Genel

Çekler Hangi Durumda Geçersiz Olur?

Çeklerin geçerli olarak kabul edilmesi için bulundurması gereken bir takım özellikleri vardır. Bu özelliklerden yoksun çekler kanunen geçersiz olarak kabul edilmektedir. Çek olarak tanımlanan belgenin nasıl düzenlenmesi gerektiği Türk Ticaret Kanunu tarafından açıkça belirtilmiştir. Bu kanun tarafından belirtilen özellikleri bulundurmayan ve kanuna aykırı olarak düzenlenen çeklerin geçerliliği yoktur.

Çeklerin geçerli ya da geçersiz olarak kabul edilmesi kullanımı ve hukuken başlatılacak olan takipler açısından önemli bir noktada durmaktadır. Türk Ticaret Kanunu tarafından çekin hangi şekil özelliklerine göre ve kimler arasında düzenlenmesi gerektiğine dair açık maddeler bulunmaktadır. Bununla beraber düzenlenen herhangi bir çekin geçerlilik sahibi olması için bulundurması gereken hitap ve ibareler vardır. Bu unsurların bazılarının bulunmaması durumunda söz konusu çek geçersiz olmaktadır. Geçersiz çek bu unsurlara bağlı olarak belirlenmekte olup hangi unsurun eksik olduğuna göre hukuken kullanım değeri değişebilmektedir.

Cep telefonu almak için taksit yapan kredi kartları bilgilerine de bakabilirsiniz.

Çek Nedir?

Çek Türk Ticaret Kanunu tarafından özel olarak düzenlenen kıymetli evraklar arasında olup, kambiyo senedi olarak geçmektedir. Çek sadece tacirler tarafından kullanılan kıymetli bir evrak olup muhattabı bankalardır. Çek düzenlenirken bulunması gereken 3 taraf vardır. Bu taraflar keşideci, muhattap ve lehtardır. Keşideci çeki düzenleyen kişi, muhattap banka ve lehtar çeki elinde bulunduran kişiyi tanımlamaktadır.

Çekin Geçerliliğinin Olmaması Durumunda Ortaya Çıkabilecek Riskler Nelerdir?

Çekin geçerliliğinin olması en başta tahsilatın gerçekleşmesi açısından önemli bir noktadır. Kanuna aykırı olarak düzenlenmesinden kaynaklı geçerliliği olmayan çekin, ödeme tarihi geldiğinde bankadan karşılığının alınması mümkün olmamaktadır. Bankalar sadece Türk Ticaret Kanunu tarafından belirtilen şekilde düzenlenen çekler için ödeme yapmaktadır. Lehtar kişinin çeki bozdurması için çekin geçerliliğinin olması gerekmektedir. Çekin geçerliliği söz konusu anlaşmada herhangi bir sıkıntı çıkması durumunda hukuken kullanılabilmesi için de önemli bir noktada durmaktadır. Geçersiz çek hukuken bir yaptırım için ya da kanıt olarak kullanılmamaktadır.

Bilinçli farkındalık yöntemi ile stres azaltma yolları yazımızdadır.

Çekin Geçerliliğinin Olması İçin Hangi Özellillerin Bulunması Gerekmektedir?

Çekin geçerliliğinin olması kanunen belirlenmiş şartlara uymasına bağlıdır. Bununla beraber Türk Ticaret Kanunu tarafından belirtilen tüm unsurlar çekin geçerliliğini etkilemez. Çekin geçerli sayılmasına etki eden unsurlar şu şekilde sıralanabilir.

  • TTK’a göre çekin geçerli olarak kabul edilmesi için belgenin üzerinde “çek” ibaresinin bulunması gerekmektedir. Üzerinde “çek” ibaresi yazılı olmayan belgeler kanunen geçersiz sayılmaktadır. Bununla beraber bu ibarenin Türkçe olması zorunlu değildir.
  • Çekin geçerli sayılması için bulundurması gereken ibarelerden biri de kayıtsız şartsız ödeneceğine dairdir. Çek başka sözleşme ya da anlaşmalardan bağımsız olarak düzenlenen bir belge olup, her şarta ödeme zorunluluğu bulunmaktadır. Üzerinde kayıtsız şartsız ödeneceğine dair yazılı ibare bulunmayan çekler kanunen geç
  • Çek üzerinde muhattabın kim olduğunun belitilmesi de çekin geçerli olması için önemli bir noktadır. Çeklerde muhattap BBDK tarafından tanınan bankalardan biri olmak zorundadır. Hangi bankanın muhattap olduğu çekte belirtilmezse çek geçersiz sayılacaktır.
  • Çekin geçerliliği açısından önemli olan başka bir nokta keşidecinin çeki düzenlediği tarihtir. Keşide tarihi üzerinde yazılı olarak bulunmayan çekler geç
  • Çeki düzenleyen keşidecinin çek üzerinde isminin, soyadının ve imzasının bulunması gerekir. Keşidecinin imzasının bulunmadığı geçersiz çek kanunen hükümsüzdü

Çekin Geçerliliğini Etkilemeyen Özellikleri Nelerdir?

Çekin düzenlenmesine dair kanun koyucu tarafından belirtilen özellikler önemli olmakla birlikte, hepsi çekin geçerlilik durumu üzerinde etkili değildir. Çekin düzenlenmesine dair bazı unsurlar çekin geçerliliğini etkilememektedir. Çekin geçerliliğini etkilemeyen unsurlar şunlardır.

  • Çek üç taraf arasında düzenlenmekle birlikte, çekte lehtarın yazılı olarak belirtilmemesi çeki geçersiz yapmaz. Ancak lehtarın yazılı olarak bulunmadığı durumda çeki eline geçiren herhengi birinin bozdurması mümkün olmaktadır.
  • Çekler emre, nama ya da hamile yönelik olarak dü Üzerinde bununla ilgili yazılı olarak bilgi bulunmayan çekler emre yazılı olarak düzenlenmiş kabul edilmektedir.

Çekte Yazılı Olarak Bulunmasa Dahi Hangi Unsurlar Var Olarak Kabul Edilebilir?

Çekin geçerliliğinin bulunması için Türk Ticaret Kanunu tarafından belirlenen unsurların hespsi aynı önemde olmamaktadır. Kimi unsurların bulunmaması çekin geçerli olmasında etki göstermezken, kimi unsurlar geçerlilik için belirleyici bir noktada durmaktadır. Bununla beraber çekteki bazı unsurların bulunmaması durumunda yerine sayılabilecek başka unsurlar vardır. Bu diğerinin alternatifi olan unsurlar lehtar konumundaki kişinin haklarının korunmasına yönelik olarak belirlenmiştir. Çekte bulunmadığı takdirde alternatifi söz konusu olan unsurlar şunlardır.

  • Keşide yerinin çekte yazılı olarak bulunması geçerliliği açısından önemli olmakla beraber, keşide yerinin yazılı olarak bulunmadığı durumlarda keşidecinin adresi de keşide yeri olarak kabul edilebilmektedir. Ancak çekte keşide yeri ve keşidecinin ikametgah adresinin her ikisi de bulunmuyorsa bu durumda çek kesinlikle geçersiz olarak kabul edilecektir.
  • Çekte bulunmadığı takdirde alternatifi bulunan bir diğer unsur ise ödeme yeridir. Normal şartlarda ödeme yeri çekin geçerliliği açısından önemli bir noktada durmakla beraber, ödeme yerinin yazılı olarak belirtilmediği çeklerde muhattabın adresi de ödeme yeri olarak kabul edilebilir. Ancak söz konusu çekte ödeme yeri ve muhattabın adresinin ikisi de bulumuyorsa çek geçersiz olarak kabul edilir. Geçersiz çek olarak tanımlanan belge ile ödeme almak mümkün olmamaktadır.

Ayrıca BES mi Hayat Sigortası mı avantajlı yazımıza bakabilirsiniz.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu