İş FikirleriKredi

Büyükbaş Hayvan Yemi Fiyatları 2021 Güncel

Bilinçli hayvancılık yapılması amacıyla dikkat edilmesi ihtiyaç duyulan teknik mevzular vardır. Bu konulardan biri de hayvanların beslenmeleridir. Yem seçilirken hayvanların besiye mi alınacağını yok ise süt elde etmek amacı ile mi bakılacağına dikkat etmek gerekmektedir. Büyükbaş yemi satan oldukça fazla şirket bulunuyor. Abalıoğlu, Proyem, CP gibi firmaların yanında Tarım Kredi Kooperatifleri’ nden de yem alabilirsiniz. yazımızdan yem firmalarının fiyat listesine ulaşabilir ve ayrıntılı bilgi alabilirsiniz.

Besi Yemi

Kasaplık sektöründe kullanılacak olan sığırların beslenmesi amacı ile verilmiş olan yemleri ifade etmektedir. Hayvanlara verilecek olan otların taze değil, soldurularak verilmesi gerekmektedir. Genç hayvanların besiye alınması daha mantıklı oluyor. Besiye alabilmek için en ideal zaman, sütten kesim sonrası olan dönemdir. Hayvanların besicilik için kullanılabilmeleri için ise et tutma özellikleri ve vücut yapıları gelişmiş olması gerekmektedir. Hayvanlar için yapılacak olan ahırların ideal koşullarda olması gerekmektedir. 50 kilo ücretine oranlanacak yem miktarı 1 kilogramdır. Şu demek oluyor ki canlı ağırlığı 100 kilogram olan bir hayvana günde 2 kg yem karması verilmelidir. Alınacak olan yemlerde fiyattan ziyade kaliteye dikkat edilmelidir. Verim elde edilebilmesi amacıyla kaliteli yemler tercih edilebilmelidir. Hayvanlara her dönemde kar yem veriliyor olması ve yem kaplarının hijyenik olmasına itina gösterilmelidir. Yemler besin değerleri  bakımından fazla kapasiteye sahip olması gerekmektedir. Yeni ve 1 haftalık yemler karma bir şekilde hayvanlara verilebilir. Hayvanlara talep duyacakları oranda su verilmesi de bu anlamda mühimdir. Maliyetlerin düşürülmesi için kaba yem de verilebilir. Bu aşamalardan sonrasında hayvan gelişimleri düzenli olarak detaylı incelenmelidir. Gelişimleri hızlı olmayan hayvanlar için yeni yöntemler uygulanmalıdır.

Süt Yemi

Süt sığırları için kullanılmış olan karma yemlere süt yemi ismi verilmektedir. Besi yeminde olduğu gibi hayvanlara verilecek olan otların taze olmamasına itina gösterilmelidir. Hayvanlara verilecek olan suların basitçe ulaşılır yerde olması gerekmektedir. Verim sağlayacak hayvanların beslenmesi gerekmektedir. Verimsiz hayvanlarla vakit harcanmamalıdır. Zira var olan işletmenizde en mühim maliyet unsurunuz yem giderleri olacaktır. 2, 5 litre süte karşılık verilecek yem miktarı 1 kg olacaktır. Temizlik kurallarına uyulması ve hayvanların hijyenik koşullara uyması gerekmektedir. Hayvanlar için yem verme ve süt sağma saatleri ayarlanmalı ve bu saatlerin dışına çıkılmamalıdır. Hayvanların makul bakım koşullarına sahip olması gerekmektedir. Süt sığırlarına verilecek olan yemler kesif yem ağırlıklı olmalıdır. Mesela %60 kesif yem veriliyorsa %40 kaba yem verilmelidir. İlk 1 haftada eski ve yeni yemler birbirine karıştırılmalıdır. Yine belirtilmesi gerekir ki verim almak için her dönemde karma yem verilmelidir.

Tarım Kredi Yem

Tarım Kredi Kooperatifleri küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık sektörlerinde yem üretimi yapmaktadır. Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin yem üreten fabrikaları tek çatı altında toplanarak Tarım Kredi Yem adını almıştır. Büyükbaş hayvancılık sektöründe kullanılabilecek birçok yem çeşidi bulunmaktadır.

Ürünler altta yazılı olan gibidir;

Buzağı Başlangıç Yemi: Buzağıların 4. günden 60. gün aralığındaki beslenmelerinde kullanılmaktadır. Protein, vitamin, mineral, enerji gibi besin maddeleri bakımından yem fazlaca zengindir. Yem 50 kg lık çuvallarda satılmaktadır.

Buzağı Büyütme Yemi: Buzağı başlangıç yemi bittikten sonrasında 61 günden başlayarak 120. güne kadar bu yem çeşidi kullanılabilmektedir. Bu yemin kas ve iskelet sistemini geliştirici özelliği bulunmaktadır.

Sığır Besi Yemi:(Standart) Hayvanlara 4. aydan başlayarak verilmektedir.Bu yemin iştah açıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Besi Yemi: (Geliştirme) 5. aydan başlayarak kesim süresine 3 ay kalaya kadar verilebilir. Bu yemin kesime kadar olan dönemde eti artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Yemi: (Bitirme) Sindirimi oldukça kolaydır. Bu yem de yine hayvanların kesim dönemine kadar kullanılabilir. Bu yemin enerji ihtiyacının bitirilmesi amacıyla hayvanlara verilebilir.

Sığır Besi Yemi: (Başlangıç) Beşinci aydan başlayarak besi süresinin sonuna kadar verilebilir. Mineral, protein, vitamin, protein bakımından fazlaca zengindir. Bu yemin iştah açıcı ve yemi ete dönüştürme amacı gözetilerek üretilmiştir.

Sığır Besi Yemi: (Tahıl karışık) Dana ve tosunların besiye alındıkları zamanlarda bu yem hayvanlara tahıllarla karıştırılarak verilmelidir. Kullanım şekli, hayvan başına 2 kg olarak verilir. Bu 2 kilogramlık yem ezilmiş olan tahıllarla birlikte karıştırılmalıdır.

Sığır Süt Yemi 19: Dişi sığırların doğumlarından sonrasında kullanılmaya başlanabilir. Bu yemin süt ineklerinde verim artırıcı özelliği bulunmaktadır.

Sığır Süt Yemi Enerji 19: Sindirim problemlerine destek olacak biçimde üretilmiş olan bu yem dişi hayvanlara doğumlarından itibaren verilmeye başlanabilir. İçerik bakımından çok fazla zengindir. Bu yemin doğum sonrasında oluşacak problemleri önlemeye yardımcıdır.

Sığır Süt Yemi 20: Verim olarak orta ve yüksek düzeyde olan hayvanlara verilebilir. Dişi hayvanlara doğumlarından sonrasında kuruya çıkarılacaklara döneme kadar kullanılabilir. Bu yemin yüksek protein içeren bir yem çeşididir.

Sığır Süt Yemi 21: Bu yem türü de dışı hayvanların doğumlarından sonrası dönemde kullanılabilecektir. Hatta süt verimini yükseltici özelliği de bulunmaktadır. Diğer yem çeşitleri ve kullanımları ile alakalı ayrıntılı bilgi alabilmek için Tarım Kredi‘ nin web sayfasını ziyaret ediniz.

Besi pelet yem70- 75 Türk lirası
Besi toz yem70- 75 Türk lirası
Süt toz yem75- 80 Türk lirası
Süt pelet yem80- 85 Türk lirası
Buzağı büyütme80- 85 Türk lirası
Süt tahıl mix85- 90 Türk lirası

Özlem Yem

Şirket 1980′ den beri üretim yapmaktadır. Küçükbaş, büyükbaş ve kümes hayvancılığı yemlerinde üretim meydana getiren firmanın fiyat listesi altta yazılı olan tabloda gösterilmektedir.

Buzağı başlangıç yemi83 Türk lirası
Buzağı büyütme yemi75 Türk lirası
Düve Yemi75 Türk lirası
Sığır Süt Yemi 1873 Türk lirası
Sığır süt yemi 1978 Türk lirası
Sığır süt yemi 2081 Türk lirası
Sığır süt yemi 2183 Türk lirası
Sığır süt yemi 2285 Türk lirası
Sığır süt yemi 23103 Türk lirası
Sığır süt yemi68 Türk lirası
Sığır besi büyütme yemi68 Türk lirası
Sığır besi büyütme yemi74 Türk lirası
Sığır besi bitiş yemi72 Türk lirası
Flaş besi yemi65 Türk lirası

Öteki yem fiyatları ile alakalı ayrıntılı bilgi alabilmek için tıklayınız.

Malkara Yem

Tekirdağ’ da faaliyet gösteren yem fabrikası, küçükbaş, büyükbaş ve kanatlı sektörlerinde yem üretim yapmaktadır. Güncel yem fiyatları ise altta yazılı olan tabloda gösterilmektedir.

Süt yemi72, 5 Türk lirası
Süt yemi74,5 Türk lirası
Süt yemi80 Türk lirası
Süt yemi83 Türk lirası
Süt yemi87 Türk lirası
Yüksek verimli süt yemi89 Türk lirası
Doğum problemleri için112,5 Türk lirası
Buzağı80 Türk lirası
Düve yemi72,5 Türk lirası
0-4 yaş sığır69,5 Türk lirası
4-8 ay72,5 Türk lirası
Konsantre besi yemi77,5 Türk lirası
Konsantre süt yemi78,5 Türk lirası
Konsantre süt yemi85 Türk lirası

CP Yem Fiyatları

Genelde kanatlı sektöründe tanıdığınız marka, küçükbaş ve büyükbaş yem üreticiliği de yapmaktadır.

CP Büyükbaş Yem Tutarları
Düve Yemi68,50 Türk lirası
CP.5701 Buzağı Başlangıç Yemi75,50 Türk lirası
CP.5711 Buzağı Büyütme Yemi75,50 Türk lirası
CP 3.Internasyonal 18 P. Süt Yemi72,50 Türk lirası
CP 2. Internasyonal  Besi Geliştirme66,00 Türk lirası
CP. 1.Internasyonal 21 P. Süt Yemi80 Türk lirası
CP Süt yemi (toz yem)69 Türk lirası
CP Standart Besi Yemi62,50 Türk lirası
CP  Uluslararası Besi Bitirme Yemi65,50 Türk lirası

Özevren Yem Fiyatları

1994 yılından beri Trakya’ da faaliyet gösteren şirket büyükbaş ve küçükbaş hayvan yemi üreticiliği yapmaktadır. Süt yemi, buzağı büyütme yemi, kuzu yemi düve yemi, besi yemi, at yemi ve tavuk yemi gibi yem çeşitleri ile halen faaliyeti sürdürmeye devam etmektedir. Yemler, yapılmış olan laboratuvar çalışmaları sonucunda hazırlanmaktadır. Yemlerin içerisinde protein, selüloz, enerji ve yağ bulunmaktadır. Büyükbaş yem fiyatları altta yazılı olan tabloda gösterilmektedir.

Süt Yemi (50 Kilogram.)61 Türk lirası
Besi Yemi (50 Kilogram.)61 Türk lirası
18 Süt Yemi 50 Kilogram.(18-2600)67 Türk lirası
19 Süt Yemi (19-2700) 50 Kilogram.69,50 Türk lirası
21 Süt Yemi (21-2700) 50 Kilogram.72,50 Türk lirası
14 Besi Yemi 50 Kilogram.67,50 Türk lirası
17 Buzağı Büyütme Yemi (50 Kilogram.)68,50 Türk lirası
18 Süt Yemi Toz67 Türk lirası
16 Düve Yemi (50 Kilogram.)66 Türk lirası

Şirket ilişkin ayrıntılı bilgi alabilmek için tıklayınız.

Hayvancılık birliklerinde ilan edilen yem fiyatlarının listesi altta yazılı olan gibidir;

 • 16 protein sığır süt yemi: 68 Türk lirası
 • 18 protein sığır süt yemi: 69 Türk lirası
 • 19 protein sığır süt yemi: 70 Türk lirası
 • Sığır süt yemi: 71 Türk lirası
 • 21 protein süt yemi: 73 Türk lirası
 • Çiftlik özel sığır süt yemi 109 Türk lirası
 • Kuru dönemler için yem: 67,5 Türk lirası
 • Sığır besi yemi: 68 Türk lirası
 • Dana yemi: 69 Türk lirası
 • Düve yemi: 70 Türk lirası
 • Konsantre sığır süt yemi: 90 Türk lirası
 • Konsantre sığır besi yemi: 69 Türk lirası
 • Buzağı başlangıç yemi: 75 Türk lirası
 • Buzağı büyütme yemi: 72 Türk lirası den alıcı bulmaktadır.

 

Hatta Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal üretim mevzularından olan yem bitkileri üretimine destek vermektedir. Yonca, korunga, tek senelik, mısır, mera ve çayır üretimi mevzularında dekar başına destek verilecektir. Hatta patates siğili görülen alanlarda desteklere ilave olarak %50 oranında bir destekleme ödemesi daha yapılacaktır.

Yem fiyatlarını tek tek listeledik. Bu fiyatlar firmaların web sitelerinden alınmış olup, ayrıntılı bilgiyi yine firmalar ile iletişime geçerek alabilirsiniz.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu