Genel

Çifte Vatandaşlığı Olanlar Çifte Emekli Olabilir Mi?

Çifte emeklilik için çifte vatandaş olma hayali küresel dünyada daha iyi şartlarda yaşamak için faydalanılmak istenen bir sistemi kapsar. Çifte vatandaşlığı olanlar çifte emekli olabilir mi sorusu ise yurtdışında yaşamış ve çalışmış bireyler tarafından daha fazla dikkat çekicidir.

Banka dışı döviz alış satış bilgilerine yazımızdan bakabilirsiniz.

Çifte Vatandaşlığı Olanlara Yönelik Çifte Emeklilik Olma Durumu

Çifte vatandaşlık ile çifte emeklilik olma hayali gelişen ve büyüyen dünyada birçok insan tarafından faydalanılmak istenen bir durumdur. Bazı insanlar belli bir süre sonra daha iyi şartlarda yaşamak için yurtdışına çalışmaya giderler. Ancak çalışma durumunun sağlıklı yürütülmesi için vatandaşlık alma haklarından yararlanırlar. Çifte vatandaşlık statüsü ile yurtdışında yaşamını idame ettirip yıllarca çalışan bireyler bir süre sonra çalışmalarının karşılığı olarak emeklilik hayallerini gerçekleştirmek isterler. Üstelik kendi vatanlarında da emekli olmuş bireyler için başka bir ülkeden emekli olma şansının da doğması ile daha yaşanabilir bir hayat sürebilirler. Daha makul bir hayat sürebilmek için çifte emeklilik önem taşır. Bu yüzden yurtdışına olan iş göçlerinde günümüzde artış yaşanmaktadır. Bu nedenle her çifte vatandaş için yurtdışında emekli olmak bir haktır. Ayrıca Türkiye’de hiç çalışmamış ve hayatının çoğunu yurtdışında yaşayarak geçiren bireyler için ise durum şöyle değişmektedir. Bu kişilerin Türkiye’den emekli olabilmek için yurtdışı borçlanması yapmaları gerekir. Bu isme borçlanarak emekli olma adı da verilir.

Yurtdışı Borçlanması ile Emekli Olma Şartı

Yurtdışı borçlanması ile emekli olmada yapılması gerekenler çifte vatandaş olup yabancı ülkede yaşamını sürdürenleri ilgilendirir. Bu kişiler gerekli şartları sağlamaları halinde emekli olma şansını yakalarlar. Bunun için şu şartlar gereklidir;

 • 18 yaşından büyük olmak,
 • Yurtdışında çalışmış olmak ve çalışıyor olmak,
 • Yurtdışında ev hanımı olmak,
 • Türk vatandaşı olmak gerekir.

Tüm bu şartlar ile beraber kadın ve erkek bireylerin farklı diğer şartları da sağlamaları gerekir. Ayrıca yurtdışında borçlanma yapmak isteyen bireylerin yapacağı borçlanma süreleri de farklılık gösterir. Bu süreler de belli şartlar etrafında verilir.

Kadınlara Yönelik Borçlanma Süreleri

Kadınların borçlanma süreleri belirli şartlar etrafında gelişir. Bunlar şu şekilde sıralanır;

 • 18 yaşından sonra yurtdışında çalışılan ve geçirilen süreye bakılarak hesaplama yapılır.
 • Yurtdışında çalışma dönemi sonunda işsiz olarak geçirilen 1 yıllık süreyi sadece iki defaya mahsus olarak borçlanma yapılabilir.
 • Yurtdışında hiç çalışmamış olan kadın bireylerin evli ya da bekar olmalarına bakılmadan yurtdışında geçirdikleri süreler hesaplanarak bu sürelerin tamamı borçlanılabilir.

Erkelere Yönelik Borçlanma Süreleri

Erkelerin borçlanma süreleri şu şekilde hesaplanıp şartlara bağlanır;

 • 18 yaşından sonra yurtdışında çalıştıkları süreler hesaplanarak emeklilik süresine eklenir.
 • İki çalışma dönemi arasında kalmak şartı ile işsiz geçirilen 1 yıllık süreyi kapsayacak şekilde borçlanılabilir.

Bankada geciken borçlar hakkında detaylar yazımızdadır.

Yurtdışı Borçlanmasını Hesaplama

Yurtdışı borçlanması hesaplama işlemi primler üzerinden yapılır. Yurtdışında ödenecek primler hesaplanır. Borçlanmak isteyen bireyler için prim bağlamında hesaplanan günlük kazancın alt ve üst sınır limitleri arasında belirlenen tutarın % 32’si esas alınır. Borçlanma hesaplarına yönelik başvurular ise 3 ay içinde sonuçlanır. Başvuru onayı ile birlikte ödeme işlemleri başlatılır. Kişi, hizmet belgesi etrafında ülkede kaldığı süre boyunca emekli maaşını alabilir.

Yurtdışı Borçlanması Yapma

Yurtdışı borçlanması yapma işlemi yurtdışında çalışanlara yönelik bir hak olarak bireylere verilir. Bu haktan yararlanmak isteyen çifte vatandaşların, çalıştıkları süreleri ve ev kadınlarının da ikametlerini gösteren sürelerin belgelenerek devlet tarafından resmi kurumlara ibraz edilmesiyle borçlanma işlemi yapılabilir. Bu kişiler Türkiye’de hiç çalışmamışlar ise yurtdışında çalıştıkları süreleri bulundukları yerdeki elçilik ya da konsolosluklara bildirerek yurtdışına yönelik borçlanma talebinde bulunabilirler. Başvuru yapacak olan kişiler her yıl SGK’nın resmi web sitesinde başvuru dilekçesinin son halini doldurmaları ve istenen belgeleri eksiksiz bir şekilde götürmeleri gerekir.

