Banka

Bankada Temerrüt Nedir?

Banka temerrüt kişinin borçlarını ödememesi, ödemeye direnç göstermesi anlamına gelmektedir. Temerrüt borcun zamanında ödenmemesi ya da tam olarak ödenmemesi gibi durumlar için kullanılır. İflas edilmesinden kaynaklı bir borç ödememe bankada temerrüt kapsamına girmeyecektir. Temerrüt kavramı sadece borçlu olan taraf için kullanılan bir kavram değildir.

Temerrüt Çeşitleri

temerrut cesitleri

Bankada temerrüt sadece borçlu olan taraf için değil, alacaklı için de kullanılır. Temerrüt borçlu ve alacaklı için söz konusu olabilmesi açısından iki çeşitttir. Alacaklı temerrüdü, borçluya karşı alınan yükümlülüğün yerine getirilmemesi olarak tanımlanabilir. Alacaklı temerrüdü oluşması için borçlunun borcunu ödemiş olması gerekir. Borç ödendiği halde karşılığında fiil gerçekleşmediği takdirde alacaklı temerrüde düşmüş olacaktır. Alacaklının temerrüde düşmesi borcun kapandığı anlamına gelmez. Borcun kapanması için söz konusu anlaşmanın fes edilmesi gerekmektedir. Borçlu temeddürü ise borcun ödenmediği, geç ödendiği ya da tamamen ödenmediği durumlarda söz konusu olmaktadır. Borçlunun temeddürü için gerekli şartlar aşağıdaki gibi sıralanabilir.

  • Borcun ödeme süresinin geçmiş olması gerekir.
  • Alacaklının borçlu tarafı uyarmış olması gerekir.
  • Borcun ödenmesinin mümkün olması , en azından imkansız olmaması gerekmektedir.

Bankada Temerrüt Faizi Nedir?

Banka temerrüt faizi, vadesi dolmuş borçlar için uygulanan faiz olarak tanımlanmaktadır. Borçlu ve alacaklı arasındaki sözleşmede, borcun gecikme ihtimaline dair bir madde bulunmadığı sürece temerrüt faizi uygulanabilmektedir. Temerrüt faizi uygulandığı durumda alacaklının zararı faizden daha fazlaysa borçlu taraf bu zararı karşılamak durumundadır. Borçlu kişi borcun gecikmesine dair hukuksal bir temel oluşturabilirse ya da sözleşmede gecikme durumu öngörülüyorsa faiz uygulanamaz. Bankada temerrüt faizi uygulanırsa oranı yılda %21,25 olacaktır.

Bankada Temerrüt Nasıl Bitebilir?

bankada temerrut nasil biter

Bankada temerrüt durumunun sona ermesi için, birden fazla yol bulunmaktadır. Borcun sona ermesinde tarafların kusur durumu önemli bir noktadadır. Eğer sadece borçlu temerrüdü söz konusu ise borç ödendiği takdirde temerrüt ortadan kalkacaktır. Ancak iki tarafında yükümlülüklerini yerine getirmediği durumda, bir tek borçlunun borcu ödemesi temerrüt durumunu bitiremez. Alacaklı temerrüdü durumunda sözleşmenin fes edilmesi de borcu sonlandırmanın bir yoludur. Bankada temerrüt borç sonlandığı takdirde gerçekleşebilir. Bankada temerrüt durumunun sonlanması için, borcun bitmesini sağlayan takas, zaman aşımı ya da sözleşmenin yenilenmesi gibi durumlar söz konusudur.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu