İlamsız İcra Takibi Nedir?

İlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmadan başlatılabilen icra takipleri için kullanılır. İlam mahkemenin son kararını gösteren belgedir. İlamsız icra…

İlamlı İcra Takibi Nedir?

İlamlı icra takibi, mahkeme kararına bağlı olarak başlatılabilen takip süreçleri için kullanılmaktadır. İlamlı icra takibinde mahkeme kararı yerine…

İhtiyati Haciz Ne Anlama Gelir?

İhtiyati haciz alacaklının borcunu tahsil etmesi için bir süreliğine koruma altına alınması olarak tanımlanabilir. İhtiyati haciz genellikle borcu olan…

İhtilas ve İrtikap Ne Demek?

İhtilas ve irtikap olarak adlandırılan suçlar, Türk Ceza Kanunu'nda memur suçları olarak tanımlanır. Memurların ellerindeki yetkiyi, kötüye kullanmasıyla…

İdari Takip Süreci Nedir?

İdari takip süreci vadesi dolmuş kredi kartı ya da kredi borçlarının, ödenmemesi durumunda başlatılan bir süreçtir. idari takip süreci bankalar tarafından…

İcrai Haciz Terkini Ne Demek?

İcrai haciz terkini, bir malın üzerinde bulunan icrai hacizin kaldırılmasıdır. İcrai haciz malın piyasada kullanılmasına engellemeyen bir haciz türüdür.…

Disponibilite Oranı Ne Demek?

Disponibilite oranı bankanın bulundurması gereken nakit miktarı ile nakde çevirilebilecek şeylerin arasındaki oranı tanımlamaktadır. Disponibilite oranları…

Denizbank Üretici Kart Nedir?

Denizbank üretici kart Denizbank tarafından çiftçilere finansal destek sağlamak amacıyla oluşturulmuş yeni bir karttır. Özel bankalardan biri olan Denizbank…