Yurtdışı Borçlanmasında İstenecek Belgeler

Yurtdışı borçlanmasında istenecek evraklar borçlanma için temin edilmek zorundadır. Çifte vatandaşlığı olanlar çifte emekli olabilir mi denildiği zaman atılacak ilk adımı kapsayan şu evrakların temini çok önemlidir;

 • Yurtdışında aktif olarak çalışılan süreyi gösteren resmi bir belge,
 • Çalışma süresini gösteren belgenin cetvel hesap dökümü,
 • Yurtdışında iş kurmuş olup kendi hesapları adına çalışanlarının olduğunu gösteren belge ve vergi dairesinden alınmış olan hizmet belgesi,
 • Bulunulan ülkede yer alan Türk konsolosluğundan alınmış olan onay belgesi gereklidir.

Emeklilik İçin Primlerin Ödenme Zamanı

Emeklilikte primlerin ödenme süreleri yurtdışı borçlanması için önemli bir adımı oluşturur. Yurtdışı borçlanmasına yönelik resmi kuruluşlara yapılan başvurulardan sonra emekli olmak için ödenmesi gerekli olan primler hesaplanarak borçlanmak isteyen kişiye iletilir. Yurtdışı borçlanması esnasında SGK tarafından belirlenen borç tutarının kararlaştırılan tarihten itibaren 3 ay içinde ödenmesi gerekir. Eğer bu süreç içinde ödenme işlemi gerçekleşmezse yeniden müracaat etmek ve işlem yapmak zorunda kalınabilir. Ayrıca primlerini geçerli süre zarfında ödemeyenlerin başvuruları da iptal edilir. Bununla beraber yurtdışı borçlanma kapsamında yurtdışında yaşadıkları süreleri borçlanan vatandaşlar eğer bu borçlanma sürelerinden vazgeçerlerse faizsiz olarak ödedikleri paralar geri iade edilir.

Yurtdışı Borçlanmasına Yönelik Emekli Olanların Çalışma Durumları

Yurtdışı borçlanması ile emekli olanların çalışma Statüleri genellikle aynıdır. Gerek Türkiye olsun gerekse bir başka ülke olsun yurtdışı borçlanması ile emekli olanlar, dünyanın hiçbir bölgesinde vergi ödemezler ve şirket ortağı olamazlar. Eğer böyle bir durum yaşanırsa emekli maaşları kesintiye uğrar. Eğer bu kişiler şirkete bağlı olarak ortaklığını sonlandırır ise yeniden başvurmak kaydı ile emeklilik aylığı bağlanabilir. Bu yüzden yurtdışında emekli olmak isteyen ya da olan bireyler gerekli şartları da yerine getirmekle mükelleflerdir. Emekli aylığının gerekçeleri yerine getirilmediği taktirde emeklilik paydaları ellerinde alınabilir.

Yurtdışında Emekli Olmak İçin Anlaşmalı Olan Ülkeler

Yurtdışında emeklilik için anlaşmalı olan ülkeler Türkiye ile uzun vadeli anlaşmaları içerir. Bu ülkeler şu şekilde verilir. 1961 itibariyle İngiltere ile anlaşma bulunmaktadır. 1965’ten itibaren Almanya ile anlaşma mevcut. Hollanda, Avusturya, Belçika, Fransa, İsviçre, İsveç, Danimarka, Norveç, Libya, Makedonya, KKTC, Romanya, Gürcistan, Azerbaycan, Bosna Hersek, Kanada, Çek Cumhuriyeti, Hırvatistan, Lüksemburg, Karadağ, Kore ve İtalya anlaşmalı ülkeler kapsamında yer alır.

Yurtdışı Borçlanması ve Yurtdışı Borçlanması ile Emek Olmak Konularının Arasındaki Fark

Yurtdışı borçlanması ile emekli olmak ve yurtdışına yönelik konu arasındaki fark ciddi orandadır. Kimi zaman bu iki konu birbirine karıştırılır. Ancak aralarında ciddi bir fark vardır. Yurtdışı borçlanması yapmak için yurda kesin olarak dönüş şartı yok iken, yurtdışı borçlanması ile emekli olmak için yurda kesin dönüş şartı aranır. Ancak kesin dönüşten kasıt tamamen Türkiye’de yaşamak değildir. yurtdışı borçlanması ile emekli olmak isteyen kişiler emekli oldukları ülkede yaşamaya devam edebilirler. Ancak yurtdışında çalışmamaları, işsizlik maaşı almamaları ve yurtdışında sosyal yardım almamaları gerekir. Bu bahsedilen üç unsur gerçekleşirse eğer yurda kesin dönüş yapmış sayılırlar. Bu sayede Türkiye’de emekli olabilirler. Çifte vatandaşlığı olanlar çifte emekli olabilir mi denildiği zaman akla yurtdışı borçlanmasından ziyade yurtdışında borçlanma yolu ile emekli olmak gelmelidir. Gerekli araştırmalar bu esasa göre yapılmalıdır. Aksi taktirde farklı sonuçlara varılabilir.

ING Bank telefon bankacılığı detaylarını da inceleyebilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu