalardan kaçınmak için bir takım özel sebepler sunmasını tanımlamak için kullanılan kavramdır. Def’i kavramında önemli olan nokta haksız konumdaki kişi haksız olduğunu kabul etmektedir. Haksız olduğunu kabul ettiği halde suçlamaları kendi çerçevesinden temellendirmeye çalışmaktadır. Def’i  Borçlar Kanunu’nda kullanılan bir terimdir. Hukukta def’i kelimesi itirazdan farklı olarak kullanılmaktadır.

Def’i ve İtiraz Arasındaki Farklar Nelerdir?

defi ve itiraz arasindaki farklar

Def’i  Borçlar Hukuku’nda karşılığı olan bir terim olduğu için, itiraz ve def’i arasındaki farklar da Borçlar Kanunu’na göre değerlendirilmektedir. Def’i her ne kadar mahkemelerde itiraz niteliği taşısa da itirazdan farkları vardır. Bu farklar şu şekilde sıralanabilir.

  • Def’i yalnızca borcu ödememek için kullanılabilen bir haktır. İtiraz ise birçok suçlamada kullanılabilen bir haktır.
  • Def’i sadece özne konumundaki kişi tarafından öne sürü İtiraz ise herkes tarafından öne sürülebilmektedir.
  • İtiraz hakim insiyatifinde göz önüne alınabilir. Ancak def’inin hakim tarafından göz önüne alınması için mutlaka davalı ya da davacı tarafından öne sürülmesi gerekir.

Kesin Def’i ve Geçici Def’i Nedir?

kesin defi gecici defi nedir

Def’i hakkı Borçlar Kanunu’nda, kesin def’i ve geçici def’i olarak ikiye ayrılmaktadır. Def’i bir hakkın varlığını kabul ettiği halde yerine getirilemeyeceğinin savunusu olarak açıklanabilir. Ancak yerine getirememe durumu imkansız olabileceği gibi belli bir süre için de olabilir. Buna bağlı olarak kesin def’i borcun bittiği ya da  hiçbir zaman ödenemeyeceğine dair bir hakkın savunusu niteliğindedir. Geçici def’i ise borcun hemen ödenemeyeceği belli bir süre sonra ödenebileceğine dair yapılan savunmadır.

Def’i Türleri Nelerdir?

Def’i bir borcun ödenemeyeceğine dair yapılan savunma olup, bu savunma birçok şekilde gerçekleşebilir. Def’i türleri kesin ve geçici def’iden ayrı olarak savunma şekillerine göre birbirlerinden ayrılır. Def’i türleri ve savunma şekilleri aşağıdaki gibidir.

  • Zaman aşımı def’i; söz konusu borcun zaman aşımına uğradığı gerekçesi ile ödenmeyecek olmasına dair yapılan savunma şeklidir.
  • Takas def’i; borcun olduğu kişiden alacağın da olduğuna dair yapılan savunma şeklidir.
  • Muaccel Olmayan def’i; borcun ödeme zamanının daha gelmediğine dair yapılan savunma türüdü

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu