Genel

Cari Açık Nedir, Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Cari açık ülkelerin ithalat ve ihracat oranlarındaki dengesizlikler sonucu ortaya çıkan, ithalatın ihracattan fazla olma durumudur. Ortaya çıkan bu fiyat açıklığı ülkelerin ödemeler dengesinin temel dayanağıdır. Ödemeler dengesinin bozulması temel olarak dış ticaret açığına bağlıdır.

Cari Dengeyi Oluşturan Hesaplamalar Nelerdir?

cari dengeyi oluşturan hesaplamalar

Cari dengenin oluşturulması için şu hesaplamaların gerçekleştirilmesi gereklidir:

  • Dış ticaret açığı hesaplamaları: Ülkelerin ithalat ve ihracatları sonucu satmış oldukları mal ve hizmetler ile almış oldukları mal ve hizmetlerin toplamları arasındaki fark olarak hesaplanmaktadır.
  • Doğrudan Döviz Transferi: Ülke içine yabancı kaynaklardan gelen yatırımlar, yardımlar, fonlar ve krediler gibi ülkeye giriş yapan dövizleri esas alan hesaplamalardır (İkincil gelir)
  • Varlık Gelirleri: Bu hesaplamada yurtdışı kaynaklı alınan krediler, hisseler, tahviller, yatırımlar, borçlar, yurtdışına transfer edilen paralar. Varlık gelirinin fazla olması istenen bir durum değildir.

Cari Açık Nasıl Hesaplanır?

Cari açığın hesaplanması için şu işlemler yapılır:

  • Cari Açık = Dış Ticaret Açığı Hesaplamaları (Mal Dengesi + Hizmetler Dengesi) + Net Gelir /Gider (Yatırım Gelirleri Dengesi) + Doğrudan Döviz Transferler + Varlık Gelirleri

Bu işlemler neticesinde çıkan sonuçlar makro iktisadi açıdan yorumlanması gerekmektedir. Bu işlemler sonucu Cari açığın 0’dan küçük olması istenen bir durum değildir. Yapılan işlemler bir ülkenin makro iktisadi anlamda durumunu ortaya koymada çok önemli hesaplamalardan bir araya gelmektedir. Veriler incelenecek olunursa ödemeler dengesinin bozulması dış ticarette meydana gelen açıklık ile bağlantılı olarak patlak vermektedir.

Ödemeler Dengesini Oluşturan Hesaplar Hangileridir?

odemeler dengesini olusturan hesaplar

Ödemeler dengesinin oluşturulması için şu hesaplamaların bilinmesi gerekmektedir:

  • Cari Hesaplamalardaki Denge: Dış ticaret dengesinin sağlanması ile gerçekleşir (Dış ticaret açığı hesaplamaları, doğrudan döviz transferi, varlık gelirleri)
  • Sermaye Hesabı: Yurtdışından gelen veya yurtdışında yapılan yatırımlar ve döviz giriş çıkışının sağlanması ile gerçekleştirilir.
  • Resmi Rezervler: Ülkelerin para basması için sahip olduğu parasal karşılığı olan rezervlerdir (Altın ve döviz)

Cari Açık Nasıl Kapatılır?

Cari açığın kapatılması için ihracat gelirlerinin ithalat gelirlerinden yüksek olması istenir. Bu sağlanması gereken en önemli koşuldur. Bunun yanında dolarizasyon düzeyini düşükte seviyelerde tutarak ödemeler dengesinin bozulması önlenmiş olacaktır.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu