Genel

Cebri İcra Nedir?

Cebri icra mahkeme tarafından onayı verilen, borçlunun borcu ödemediği takdirde devletin yetkilendirdiği kurumlar tarafından borcun zorla alınması durumudur. Cebri icra yetkisi devlet dışında kimse tarafından uygulanamaz. Alacaklı kişi tahsil etmek istediği borç için mahkemeye başvurmalıdır. Devlet cebri icra için hukuksal kurumları yetkilendirmiştir.

Cebri İcra Türleri Nelerdir?

cebri icra turleri nelerdir

Cebri icra hukuk kurumları tarafından 2 şekilde uygulanabilir. İflas hukukuna göre cebri icra türleri, cüz’i icra ve külli icra olarak adlandırılmaktadır. Cüz’i icra borçlu kişinin mallarının bir kısmına el koyulması durumunu açıklamaktadır. Ancak külli icra borçlu kişinin iflası anlamına gelmektedir. Cüz’i icra ve küllü icra arasındaki farklar aşağıdaki gibidir.

 • Cüz’i icra ve külli icra biçimlerinin ikisinde de borçlu ya da alacaklı bir ya da birden fazla olabilir. Çok alacaklının olduğu durumda cüz’i icra uygulaması yapılıyorsa, borçlu hakkında icra takibi başlatan alacaklının ödemesi haciz yoluyla yapılır ancak kalan para borçluya iade edilir. Külli icrada ise borçlu hakkında yine tek bir icra takibi olsa da, icra takibi başlatan alacaklının ödemesi yapıldıktan sonra kalan para diğer alacaklılar arasında paylaştırılır ve borçluya geri verilmez.
 • Cüz’i icrada borçlunun sahip olduğu malların bir kısmı haciz edilir. Külli icrada ise tüm mallara el konulmaktadır.
 • Cüz’i icra borçlunun zor duruma düşmesine sebep olabilir ancak külli icra söz konusu olduğunda sonuç borçlu kişinin iflas etmesi olacaktır.

Cebri İcra Nasıl Uygulanır?

Cebri icra uygulaması, alacaklı tarafın tahsil edemediği ödeme sebebiyle mahkemeye başvurmasıyla başlamaktadır. Mahkeme icra talebini borçluya tebliğ eder. Tebliği alan borçlu kendisine verilen 10 gün içerisinde borcu ödemezse yine tebliğ yoluyla mal beyanında bulunması talep edilir. Mal beyanından sonra haciz işlemi gerçekleştirilir. Haciz edilen malların satılarak paraya çevirilmesiyle borcun ödemesi yapılır. Cebri icra sürecinde borçlu tarafın itiraz hakkı bulunmaktadır. Borçlu itiraz etmezse borcunu kabul etmiş sayılır.

Cebri İcra Uygulamasında Gerekli Şartlar ve Hukuksal Haklar Nelerdir?

cebri icra uygulanmasinda sartla

Cebri icra uygulamasının gerçekleşmesi için, bir takım gereklilikler vardır. Uygun şartlar oluştuğu takdirde başlayan cebri icra sürecinde, borçlunun ve alacaklının hukuki olarak sorumluluğunu alan mahkemenin çeşitli hakları da söz konusudur. Gerekli şartlar ve haklar aşağıda sıralandığı şekildedir.

 • Cebri icranın uygulanabilmesi için, alacaklının borcun vadesinin dolduğuna dair borçlu kişiye ikazda bulunmuş olması gerekir. Bu ikazın noter onaylı olması mahkemede geçerlilik kazanması açısından ö
 • Cebri icra sadece devletin yetkili kurumları tarafından gerçekleştirilebildiği için,alacaklı kişinin mahkemeye başvurması zorunludur. Alacaklı kişi mahkemeye başvuru yapmazsa cebri icra sürecinin başlaması mümkün değildir.
 • Cebri icra süreci, borçlunun itiraz hakkını kullanması durumunda başlayamaz. Borçlu söz konusu borcu kabul etmez ve itiraz da bulunursa borçla ilgili belgeler bilirkişi tarafından incelenecektir. Ancak borcun olduğuna dair noter onaylı belgelerin varlığı durumunda cebri icra
 • Borca itiraz etmek isteyen kişi bunu tebkliği aldıktan sonraki 10 gün içerisinde yapmaktadır. 10 gün geçtikten sonra itiraz etme hakkı yoktur.
 • Mal beyanı talebini gerçekleştirmeyen ya da yalan beyanda bulunan borçlu hakkında mahkeme hapis cezası verebilir.
 • Vadeli Dolar Hesabı Mı? Vadesiz Dolar Hesabı Mı?

 • Akbank Telefon Bankacılığı – 444 25 25

 • Tebliğ Edilmeyen İcra Ödeme Emri Geçerli Midir?

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu