Genel

Ödenmeyen Borçlardan Dolayı Hapis Cezası Var Mı?

Ödenmeyen borçlardan dolayı borçluya hapis cezası verilmesi, mümkün değildir. Hapis cezası borç ödememenin karşılığında direkt olarak verilemez ancak borç üzerine icra takibi başlatıldıktan sonra borçlunun yükümlülüklerini yerine getirmemesi hapis cezasına neden olabilir. Bu süreçte hapis cezasının sebebi borç değil, kişinin kanunsuz eylemlerde bulunmasıdır. Bunun dışında borçlardan dolayı hapis cezası Türk Ceza Kanunu’nda belirtildiği üzere mümkün değildir.

İcra Sürecinde Hapis Cezası Uygulanabilir Mi?

icra suresinde hapis cezasi

Borçların ödenmemesi ve icra takibinin başlaması durumunda, borçlu kişinin bu süreçte devletin kendisinden beklediği yükümlülükleri yerine getirmemesi hapis cezası ile sonuçlanabilir. Burada hapis cezasının uygulanmasının sebebi mevcut borcun ödenmemesi değildir. Borçlu kişi icra takibi sürecinde mahkemeler tarafından verilen kararlara uymaz ve yasaya aykırı tavırlar sergilerse hapis cezası alacaktır. İcra takip sürecinde borçlunun mal beyanında bulunmaması ya da yanlış mal beyanında buluması, icra sürecinde taksitlendirdiği borcu ödememesi gibi eylemler hapis cezasına sebep olabilir.

İcra Süreci Dışında Borçlulara Hapis Cezası Hangi Durumlarda Verilir?

İcra sürecinde borçluya hapis cezası, mal beyanının yapılmaması ya da taksitlendirilen borcun ödenmemesi sebebiyle verilebilir. İcra süreci dışında kısıtlı olarak da olsa borçlardan dolayı hapis cezası uygulanabilmektedir. Borçlulara hapis cezası uygulanmasındaki amaç alacaklı konumundaki kişileri mağdur etmemektir. Hapis cezası genellikle kötü niyetli borçlulara uygulanmaktadır. Borçlulara icra süreci dışında uygulanan hapis cezaları şu sebeplerle olabilmektedir.

  • Borçlu kişinin alacaklıya ödeme yapmamak için mevcur mal varlığınu çeşitli yöntemlerle azaltması
  • Konkordato sözleşmelerinde şahsi çıkara yönelik tavırların sergilenmesi
  • Boşanması sonucunda nafaka ödemesine karar verilmiş kişinin, ödemeyi yapmaması durumunda
  • Ticaret yapan kişilerin, alacaklıların zarar etmesini amaçlayarak ödeme yapmaması

İcra Sürecinde Hapis Cezaları Borçtan Dolayı Mı Uygulanır?

icra sureleri hapis cezalari nelerdir

İcra sürecindeki hapis cezaları, borçtan kaynaklı olarak uygulanmaz. Borçlardan dolayı hapis cezası, hapis yatmanın temel sebebinin borç olması durumunu tanımlar. Ancak icra sürecinde mal beyanında bulunulmamasından kaynaklı hapis cezası verilir. Buradaki cezanın temel sebebi kişinin mahkeme emrine uymamış olması ya da yanlış beyande bulunarak mahkemeyi kandırmaya çalışmasıdır. Diğer bir seçenekte de kişi icra takibi sürecinde taksitlendirdiği borcu ödemezse hapis cezası alabilir. Burada zaten icra takibi olan borçluya ikinci bir şans sunulur. Kişinin bu şansı kötü niyetle kullanması da hapisle cezalandırılır. Ancak icra sürecindeki hapis cezaları borca yönelik değil, borçlu kişinin yanlış tutumlarına yöneliktir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu