Hukuk

İbra Kavramı Nedir, İbraname Farkları Nelerdir?

İbra kavramı kelime anlamı olarak, temize çıkmak anlamında kullanılır. İbra etmek hukuki bir kavram olup Borçlar Hukuku’nda yer almaktadır. Bunun dışında ticari şirketlerin yönetim kurullarında ve sözleşmelerinde de ibra kavramı sık sık kullanılmaktadır. İbra kavramı hukuki olarak beraat etme durumu için de kullanılan bir kavramdır. Borçlar Hukuku’nda ibra borcu tamamen ya da kısmen ortadan kaldıran sebeplerden biri olarak ele alınır.

Borçlar Hukuku’nda İbra Kavramı Nedir?

borclar hukuku ibra kavrami

Borçlar Hukuku’nda ibra, çift taraflı uygulanmaktadır. İbra alacaklının borcun tamamından ya da belli bir kısmından vazgeçerek borcu sonlandırması durumunu tanımlar. Ancak alacaklının ibrada bulunması borçtan vazgeçilmesi için yeterli değildir. İbra edilirken borçlu olan tarafın onayı gerekmektedir. Borçlu ve alacaklı arasında ibra durumunun gerçekleşmesi yani borcun ortadan kalkması için ibra sözleşmesi yapılması gerekir. Bu şekilde iki tarafın da onayının olduğu hukuki işlem tamamlanmış olur.

İbra Sözleşmesi Nedir?

İbra sözleşmesi iki taraflı bir anlaşma olup, borçlu ve alacaklının ortak beyanı sonucu oluşturulur. İbra sözleşmesinin yapılabilmesi için, tarafların borcun ortadan kalkmasını kabul etmesi yeterli değildir. Sözleşmede borcun ortadan kaldırılmasına dair açıklamaların net olarak yapılması gerekmektedir. Borçlu ve alacaklı beyanlarının tutarlı olması da şartlardan biridir. İbra sözleşmelerinde taraflardan herhangi birinin beyanının hileli olması ileriki süreçlerde sorun yaratabilmektedir. Beyanlar açık ya da üstü kapalı biçimde yapılsa da net olduğu sürece sözleşmenin içeriğine göre borcun tamamı ya da belirli bir kısmı ortadan kalkacaktır. İbra sözleşmesinde bir başka önemli nokta şekil şartının olmamasıdır. İbra sözleşmesi herahangi bir şekle dayandırılmadan yapılabilmektedir.

İbra Sözleşmesi Ve İbraname Arasındaki Farklar Nelerdir?

ibra sozlesmesi ve ibraname farklari

İbra sözleşmesi ve ibraname ,kullanıldıkları alan bakımından birbirlerinden ayrılmaktadır. İbra sözleşmesi çeşitli alacak verecek durumlarında borcu ortadan kaldırmaya yönelik yapılır. Ancak ibraname işçi ile işveren arasında yapılan tek taraflı bir sözleşmedir. İbraname işçi tarafından, işverene teslim edilmek üzere doldurulan belgedir. İbra sözleşmesi iki taraflı bir anlaşma olduğu için geçerliliği bakımından, hem borçlunun hem de alacaklının imzasının bulunması gerekir. İbraname ise işçi tarafından doldurulan tek taraflı belge niteliğinde olduğundan sadece işçinin imzası geçerlilik açısından yeterli olacaktır. İbra kavramı farklı alanlarda anlam bakımından olduğu gibi içerik bakımından da farklılık göstermektedir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu